باز هم اراذل وُ اوباش به میدان آمدند! ...

 

 

یك روزنامه عربی امروز با افشای یك سند محرمانه كه از وزارت كشور مصر خارج شده است، تاكید كرد: وزارت كشور مصر در روزهای اخیر از نیروهای پلیس تحت فرمان خود تقاضا كرده از اراذل و اوباش برای سركوب قیام ملت استفاده كنند.

به گزارش مهر به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، سند شماره "60/ب/م ی" كه از دفتر "حبیب العادلی" وزیر كشور سابق مصر به بیرون درز كرده است، نشان می دهد مقامات مصری به صورت سازمان یافته از اراذل و اوباش برای سركوب قیام ملت خود استفاده می كنند.

بر روی این سند كه نسخه ای از به روزنامه الاخبار رسیده است "مُهر فوق محرمانه" درج شده است و در آن تاكید شده است كه برای مراكز مربوطه ارسال شود.

در متن این سند كه با عنوان "طرح مبارزه با تظاهرات مردمی و راهبردهای موردنظر" تهیه شده، آمده است: باید تعدادی از اراذل و اوباش با پرداخت هزینه های لازم و مكفی استخدام شده و آنها را در مراكز تجمعات و اعتراضات مستقر كرد. باید به این افراد توضیح داده شود كه چگونه در این مناطق ناآرام فعالیت كنند.

در ادامه این سند آمده است: این افراد باید لباس شخصی بر تن داشته باشند و به آنها چماق و یا باتومهای آهنی كوچك داده شود تا بتوانند معترضین و تظاهركنندگان را دستگیر كنند.

این سند بر این مسئله تاكید كرده است كه در زمانی كه این اراذل و اوباش به سركوب مردم مصر در تظاهرات مشغول هستند نباید هرگز نیروی امنیتی و یا پلیس در خیابانها و معابر حضور داشته باشد. بر این اساس، این نیروهای پلیس باید لباس نظامی بر تن نداشته باشند و با لباس شخصی در بین تظاهركنندگان حضور داشته باشند.

به گزارش مهر، وزارت كشور مصر در ادامه تاكید كرده است: این نیروهای امنیتی تا زمانی كه اوامر بعدی را بگیرند باید به همین صورت در بین معترضین حضور داشته باشند. آنان باید در كنار خیابانها، معابر، درختان، پاركینگ و در نزدیكی معترضین حضور داشته باشند و هرگز هویت واقعی خود را فاش نكنند.

در بخش دیگر از این سند به این مسئله اشاره شده است كه باید اخبار غیر واقعی درباره غارتگری نقاط و مراكز حساس كشور توسط معترضین در اختیار شبكه های داخلی و خارجی تلویزیونی قرار گیرد.

همچنین باید كمیته های مردمی كه در جهت جلوگیری از اعمال غارتگری تشكیل شده اند مردم معترض و تظاهر كننده را به خاتمه دان به اعتراضاتشان دعوت كرده و با توجه به وضعیت ناامن و ناآرام كشور آنان را به سوی خانه هایشان روانه كنند.

به گزارش مهر، به نظر می رسد افشای این سند در بین مردم مصر سبب شدت گرفتن تظاهرات آنان و تسلیم نشدن آنها در برابر ارعاب مقامات رژیم مبارك شوند كه در نظر دارند با هر ترفندی از سقوط این رژیم جلوگیری كنند.
 


  مـــرجـــع  

 

   تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی