آفـتـــاب در زنـجـیـــر! ... (اگر از آفتاب بیم نداشتند ، هر شمعی را گردن نمیزدند! ...) گر در طلب لقمه نانی ، نانی / گر در طلب گوهر كانی ، كانی / این نكته رمز اگر بدانی ، دانی / هر چیز كه اندر پی آنی ، آنی ... مـــولانـــا =============== امام خمینی: همه باید نظر خودشان را بدهند / و هیچ کدام هم برایشان حتی جایز نیست که یک چیزی را بفهمند و نگویند. / باید وقتی می فهمند، اظهار کنند. / این موافق هر که باشد ، باشد ، مخالف هرکه هم باشد ، باشد. / ( صحیفه امام،ج13،ص102) http://farsiblog.mihanblog.com 2020-09-20T02:55:53+01:00 text/html 2020-04-09T08:41:22+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی پدری مهربان برای امت http://farsiblog.mihanblog.com/post/5487 <div><br></div><div><font size="7"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#33CC00"><font face="Mihan-Koodak"><b> پدری مهربان برای امت </b></font></font></span></font></div><div><br></div><div><br><aside class="zxc pad-l16 noprint"> </aside> <h1 class="fb title fn22" itemprop="headline"> <a href="https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/1401421-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA" target="_blank" title="استاد فاطمی نیا: امام زمان (عج) پدر رئوف و مهربان امت" itemprop="url"> </a> </h1> <p class="lead mt12 fn16" itemprop="description"> استاد فاطمی نیا با تاکید بر اینکه باید مشتاق ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بود، فرمود: با تهذیب نفس و تقوا و دعا، خود را برای آن ایام مهیا و آماده کنیم. </p> <div class="imgnews" itemtype="http://schema.org/ImageObject" itemprop="image" itemscope=""> <a itemprop="url" class="block fancybox" href="https://static2.jamaran.news/servev2/35TPJ2taWYv0/PBG64w6wfqErp47D1W9w0Jpfa8fpMiBcptkcLd6IQr4,/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%28%D8%B9%D8%AC%29.jpg" title="استاد فاطمی نیا: امام زمان (عج) پدر رئوف و مهربان امت"> <img itemprop="contentUrl representativeOfPage" src="https://static2.jamaran.news/thumbnail/35TPJ2taWYv0/kzxwgq-JKBXtdnsW2DbwPxddhGFNn7grU8RZthwxjjOVQi575JIIh4SsA3Gdb2GQywpgzrCJSonkiG3pI_QvVJMtK7Jf75PBv4mlAx5BMvRrbJxjiLdu6g,,/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%28%D8%B9%D8%AC%29.jpg" alt="استاد فاطمی نیا: امام زمان (عج) پدر رئوف و مهربان امت" class="block wrapimg"> </a> <span class="rounded-icon"></span> </div> <p align="justify"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="6" face="Mihan-Koodak" color="#3366FF"><b><a href="https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70" target="_blank">به گزارش جی پلاس،&nbsp;</a>استاد فاطمی نیا با اشاره به اینکه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، پدری مهربان برای امت هستند، فرمود:</b></font></span></p><div align="justify"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="6" face="Mihan-Koodak" color="#3366FF"><b> </b></font></span></div><p align="justify"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="6" face="Mihan-Koodak" color="#3366FF"><b>نباید امام زمان علیه السلام را در ذهن افراد یک انسان خشنی معرفی کرد که شمشیر به دست گرفته و می خواهد همه را گردن بزند!</b></font></span></p><div id="view_inline_agahi" align="justify"> <aside class="zxc pad-l16 noprint"> </aside> </div><div align="justify"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="6" face="Mihan-Koodak" color="#3366FF"><b> </b></font></span></div><p align="justify"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="6" face="Mihan-Koodak" color="#3366FF"><b>این نحوه جلوه دادن مقام امام بسیار خلاف واقع است!</b></font></span></p><div align="justify"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="6" face="Mihan-Koodak" color="#3366FF"><b> </b></font></span></div><p align="justify"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="6" face="Mihan-Koodak" color="#3366FF"><b>امام پدر واقعی امت است، دریای رأفت و رحمت است؛ حضرت مظهر اسم رحمن و رحیم خداست و برای هدایت افراد آمده است نه کشتن آنها!</b></font></span></p><div align="justify"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="6" face="Mihan-Koodak" color="#3366FF"><b> </b></font></span></div><p align="justify"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="6" face="Mihan-Koodak" color="#3366FF"><b>البته چون حکومت حضرت مهدی(عج)، حکومت جهانی است، اگر کافر و معاندی مزاحم بسط عدل و رحمت شود، آن مزاحم را بر می دارند. میکروب باید از بین برود چون برای سلامتی دیگران ضرر دارد.</b></font></span></p><div align="justify"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="6" face="Mihan-Koodak" color="#3366FF"><b> </b></font></span></div><p align="justify"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="6" face="Mihan-Koodak" color="#3366FF"><b>باید مشتاق ظهور حضرت بود و با تهذیب نفس و تقوا و دعا، خود را برای آن مهیا و آماده کنیم تا با ظهور خود عالم را پر از نور و سرور و برکت و رحمت و معارف و توحید بگرداند.</b></font></span></p><div align="justify"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="6" face="Mihan-Koodak" color="#3366FF"><b> </b></font></span></div><br><div align="justify"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="6" face="Mihan-Koodak" color="#3366FF"><b> </b></font></span></div><p align="justify"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><font size="6" face="Mihan-Koodak" color="#3366FF"><b>منبع: کانال استاد فاطمی نیا</b></font></span></p></div> text/html 2019-11-13T08:09:55+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی دومین عامل مرگ وُ میر ... http://farsiblog.mihanblog.com/post/5486 <p dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="background-color: #D4D4D4"><b> <font size="7" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <a href="http://bazdeh.org/wp-content/uploads/2017/09"> <span lang="fa"><font color="#CE1A00">&nbsp;&nbsp; دومین عامل مرگ وُ میر ...&nbsp; </font></span></a></font></b></span></p> <p dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <font size="5" face="Arial" color="#0000FF"><b> <span style="background-color: #EEEEEE" lang="fa">&nbsp;برای مرجع یا عنوان اصلی به پیوند فوق اشاره کنید&nbsp; </span></b></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font face="Arial" color="#000080"> <font size="4">طبق پژوهش های انستیتوی سنجش و ارزشیابی سلامت واشنگتن در ۲۰۱۶ </font></font> </span><font size="4"> <span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"> <font face="Arial" color="#660066"> سالیانه حدود ۵۱ هزار مرگ و میر در ایران بر اثر اضافه وزن و </font> </span> <font face="Arial" color="#660066"> <strong><span style="background-color: #FFFFCC">چاقی</span></strong></font><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font face="Arial" color="#660066"> صورت می‌گیرد. این رقم در ایالات متحده آمریکا حدود بیش از ۳۰۰،۰۰۰ مرگ و میر در سال است.</font></span></font><font face="Arial" color="#000080"><font size="4"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"> </span> </font><span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"> <font size="4">و به طور کلی چاقی، جنگ و بیماری‌های اعصاب سه چالش بزرگ جهان در هزاره سوم است . در ادامه&nbsp;۹۷ حقیقت جالب درباره چاقی آمده است.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"> <img class="aligncenter size-full wp-image-81093" src="http://bazdeh.org/wp-content/uploads/2017/09/۹۷-حقیقت-جالب-درباره-چاقی-که-حتما-باید-بدانید-1.jpg" alt="۹۷ حقیقت جالب درباره چاقی که حتما باید بدانید" width="699" vspace="20" hspace="20" height="367" align="right"></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۱.</font></span></font><font size="4" face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC">آلودگی می‌تواند یکی از دلایل چاقی باشد.</span></font><font face="Arial" color="#000080"><span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4"> آلودگی بر هورمون‌هایی تاثیر می‌گذارد که وزن‌مان را کنترل می‌کنند.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۲. </font></span></font><font size="4" face="Arial" color="#660066"> <span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC">چاقی یکی از عوامل خطر اصلی سرطان</span></font><font face="Arial" color="#000080"><span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4"> سینه در زنان یائسه است. هم‌چنین می‌تواند در سرعت رشد سلول‌های سرطانی سینه و اندازه تومور تعیین‌کننده باشد.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۳. </font></span></font><font size="4" face="Arial" color="#660066"> <span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC">حتی خوراکی‌های بدون چربی هم می‌توانند سرشار از قند باشند.</span></font><font face="Arial" color="#000080"><span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4"> در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان کالری‌های چربی با کالری‌های قندی جایگزین می‌کنند تا آن خوراکی به ذائقه مشتریان خوش بیاید.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۴. چاقی می‌تواند به ماهیچه‌های ناحیه‌ی لگن آسیب بزند و باعث تضعیف آنها شود که منجر به افتادگی واژن می‌شود.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۵. پس از آن که مطالعه‌ی جدیدی نشان داد بیش از ۲۵۰،۰۰۰ کودک امریکایی ساله و کمتر از آن برای استفاده از مدل‌های استاندارد صندلی ایمنی کودک، بیش از حد چاق هستند، تولیدکنندگان ساخت مدل‌های بزرگ‌تر را آغاز کردند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۶. طبق یک بررسی آنلاین که توسط مرکز چاقی و سیاست‌های غذایی Rudd دانشگاه ییل انجام شد، تقریبا نیمی از ۴۰۰۰ نفر شرکت‌کننده ترجیح می‌دهند یک سال از عمرشان را بدهند اما چاق نباشند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial"><b><font color="#000080"> <span style="background-color: #D4D4D4">مطلب مرتبط:&nbsp;</span></font><a target="_blank" href="http://bazdeh.org/ارتباط-چاقی-و-سرطان-مزمن/"><span style="color: #000080; background-color: #D4D4D4">و </span> <span style="color: #660066; background-color: #FFFFCC">ارتباط بین‌چاقی سرطان مزمن</span></a></b></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۷. در سال ۲۰۰۰، خطوط هوایی برای جبران وزن اضافی مسافران‌شان و مصرف ۳۵۰ میلیون سوخت اضافه، ۲۷۵ میلیون دلار هزینه کردند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۸.</font></span></font><font size="4" face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"> صد سال پیش، یک فرد معمولی کمتر از ۴.۵ کیلوگرم قند در سال مصرف می‌کرد. امروزه، یک فرد معمولی در ایالات متحده بیش از ۴۵ کیلوگرم قند در سال مصرف می‌کند.</span></font><font face="Arial" color="#000080"><span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4"> درحال‌حاضر، مصرف قند ۵۰٪ کربوهیدرات‌های روزانه‌ی یک فرد را تشکیل می‌دهد. به گفته سازمان بهداشت جهانی (WHO) تنها ۱۰٪ از رژیم روزانه‌ی یک فرد را باید قند تشکیل دهد.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۹. از سال ۲۰۰۶، مردم دنیا بیش از آن که دچار سوءتغذیه باشند، اضافه وزن دارند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۱۰.</font></span></font><font size="4" face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"> هر سال حداقل ۲.۸ میلیون نفر بر اثر اضافه وزن یا چاقی جان خود را از دست می‌دهند.</span></font><font face="Arial" color="#000080"><span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4"> اگرچه این مشکل زمانی به کشورهای پردرآمد مربوط می‌شد، اما امروزه چاقی در کشورهای با درآمد متوسط نیز رو به ازدیاد است.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><b> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="background-color: #D4D4D4">۱۱. چاقی می‌تواند باعث ایجاد وضعیتی به نام </span><em><span style="background-color: #D4D4D4">آلت تناسلی پنهان</span></em><span style="background-color: #D4D4D4"> شود، که در آن آلت تناسلی مردانه‌ای با طول متوسط زیر پوست ناحیه‌ی شرمگاهی یا پوست اضافه‌ی بدنه‌ی آن مدفون می‌شود. این وضعیت می‌تواند مشکلات دیگری ایجاد کند، از جمله عفونت‌های مزمن، جوش‌های پوست، و التهاب مزمن.</span></font></b></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial"><b><font color="#000080"> <span style="background-color: #D4D4D4">مطلب مرتبط:&nbsp;</span></font><span style="color: #0000ff; background-color: #D4D4D4"><a target="_blank" style="color: #000080" href="http://bazdeh.org/انواع-چاقی-بدن-و-نحوه‌ی-خلاص-شدن-از-تجم/">انواع چاقی‌موضعی: ۶ نوع چاقی‌موضعی و راه های خلاصی از شر آن ها</a></span></b></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۱۲. </font></span></font><font face="Arial" color="#660066"> <span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4">در سال ۲۰۰۷، بیش از ۴۰ میلیون کودک پیش دبستانی در سراسر دنیا اضافه وزن داشتند.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۱۳.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> مشکلات چاقی و اضافه وزن بیش از مشکل کمبود وزن در دنیا باعث مرگ و میر می‌شوند.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۱۴. افراد زیر دیپلم بیش‌ترین نرخ چاقی (۳۲.۹٪) را دارند. فارغ‌التحصیلان دبیرستان (۲۹.۵٪) تقریبا به اندازه‌ی انصراف دهندگان از دانشگاه (۲۹.۱٪) با مشکل چاقی دست به گریبان هستند. فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کمترین نرخ چاقی (۲۰.۸٪) را دارند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۱۵. چاقی می‌تواند اثر جانبی اختلالات دیگری مانند سندروم کوشینگ، کم کاری تیروئید، اختلالات عصبی (آسیب به هیپوتالاموس)، یا داروها (استروئیدها، داروهای ضدروان‌پریشی یا داروهای ضدافسردگی) باشد.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۱۶.</font></span></font><font size="4" face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"> چاقی تجمع غیرعادی چربی بدن است، به طوری که معمولا ۲۰٪ یا بیش‌تر از وزن ایده‌آل بدن یک فرد را تشکیل دهد. </span></font><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">چاقی سبب افزایش خطر ابتلا به بیماری‌ها، ناتوانی‌ها، و مرگ می‌شود.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۱۷. احتمال چاقی مادران مسن‌تر بعد از زایمان بیش از مادران جوان است.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۱۸. آندوکانابینوییدها، ماده‌ی شیمیایی که هوس خوردن را در مغز فعال می‌کند، مشابه کانابینوییدهای شیمیایی فعال در ماریجوآنا است. گیرنده‌های آندوکانابینویید (EC) در سراسر بدن از جمله مغز، مجرای روده‌ای سلول‌های چربی وجود دارند. یک سیستم آندوکانابینویید بیش‌فعال می‌تواند منجر به چاقی شود.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial"><b><font color="#000080"> <span style="background-color: #D4D4D4">مطلب مرتبط:</span></font><a target="_blank" href="http://bazdeh.org/می‌‌دانستید-شغل‌‌تان-۱۷-صورت-باع/"><span style="color: #000080; background-color: #D4D4D4">&nbsp;۱۷ تاثیر شغل‌‌ بر چاقی‌شما که باید بدانید</span></a></b></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۱۹.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برای توقف خوردن بی‌فکرانه، خوراکی‌های کم‌کالری و سرشار از فیبر و آب بخورید، از ظروف کوچک‌تراستفاده کنید، مراقب” ذهنیت بشقاب تمیز“ باشید، از رستوران‌ها و بوفه‌های با منوی باز پرهیز کنید، و در هنگام خوردن فعالیت دیگری انجام ندهید مثلا تلویزیون تماشا نکنید.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۲۰. ژن‌های صرفه‌جو، یا ژن‌هایی که در گذشته و زمان لاغری به تبدیل کالری‌های اضافه به چربی و فرآهم کردن انرژی کمک می‌کردند، اکنون به چاقی کمک می‌کنند. تقریبا ۹۰٪ افریقایی‌تبارها، حدود ۵۰٪ آسیایی‌ها و ۲۰-۳۵٪ اروپایی‌ها دارای ژن‌های صرفه‌<span lang="fa"> ج</span>و هستند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۲۱. به طور متوسط بیمارانی که تحت جراحی بای‌پس معده قرار داشته‌اند حداقل ۵۰-۶۰٪ وزن اضافه‌شان را طی ۵-۱۵ سال را دوباره به‌دست نمی‌آورند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۲۲.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> اگر والدین فرزندی چاق یا دارای اضافه وزن باشند، احتمال چاق شدن آن کودک ۸۰٪ است.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۲۳.&nbsp;چاقی، جنگ و بیماری‌های اعصاب سه چالش بزرگ جهان در هزاره سوم است.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۲۴.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> چاقی حداقل با ۱۵ مشکل سلامتی در ارتباط است ازجمله پوکی استخوان، سرطان، بیماری‌های قلبی، فشارخون بالا، درد مفاصل، سکته، و اختلال در پاسخ‌های سیستم ایمنی.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۲۵. طبق برآوردها اقتصاد ایالات متحده‌ی امریکا به خاطر چاقی و کارکنان چاق، سالانه ۲۷۰ میلیون دلار از طریق هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و فقدان تولید زیان می‌بیند. هم چنین چاقی باعث اتلاف ۳۹ میلیون روز کاری شده است.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial"><b><font color="#000080"> <span style="background-color: #D4D4D4">مطلب مرتبط:</span></font><font color="#660066"><span style="background-color: #FFFFCC">&nbsp;</span></font><span style="color: #0000ff"><a target="_blank" style="color: #660066; background-color: #FFFFCC" href="http://bazdeh.org/مغز-چاق-ها-۱۰-سال-پیرتر-از-لاغرها-است/">مغز چاق ها ۱۰ سال پیرتر از لاغرها است</a></span></b></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۲۶. طبق گزارشات،</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> مردان و زنان چاق به طرز چشم‌گیری کمتر از افراد عادی از نظر جنسی ارضا می‌شوند.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۲۷. مطالعه‌ای که از سوی دانشگاه Northwestern صورت گرفت، نشان داد احتمال چاقی افراد بزرگسالی که دائما در فعالیت‌های مذهبی شرکت می‌کردند به طرز چشم‌گیری بیش‌تر از کسانی بود که در این فعالیت‌ها شرکت نمی‌کردند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۲۸.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> تقریبا نیمی از تبلیغاتی که در ایالات متحده کودکان را هدف قرار می‌دهد، برای مواد خوراکی است.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۲۹. تقریبا ۴ میلیون امریکایی بیش‌تر از ۱۳۶ کیلوگرم وزن دارند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۳۰. تقریبا ۱۱٪ از امریکایی‌های آسیایی‌تبار چاق محسوب می‌شوند در حالی که متوسط افراد چاق در این کشور ۳۵٪ است. با این حال، بیماری‌های مرتبط با چاقی می‌تواند با شاخص توده بدنی پایین هم در آنها شروع شود.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۳۱. خوراکی‌های سرشار از چربی و قند ممکن است سیستم پاداش‌دهی مغز را بیش از حد فعال کند که می‌توانند بر توانایی مغز در توقف خوردن غلبه کند. داروی رمونابانت، که هوس کردن را در مصرف‌کنندگان تنباکو کاهش می‌دهد، می‌تواند میل به خوراکی‌ها را نیز کاهش دهد اما عوارض جانبی خطرناکی دارد.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۳۲. مطالعه‌ی چاقی را bariatrics می‌نامند، که از ریشه‌ی یونانی bar به معنی وزن (مثل بارومتر)، و iatr به معنی درمان (مثل pediatrics یا طب اطفال)، و ic یعنی ”مرتبط به“ ساخته شده است. این اصطلاح تقریبا در سال ۱۹۶۵ ساخته شد. از آن‌جایی که چاقی به یکی از مسائل مهم بهداشت و سلامت در ایالات متحده‌ی امریکا تبدیل شده است، bariatrics به یک تخصص پزشکی و جراحی مجزا تبدیل شده است.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۳۳. پس از آن که باربارا هوسن اهل کشور ولز توسط یک فرد چاق که در پروازی بر فراز اقیانوس اطلس کنار او نشسته بود له شد، لخته‌ی خونی در قفسه‌ی سینه‌اش تشکیل شد، عضلات پایش پاره شد، و به علت درد سیاتیک شدید یک ماه بستری بود. هواپیمایی Virgin Atlantic به عنوان غرامت ۲۴، ۱۰۰ دلار به او پرداخت.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۳۴. طبق گفته‌ی اداره امور کهنه‌سربازان امریکا، بیش از ۷۰٪ از ۷.۵ میلیون کهنه سرباز امریکایی که از مزایای درمانی و بهداشتی آنها استفاده می‌کنند، دارای اضافه وزن و ۲۰٪ آنها مبتلا به دیابت هستند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۳۵.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> یکی از راه‌های مبارزه با چاقی آهسته خوردن است. ۲۰ دقیقه طول می‌کشد که مغز احساس کند فرد سیر شده است.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial"><strong><font color="#000080"> <span style="background-color: #D4D4D4">مطلب مرتبط:</span></font><span style="color: #000080; background-color: #D4D4D4">&nbsp;</span></strong><span style="color: #0000ff"><a target="_blank" style="color: #000080; font-weight: 700; background-color: #D4D4D4" href="http://bazdeh.org/۷-توصیه-برای-پیشگیری-از-چاقی-در-فصل-پایی/">۷ توصیه برای پیشگیری از چاقی‌در فصل پاییز</a></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۳۶. احتمال چاقی یا اضافه وزن در زنان مبتلا به اختلال استرس پس از ضایعه‌ روانی، بیش‌تر از زنان معمولی است. یکی از هر نه زن در برهه‌ای از زندگی‌اش دچار اختلال استرس پس از ضایعه (PTSD) می‌شود که در زنان دو برابر بیش‌تر از مردان رخ می‌دهد.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۳۷. در ۲۰۱۳، مکزیک عنوان چاق‌ترین کشور جهان را از ایالات متحده ربود. به طور کلی، ۳۲.۸٪ از بزرگسالان مکزیکی چاق هستند، که در امریکا ۳۱.۸٪ است.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۳۸.</font></span></font><font size="4" face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"> فردی که در کودکی هم چاق بوده است، برای کاهش وزن مسیر دشوارتری پیش‌رو دارد.</span></font><font face="Arial" color="#000080"><span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4"> زیرا ممکن است سلول‌های چربی او تا پنج برابر بیش‌تر از فردی باشد که تنها در بزرگسالی چاق بوده است.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۳۹.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> در ایالات متحده امریکا از هر سه نفر کودک و نوجوان یکی چاق است یا اضافه وزن دارد.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۴۰.</font></span></font><font size="4" face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"> نرخ چاقی در کودکان و جوانان امریکایی طی یک ربع آخر قرن تقریبا سه برابر شده است</span></font><font face="Arial" color="#000080"><span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4"> و در میان بخش‌های مختلف جمعیت امریکا، کودکان سریع‌ترین رشد را از نظر چاقی دارند. کودکان امروزی از انواع رسانه‌ها استفاده می‌کنند و بیش از سایر فعالیت‌های زندگیشان غیر از خواب، اوقات خود را پای کامپیوتر، تلویزیون، و بازی‌های ویدیوئی سپری می‌کنند.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۴۱.</font></span></font><font size="4" face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"> چاقی در کودکی بر عزت نفس تاثیر می‌گذارد که می‌تواند بر کار و تحصیلات عالی آنها در سال‌های بعد اثرگذار باشد. </span></font><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">چاقی در کودکی علاوه‌بر شرم و خ<span lang="fa">ج</span>الت در اجتماع، می‌تواند عواقب جدی برای سلامتی فرد در پی داشته باشد.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۴۲. به دلیل چاقی در سنین کودکی، بیماری‌های نظیر افسردگی، دیابت، آسم، سنگ کیسه صفرا، بیماری‌های استخوانی، و سایر مشکلات مرتبط با چاقی در کودکان رو به افزایش است.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۴۳. این که فرد در چه مرحله‌ای از زندگی‌اش چاق شود می‌تواند بر توانایی او در کاهش وزن تاثیر داشته باشد. در کودکی و دوران بلوغ، کالری‌های اضافه به سلول‌های چربی تبدیل می‌شوند (چاقی هایپرپلاستیک)، در حالی که کالری‌های اضافه در بزرگسالی تنها به انبساط سلول‌های چربی موجود کمک می‌کنند (چاقی هایپرتروفیک).</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۴۴.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> تقریبا ۳۰-۵۰٪ کودکان متولد در سال ۲۰۰۰ به دیابت نوع ۲ یا شیرین مبتلا می‌شوند، که یکی ازدلایل اصلی نابینایی غیرقابل بازگشت، از کار افتادن کلیه‌ها، بیماری‌های قلبی، سکته، و جهش‌های ژنتیکی است.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۴۵. احتمال چاقی دورکارهایی که هرگز خارج از خانه کار نکرده‌اند، بیش‌تر از زنانی است که ازدواج کرده‌اند، بچه‌دار شده‌اند و خارج از خانه کار کرده‌اند. احتمال ایجاد مشکلات سلامتی در این افراد بیش‌تر است. محققان معتقدند سبک زندگی دورکارها منجر به افزایش خطر چاقی و مشکلات سلامتی می‌شود.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۴۶.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> کودکانی دارای مادر شاغل بیش‌تر در معرض خطر چاق شدن قرار دارند، حتی اگر پدری داشته باشند که به طور تمام وقت در خانه باشد.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۴۷. اگر ۱۰۰ فرد بزرگسال با هم در یک اتاق باشند، ۶۷ نفر نفر از آنها چاق یا دارای اضافه وزن خواهند بود.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۴۸. سیب‌زمینی سرخ شده پرمصرف‌ترین سبزیجات امریکا است.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۴۹. در نوامبر ۲۰۰۴، فست‌فود زنجیره‌ای Hardee همبرگر غول‌آسایThickburger را معرفی کرد. این همبرگر ۱۴۲۰ کالری ۱۰۷ گرم چربی دارد. سیب‌زمینی‌های سرخ شده و سودا هم ۹۰۰ کالری دیگر به آن اضافه می‌کنند و آن را به خوراکی با ۲۰۰۰ کالری تبدیل می‌کنند، که از مقدار کالری توصیه شده برای یک روز کامل یک فرد بزرگسال هم بیش‌تر است. از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ نسبت اندازه‌ی خوراکی‌ها دائما در حال افزایش بوده است.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۵۰. بنا به گفته‌ی مرکز کنترل بیماری‌ها (CDC) بیش از نیمی از جمعیت بزرگسال ایالات متحده یا چاق هستند یا اضافه‌وزن دارند.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> به طور کلی بیش از یک سوم بزرگسالان امریکایی چاق هستند.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۵۱.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> در ۱۹۷۲ امریکایی‌ها ۳ میلیارد دلار صرف خرید فست فود کردند. در سال ۲۰۰۳ این رقم به ۱۱۰ میلیاد دلار رسید.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۵۲. تقریبا حدود ۴۰٪ تمام وعده‌هایی که هر روز در ایالات متحده مصرف می‌شود خارج از خانه سرو می‌شود.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۵۳. امریکایی‌ها ۳۰۰-۴۰۰٪ بیش‌تر از میزان توصیه شده چربی مصرف می‌کنند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"> <font size="4" face="Arial" color="#000080">۵۴. سال ۲۰۰۸ در سراسر جهان بیش از ۱.۴ میلیارد نفر فرد بزرگسال اضافه وزن داشتند. بیش از نیم میلیارد نفر هم چاق بودند.</font><font size="4" face="Arial" color="#660066"> سازمان بهداشت جهانی برآورد می‌کند ۲.۳ میلیارد نفر فرد بزرگسال تا سال ۲۰۱۵ دچار اضافه وزن شوند و چاقی را یک اپیدمی جهانی اعلام کرده است.</font></span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۵۵. بومیان و سرخپوستان پیمای آریزونا پس از تغییر رژیم غذایی‌شان به رژیم غربی دچار چاقی، دیابت نوع ۲، و پرفشاری خون شده‌اند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۵۶. اگر تمام افراد به شدت چاق امریکا در یک ایالت زندگی کنند، با جمعیتی بیش‌تر از ایالت ویرجینیا، دوازدهمین ایالت پرجمعیت کشور می‌شد.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۵۷. در سال ۲۰۰۸ هزینه‌ی درمانی سالیانه‌ی چاقی در ایالات متحده ۱۴۷ میلیارد دلار برآورد شده.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> هزینه‌های درمانی برای افراد چاق ۱، ۴۲۹ دلار بیش‌تر از افراد عادی بود.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۵۸. احتمال چاقی زنان دارای مدارک دانشگاهی کمتر از زنانی است که سطح تحصیلات پایین‌تری دارند. اما در مردان هیچ رابطه‌ی قابل توجهی بین تحصیل و چاقی وجود ندارد.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۵۹. چاقی شدید به وسیله‌ی شاخص توده‌ی بدنی (BMI) ۳۵ یا بیش‌تر تعریف می‌شود، که معادل ۱۰۰ کیلوگرم یا بیشتر است.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۶۰. چاقی در حال تبدیل شدن به عامل شماره یک سیروز کبد و نارسایی کبد در کودکان است.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۶۱.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> احتمال ابتلای کودکان چاق به پرفشاری خون در بزرگسالی چهار برابر و در کودکان دارای اضافه وزن دو برابر کودکان معمولی است.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۶۲. چاقی معمولا بر اثر عوامل مختلفی شامل مصرف زیاد مواد غذایی، کم تحرکی، و ژنتیک ایجاد می‌شود.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۶۳. حتی افراد چاقی که از نظر متابولیک سالم هستند نیز بیش‌تر از سایرین در معرض ابتلا به دیابت و بیماری‌های قلبی قرار دارند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۶۴. ضایعه روانی با خطر بیش‌تر چاقی یا اضافه وزن در دختران و پسران در ارتباط است. خطر چاقی یا اضافه وزن در کودکانی که مادرشان هم چاق بودند از این میزان بیش‌تر هم بود، زیرا والدین چاق ممکن است در بروز مشکلات سلامتی در خانواده نقش داشته باشند که منجر به وقوع رویدادهای آسیب‌زا در زندگی می‌شود.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۶۵. احتمال چاقی در زنانی که درآمد بالاتری دارند نسبت به زنان کم‌درآمد پایین‌تر است.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۶۶. زنانی که به هنگام بازنشستگی چاق هستند بیش از سایرین ممکن است سال‌های باقی‌مانده عمرشان را با ناتوانی سپری کنند و خطر ناتوانی با سطح چاقی رابطه‌ی مستقیم دارد. تقریبا یک سوم زنان امریکایی ۷۵ ساله و بیش‌تر چاق هستند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۶۷. چاقی یک بیماری التهابی است. به عبارت دیگر، کالری‌های اضافه باعث بروز یک پاسخ سیستم ایمنی می‌شوند که دائما سیستم ایمنی فرد را در سطح اندک فعال می‌کند و به التهاب گسترده در بدن من<span lang="fa">ج</span>ر می‌شود.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۶۸.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> چاقی ارتباط قوی با آرتروز استخوان و زانو دارد. بیش از ۵۰ میلیون امریکایی التهاب مفاصل دارند و تقریبا نیمی از آنها نمی‌توانند به خاطر این بیماری فعالیت‌های روزانه‌ی خود را انجام دهند. نرخ رو به رشد چاقی در میان افراد کمتر از ۶۵ سال می‌تواند دلیل اصلی رشد سریع تعویض مفصل زانو در ایالات متحده باشد.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۶۹. علارغم آن که تعدادی از تحقیقات پیشین ارتباط بین سزارین و چاقی را نشان داده است، تحقیقات جدیدتر نشان می‌دهد احتمال چاقی نوزادانی که به وسیله‌ی سزارین به دنیا می‌آیند بیش‌تر از نوزادانی نیست که به صورت طبیعی به دنیا می‌آیند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۷۰. نوجوانان و بزرگسالان چاق ممکن است بیش از افراد معمولی تحت تاثیر تبلیغات فست‌فود در تلویزیون قرار بگیرند. البته کارشناسان مطمئن نیستند کدام یک اول اتفاق می‌افتد، چاقی یا پذیرش تبلیغات فست‌فود در تلویزیون.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۷۱. بیش‌تر سوزن‌های اپی‌نفرین به اندازه‌ی کافی بلند نیستند که در افراد چاق موثر واقع شوند. اپی‌نفرین زمانی بهترین تاثیر را خواهد داشت که به عضله تزریق شود. زمانی که به لایه‌ی چربی پوست تزریق شود، زمان بیش‌تری طول می‌کشد که به جریان خون برسد.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۷۲. نرخ چاقی افراد میانسال (۳۹.۵٪) از افراد کهنسال (۳۰.۳٪) و بزرگسالان (۳۵.۴٪) است.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۷۳. به طور کلی نرخ چاقی در مردان و زنان مشابه است. با این حال ۵۶.۶٪ از زنان سیاهپوست چاق هستند در حالی که ۳۷.۱٪ از مردان سیاهپوست چاق هستند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۷۴.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> سیاهپوستان بیش‌ترین نرخ چاقی را دارند (۴۷.۸٪)، و بعد از آنها اسپانیایی زبان‌ها (۴۲.۵٪) و سفیدپوست‌ها (۳۲.۶٪) قرار دارند. آسیایی‌ها پایین‌ترین نرخ چاقی را دارند (۱۰.۸٪).</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۷۵. طبق گفته‌ی انجمن دیابت امریکا، ابزارهای فعلی مبارزه با چاقی ـ مانند رژیم گرفتن، جراحی چاقی (کاهش وزن)، ورزش کردن ـ نتوانسته‌اند بر دسترسی گسترده به خوراکی‌های ارزان و پرکالری غلبه کنند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۷۶. تحقیقات نشان می‌دهد که ژن‌ها در خطر احتمال افزایش وزن یک فرد تاثیر دارند. یکی از این ژن‌ها ژن FTO است که بیش‌ترین تاثیر را دارد.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۷۷. چاقی نه تنها با سرطان پانکراس بلکه با نرخ پایین‌تر رهایی از این نوع سرطان ارتباط دارد.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۷۸.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> بسیاری از متخصصان تغذیه فروکتوز بالای شربت ذرت را به عنوان عامل اصلی بحران چاقی در امریکا معرفی می‌کنند. این شیرین‌کننده‌ی ارزان قیمت در اوایل ۱۹۸۰ وارد منابع غذایی امریکا شد یعنی تقریبا از زمانی که چاقی مردم امریکا شروع به افزایش کرد.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۷۹.</font></span></font><font size="4" face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"> تحقیقات نشان می‌دهد که کاشت باکتری‌‌های روده می‌تواند به کاهش وزن افراد چاق کمک کند.</span></font><font face="Arial" color="#000080"><span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4"> به عبارت دیگر افراد چاق می‌توانند از باکتری‌های روده‌ی یک فرد لاغرتر سود ببرند زیرا باکتری‌های روده‌ی افراد لاغرتر متف<span lang="fa">ا</span>وات از باکتری‌های افراد چاق غذا را گوارش می‌کنند. روده، جایی که غذا در آن پردازش می‌شود، در کاهش و افزایش وزن نقش حیاتی دارد.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۸۰. سرطان سینه در سنین پایین‌تری در حال پدیدار شدن است. محققان نرخ رو به رشد چاقی را دلیل اصلی این امر می‌دانند. به طور متوسط دختران افریقایی امریکایی در سن ۸ سال و ۱۰ ماه به سرطان سینه مبتلا می‌شوند در حالی که این سن در دختران اسپانیایی‌زبان ۹ سال و ۸ ماه است.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۸۱. کودکان و نوجوانان چاقی که وزن کم می‌کنند در خطر ابتلا به اختلالات خوردن، از جمله بی‌اشتهایی و پرخوری عصبی قرار دارند. این مشکلات ممکن است تشخیص داده نشوند یا مورد توجه قرار نگیرند زیرا والدین و پزشکان فکر می‌کنند خیلی خوب است که این نوجوانان این همه وزن از دست داده‌اند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۸۲. افراد چاق معمولا فعالیت جنسی کمتری دارند، اما وقتی درگیر فعالیت جنسی شوند احتمال بروز رفتارهای پرخطر در آنها بیش‌تر است.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۸۳.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> حتی تغییرات کوچک در روال عادی خانواده می‌تواند خطر چاقی را در کودکان کاهش دهد، از جمله محدود کردن زمان تماشای تلویزیون و افزایش زمان خواب.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۸۴. بارداری‌های برنامه‌ریزی نشده در زنان مجرد چاق ۴ برابر بیش‌تر از زنان عادی است، گرچه احتمال آن که زنان چاق طی یک سال گذشته یک شریک جنسی داشته باشند ۳۰٪ کمتر از آنها بود.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۸۵. زنان چاق ۷۵٪ بیش‌تر از سایرین احتمال دارد از قرص‌های کنترل بارداری استفاده کنند و احتمال آن که از روش‌های غیرموثر مانند خارج کردن آلت تناسلی قبل از انزال استفاده کنند، ۸ برابر بیش‌تر است.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> احتمال آن که زنان چاق توصیه‌هایی درباره‌ی روش‌های جلوگیری از بارداری دریافت کنند کمتر از سایرین بود.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۸۶. زنان چاق پنج برابر بیش‌تر از دیگران احتمال دارد شریک جنسی‌شان را در اینترنت ملاقات کنند و شریک جنسی‌شان هم چاق باشد.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۸۷. مردان چاق ۲ و نیم برابر بیش‌تر احتمال دارد با اختلال نعوظ دست به گریبان باشند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۸۸. احتمال استفاده از کاندوم در مردان چاق بین ۳۰-۴۹ سال کمتر است.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۸۹. سایت‌های همسریابی آنلاینی برای افراد چاق و دارای اضافه وزن وجود دارد از جمله ObeseDating.com. با این حال این وبسایت‌ها به خاطر تشویق چاقی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۹۰. طبق تحقیقی که در امریکا انجام شد، کودکانی که از مادرانی چاق متولد می‌شوند احتمال دارد به اوتیسم یا تاخیر در رشد مبتلا شوند. با این حال محققان اذعان می‌کنند که هنوز اطلاعات چندانی درباره علت رابطه‌ی بین چاقی و اوتیسم در اختیار ندارند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۹۱. یک فرد امریکایی معمولی معادل یک قالب کامل کره در روز چربی مصرف می‌کند.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۹۲. می‌سی‌سی‌پی با ۳۴.۹٪ بالاترین نرخ چاقی را در امریکا دارد. کلرادو با نرخ چاقی ۲۰.۷٪ کمترین نرخ چاقی را دارد.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۹۳.</font></span></font><font size="4" face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"> افراد چاق، به ویژه زنان چاق، کمتر از همتایان لاغر خود موفق هستند. هم‌چنین، احتمال دانشگاه رفتن دختران درشت‌اندام‌تر کمتر است و این امر به میزان موفقیت‌شان در دبیرستان ارتباطی ندارد. </span></font><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">اما وزن در مسیر حرفه‌ای مردان عامل چندان مهمی به شمار نمی‌آید.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><b> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="background-color: #D4D4D4">۹۴. مقدار کالری‌های ۲۱۷ </span><em> <span style="background-color: #D4D4D4">بیگ مک</span></em><span style="background-color: #D4D4D4"> به قدری است که می‌تواند یک خودروی سبک را ۸۸ مایل به پیش ببرد. یک تکه چیزکیک به قدری کالری دارد که می‌تواند یک لامپ ۶۰ وات را به مدت ۱ ساعت و نیم روشن نگه دارد.</span></font></b></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۹۵. نوشیدن ۳۴۰ گرم سودا برابر است با مصرف ۱۴ قاشق چایخوری شکر.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4"> نوشیدن یک قوطی سودا در روز می‌تواند باعث شود فرد در طول یک سال ۷ کیلوگرم وزن اضافه کند.</font></span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"> <font size="4" face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4">۹۶. چاقی با میگرن‌های دوره‌ای و گاه و بیگاه در ارتباط است.</span></font></p> <p dir="rtl" style="line-height: 25px" align="justify"><font face="Arial" color="#000080"> <span style="font-weight: 700; background-color: #D4D4D4"><font size="4">۹۷.</font></span></font><font face="Arial" color="#660066"><span style="font-weight: 700; background-color: #FFFFCC"><font size="4">&nbsp;چاقی بعد استعمال دخانیات دومین عامل مرگ زودرس در ایالات متحده است.</font></span></font></p> <div> <p dir="rtl" align="right"><strong> <span style="background-color: #D4D4D4" lang="fa"> <font size="6" face="Arial" color="#0000FF">فیلم مـــرتـبـــط :&nbsp; </font> </span></strong></p> <p align="right"><span style="text-decoration: overline"> <font face="Arial"> <a class="algo-title " target="_blank" href="http://www.doctv.ir/programs/893720-دوران-56"> <b><font size="6"><span style="background-color: #D4D4D4"><strong>دوران</strong></span></font></b><strong><font size="6"><span style="background-color: #D4D4D4"> - 56 - شبکه </span><b><span style="background-color: #D4D4D4">مستند</span></b></font></strong></a><font size="6" color="#0000FF"><span style="background-color: #D4D4D4"><strong> </strong></span></font></font></span></p></div> <p align="right">&nbsp;</p> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <span style="background-color: #D4D4D4" lang="fa">&nbsp; تهیه وُ تدوین : عـبـــد عـا صـی </span></font></b></p> <p align="right">&nbsp;</p> text/html 2019-10-07T08:26:35+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی چـــرا بـرای بـسـیـاری از مـسؤلین کلاسـهـای اخـــلاق اسـلامی اجـبـاری نـشـده؟؟؟!!! ... http://farsiblog.mihanblog.com/post/5485 <div><br></div><div> <p align="right">&nbsp;</p>&nbsp;&nbsp; <br><div class="row body_b"><div class="container page"><div class="inner_content row"><div class="col-xs-36 col-sm-36 col-md-31 pull-left"><div class="col_r_inner_news col-xs-36 col-sm-26"><div style="direction: rtl"><div class="rutitr" style="text-align: center">&nbsp;</div> <div class="title" style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px"> <h1 style="text-align: right; line-height: 200%; margin: 0; padding: 0" class="title"> <span style="text-decoration: overline underline; background-color: #C2BCFC"> <font face="Microsoft Sans Serif"><strong> <font color="#FF0000">&nbsp; <span lang="fa">چـــرا بـرای بـسـیـاری از مـسؤلین کلاسـهـای اخـــلاق اسـلامی</span> <span lang="fa">اجـبـاری نـشـده؟؟؟!!! ...&nbsp; </span></font></strong></font></span> </h1> <p style="margin: 0; padding: 0" class="title">&nbsp;</p> <p style="margin: 0; padding: 0" class="title">&nbsp;</p> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <font size="5" face="Arial" color="#0000FF"><b> <span style="background-color: #EEEEEE" lang="fa">&nbsp;برای مرجع یا عنوان اصلی به پیوند فوق اشاره کنید&nbsp; </span></b></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 2.5; margin: 0; padding: 0" class="title">&nbsp;</p></div> <div class="body" style="text-align: justify; padding-left: 15px; padding-right: 15px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px"> <p style="line-height: 2.5"><b> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #FFFF00"> <font color="#000080">&nbsp;</font></span><a class="aftab_news" href="https://aftabnews.ir/"><font color="#000080"><span style="background-color: #FFFF00">آفتاب‌‌نیوز :</span><span style="background-color: #EEEEEE"> </span></font></a></font> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #FFFF99">علی مطهری</span><span style="background-color: #EEEEEE"> نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پاسخ آیت‌الله آملی لاریجانی&nbsp; رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به نامه جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که طی آن از برخی عبارت به‌کار رفته در نامه سرگشاده خود به آیت‌الله یزدی عضو فق<span lang="fa">ه-</span>‌های شورای نگهبان عذرخواهی کرده بود، اظهار داشت: در این میان دو بحث پیش می‌آید؛ یکی موضوع عذرخواهی مسئولان از یکدیگر که ممکن است مسئولی در جایی تندروی نسبت به مسئول دیگری داشته باشد و بعد عذرخواهی می‌کند، این کار پسندیده است.</span></font></b></p> <p style="text-align: justify; line-height: 2.5"><b> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #EEEEEE">وی افزود: گاهی عذرخواهی مسئول از مردم مطرح است که این مهم‌تر است، یعنی در جایی که حقی از فردی ضایع شده مسئول مربوط عذرخواهی کند، اما این فرهنگ در ما رایج نیست و به ندرت مسئولان از مردم عذرخواهی می‌کنند.</span></font></b></p> <p style="text-align: justify; line-height: 2.5"><b> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #EEEEEE">مطهری بر همین اساس اضافه کرد: مثلاً بنده سوالی در مجلس نهم درباره مسئله قتل ستار بهشتی از وزیر کشور داشتم که چرا جوانی در بازداشتگاه بر اثر ضرباتی که به او وارد شد، کشته شده است؟ ما هر چه به وزیر وقت کشور گفتیم که شما بیایید و عذرخواهی کنید او حاضر نشد، چرا که فکر می‌کرد این برای او کسر شأن است، در حالی که ما باید این کار را یک وظیفه اخلاقی بدانیم.</span></font></b></p> <p style="text-align: justify; line-height: 2.5"><b> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #EEEEEE">این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در ادامه سخنانش بیان کرد: این گونه عذرخواهی‌ها بسیار مهمتر است و باعث جلب اعتماد بیشتر مردم به دولت و حکومت می‌شود.</span></font></b></p> <p style="text-align: justify; line-height: 2.5"><b> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #EEEEEE">وی در همین راستا عنوان کرد: حتی اگر کسی علیه نظام انتقاد و توهین کرد و ما با او برخورد بدی داشتیم، باید اینجا هم عذرخواهی کنیم؛ اما متاسفانه این فرهنگ در بین ما وجود ندارد.</span></font></b></p> <p style="text-align: justify; line-height: 2.5"><b> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #EEEEEE">این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: این روش باعث می‌شود که حتی کسانی هم که رابطه خوبی با نظام جمهوری اسلامی ندارند و اقداماتی می‌کنند، در کار خود تجدید نظر کنند.</span></font></b></p> <p style="text-align: justify; line-height: 2.5"><b> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #EEEEEE">وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عذرخواهی آیت‌الله آملی لاریجانی در نامه روز گذشته‌اش خاطرنشان کرد: درباره نامه آقای صادق لاریجانی باید بگویم این، کار پسندیده‌ای بود که ایشان انجام داد، چرا که از نظر سن و سال ایشان بسیار کوچک‌تر از آقای یزدی هستند و لازم بود که این عذرخواهی انجام شود.</span></font></b></p> <p style="text-align: justify; line-height: 2.5"><b> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> <span style="background-color: #EEEEEE">نماینده مردم تهران در مجلس در این باره گفت: نظر من این بود که اساساً بهتر بود آقای آملی لاریجانی به صحبت‌های آقای یزدی پاسخ نمی‌داد. به هر حال می‌دانید که آقای یزدی گاهی عصبانی می‌شود و حرف‌هایی می‌زند، اما باید از کنار برخی صحبت‌های ایشان گذشت.</span></font></b></p> </div> <div class="page_text"> <p style="line-height: 2.5" align="justify"><b> <font size="5" face="Microsoft Sans Serif"> <font color="#000080"> <span style="background-color: #EEEEEE">منبع: </span> </font> <a class="news_source" href="https://aftabnews.ir"> <span style="background-color: #EEEEEE"> <font color="#000080">خبرگزاری فارس</font></span></a></font></b></p></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#0000FF"> <span style="background-color: #E1E1E1" lang="fa">&nbsp; تهیه وُ تدوین : عـبـــد عـا صـی </span></font></b></p> <p align="right">&nbsp;</p> </div> text/html 2019-09-12T12:15:08+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی عروسک‌هایی با شخصیت‌های دینی ... http://farsiblog.mihanblog.com/post/5484 <br><p align="right"> <img src="http://s3.picofile.com/file/8372122676/ARUSAK_HAAYE_DEENY_3_gpeg.jpg" alt="http://s3.picofile.com/file/8372122676/ARUSAK_HAAYE_DEENY_3_gpeg.jpg"></p> <p align="right"> <img src="http://s4.picofile.com/file/8372122626/ARUSAK_HAAYE_DEENY_2_gpeg.jpg" alt="http://s4.picofile.com/file/8372122626/ARUSAK_HAAYE_DEENY_2_gpeg.jpg"></p> <p align="right"> <img src="http://s5.picofile.com/file/8372122368/AARUSAK_HAAYE_DEENY_1.jpeg" alt="http://s5.picofile.com/file/8372122368/AARUSAK_HAAYE_DEENY_1.jpeg"></p> <p>&nbsp;</p> <div class="title" style="text-align: center; margin-top: 4px; margin-bottom: 10px"> <h1 style="text-align: right; line-height: 200%; margin: 0px; padding: 0px" class="title" dir="rtl"> <font face="Microsoft Sans Serif"> <a href="http://etedaal.ir/fa/news/227030/کسانی-که-با-کار-مذهبی-خیانت-می‌کنند"> <span style="text-decoration: overline blink line-through; background-color: #000000"> <font size="7" color="#FF0000"><strong>&nbsp;&nbsp; عروسک‌هایی با شخصیت‌های دینی ...&nbsp; </strong></font></span></a></font></h1> </div> <div class="body" style="text-align: justify; padding: 10px"> &nbsp;<p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <font size="5" color="#0000FF" face="Arial"><b> <span style="background-color: #EEEEEE" lang="fa">&nbsp;برای مرجع یا عنوان اصلی به پیوند فوق اشاره کنید&nbsp; </span></b></font></p> <p style="line-height: 55px" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="line-height: 45px" dir="rtl"><b> <font size="5" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #FFFF00">&nbsp;&nbsp; داوود امیریان</span></font><font size="5" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"><span style="background-color: #E9E9E9"> می‌گوید: برخی هیچ اعتقادی ندارند، اما سراغ کارهای مذهبی می‌آیند و کارها را خراب می‌کنند؛ این‌ها به جای این‌که خدمت کنند، خیانت می‌کنند. این نویسنده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ادبیات دینی کودکان اظهار کرد: برای نوشتن ادبیات دینی برای کودکان متوجه نیستند که چه باید بکنند و همیشه به مستقیم‌گویی روی می‌آورند. کتاب‌هایی که درباره نماز است، همه‌اش نصیحت کردن است؛ این کار را بکن، این کار را نکن. اگر کار بد کنیم به جهنم می‌رویم، انگار خداوند ما را آفریده تا پدرمان را دربیاورد. بچه‌ها را با نمایاندن عذاب و ترس از مذهب متنفر می‌کنیم و همان بلایی را که سر خودمان ما آمده می‌خواهیم سر بچه‌های‌مان هم بیاوریم. &nbsp;<br> او افزود: چند روز پیش یک‌سری از دوستان که واقعا نمی‌دانم از روی بی‌اطلاعی می‌گفتند یا غرض داشتند، می‌گفتند می‌خواهیم عروسک‌هایی با شخصیت‌های دینی جایگزین باربی و سوپرمن کنیم. گفتم بنده خدا آن‌ها صد سال کار کردند که بچه‌های من و شما عاشق&nbsp; این کاراکترها بشوند، در عوض ما چه کردیم؟ فقط یک‌سری حرف‌های شعاری می‌گوییم. از طرف دیگر آیا شما می‌توانید چهره معصومین (ع) را نشان بدهید؟! حتی چهره حضرت عباس (ع) را که جزء معصومین نیست، نمی‌توانیم نشان بدهیم. این مسائل وجود دارد.<br> امیریان خاطرنشان کرد: برخی هیچ اعتقادی ندارند، اما سراغ کارهای مذهبی می‌آیند و کارها را خراب می‌کنند؛ این‌ها به جای این‌که خدمت کنند، خیانت می‌کنند و چیزهایی را به دروغ بیان می‌کنند که منابع&nbsp; درستی ندارند؛ مثلا یکی از کتاب‌ها را که شامل احادیث و روایت‌های بی‌سند و جعلی است، نگاه کنید، فکر می‌کنید وارد دنیای هری‌ پاتر شده‌اید، چیزهایی درباره امامان و پیامبران می‌بینید که تعجب‌برانگیز است و حتی برخی از آن‌ها را در منابر می‌گویند&nbsp; که در فضاهای مجازی هم پخش می‌شود. چیزهای عجیب‌ غریب را که بیشتر شبیه افسانه است برای بچه‌ها به داستان تبدیل می‌کنند. آیا این پخش کردن خرافات و اوهام برای بچه‌ها بد نیست؟ حضرت رسول(ص) فرمودند بزرگ‌ترین معجزه من قرآن است و من هم مثل&nbsp; شما بشر هستم. حالا ببینید چه چیزهایی درمی‌آورند.<br> نویسنده «مهمانی باغ سیب» در ادامه با بیان این‌که بسیاری از احادیث و روایت‌ها منابع درستی ندارند، اظهار کرد: درباره ماجرای عاشورا، فقط&nbsp; از ظهر عاشورا صحبت می‌کنیم اما چیزی درباره این‌که امام حسین (ع) برای چه قیام کرد، نمی‌گوییم. اصلا به بچه‌ها نمی‌گوییم امام حسین (ع) می‌خواست جلو ظلم و خودکامگی بایستند. امام حسین (ع) را چه کسی شهید کرد؟ شیعیان خود امام حسین (ع)، همان کسانی که نامه نوشتند و دعوت‌شان کردند تا به کوفه بیایند، اما به عهد خود پایبند نماندند. ابن زیاد هم بین‌شان سکه و طلا بخش کرد، یک‌سری پول گرفتند و یک‌سری هم ترسیدند. همان آدم‌هایی که نامه فرستاده بودند در سپاه عمر سعد رفتند و جلو امام حسین (ع)&nbsp; قرار گرفتند و ایشان را به شهادت رساندند.&nbsp; اما ما روی تشنگی و مظلومیت امام حسین (ع) زوم کرده‌ایم. امام حسین (ع) کسی نبوده که بخواهد برای آب التماس کند. این مسائل وجود دارد و قلب آدم هم درد می‌کند. اما فعلا دنیا دنیای ریاکاران است، آن‌ها پول و جایگاه دارند و برای خود می‌تازند.<br> داوود امیریان همچنین تأکید کرد: وضعیت کتاب‌های دینی اصلا خوب نیست. اگر کار خوب بیرون بیاید، بچه‌ها از آن استقبال می‌کنند؛ این را مطمئن باشید. اما چون عموما نویسنده اعتقادی ندارد و به خاطر پول این کار را انجام می‌دهد، گرفتار این وضعیت شده‌ایم. گاهی هم اشتباهاتی انجام می‌دهیم؛ مثلا «سیاحت غرب» را تصویری کرده‌اند و پخش می‌کنند بدون این‌که فکر کنند اگر یک نوجوان آن را ببیند یا بشنود، چه حالی پیدا می‌کند. ما بهشت را ول کرده‌ و به جهنم چسبیده‌ام. ما جاذبه‌ نداریم و بیشتر باعث دافعه می‌شویم و چهره منفی از مذهب نشان می‌دهیم. </span></font></b></p></div> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="6" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #E1E1E1" lang="fa">&nbsp; تهیه وُ تدوین : عـبـــد عـا صـی </span></font></b></p> <p align="right">&nbsp;</p> <br> text/html 2019-09-09T21:16:29+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین اعتراض داشت http://farsiblog.mihanblog.com/post/5483 <br><div style="TEXT-ALIGN: right"> &nbsp;<p style="LINE-HEIGHT: 55px" dir="rtl" align="justify"> <font face="Microsoft Sans Serif"> </font></p><section class=" table cb rtl dr FlowerBack" style="TEXT-DECORATION: overline blink line-through; FONT-WEIGHT: 700; LINE-HEIGHT: 25px; BACKGROUND-COLOR: #FFFF00; MARGIN-RIGHT: 10px"><font face="Microsoft Sans Serif"> <font size="6" color="#0000ff"><strong>&nbsp; &nbsp; </strong></font> <a title="طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین اعتراض داشت" style="DIRECTION: rtl" href="http://www.erfan.ir/farsi/637.html"> <font size="6"><strong>&nbsp; طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین اعتراض داشت </strong></font></a></font></section> <header></header><article class="TextContentArticle dr tr c85 lh2-5 mt10"> <div class="nomobile2" style="TEXT-ALIGN: center"> &nbsp;</div> <span id="ArticleTextBody" style="TEXT-ALIGN: justify"> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <font size="5" color="#0000FF" face="Arial"><b> <span style="background-color: #EEEEEE" lang="fa">&nbsp;برای مرجع یا عنوان اصلی به پیوند فوق اشاره کنید&nbsp; </span></b></font></p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px" dir="rtl"> <img src="http://www.erfan.ir/system/assets/imgArticle/2018/11/134296_123012_81550_932.jpg" alt="طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین اعتراض داشت" title="طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین اعتراض داشت"></p> <p style="line-height: 45px" dir="rtl"> <span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9"><b> <font size="5" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp;فاضل بزرگوار سید جعفر مزارعى روایت کرده : یکى از طلبه هاى حوزه باعظمت نجف از نظر معیشت در تنگنا و دشوارى غیر قابل تحملّى بود . روزى از روى شکایت و فشار روحى کنار ضریح مطهّر حضرت امیرالمومنین (علیه السلام)عرضه مى دارد : شما این لوسترهاى قیمتى و قندیل هاى بى بدیل را به چه سبب در حرم خود گذارده اید ، در حالى که من براى اداره امور معیشتم در تنگناى شدیدى هستم ؟!شب امیرالمومنین (علیه السلام) را در خواب مى بیند که آن حضرت به او مى فرماید : اگر مى خواهى در نجف مجاور من باشى اینجا همین نان و ماست و فیجیل و فرش طلبگى است ، و اگر زندگى مادّى قابل توجّهى مى خواهى باید به هندوستان در شهر حیدرآباد دکن به خانه فلان کس مراجعه کنى ، چون حلقه به در زدى و صاحب خانه در را باز کرد به او بگو :به آسمان رود و کار آفتاب کند .</font></b></span></p> <p style="line-height: 45px" dir="rtl"> <span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9"><b> <font size="5" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif">پس از این خواب ، دوباره به حرم مطهّر مشرف مى شود و عرضه مى دارد : زندگى من اینجا پریشان و نابسامان است شما مرا به هندوستان حواله مى دهید !!بار دیگر حضرت را خواب مى بیند که مى فرماید : سخن همان است که گفتم ، اگر در جوار ما با این اوضاع مى توانى استقامت ورزى اقامت کن ، اگر نمى توانى باید به هندوستان به همان شهر بروى و خانه فلان راجه را سراغ بگیرى و به او بگویى: (به آسمان رود و کار آفتاب کند) پس از بیدار شدن و شب را به صبح رساندن ، کتاب ها و لوازم مختصرى که داشته به فروش مى رساند و اهل خیر هم با او مساعدت مى کنند تا خود را به هندوستان مى رساند و در شهر حیدرآباد سراغ خانه آن راجه را مى گیرد ، مردم از این که طلبه اى فقیر با چنان مردى ثروتمند و متمکن قصد ملاقات دارد ، تعجب مى کنند .</font></b></span></p> <p style="line-height: 45px" dir="rtl"> <span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9"><b> <font size="5" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif">وقتى به در خانه آن راجه مى رسد در مى زند ، چون در را باز مى کنند مى بیند شخصى از پله هاى عمارت به زیر آمد ، طلبه وقتى با او روبرو مى شود مى گوید: (به آسمان رود و کار آفتاب کند) فوراً راجه پیش خدمت هایش را صدا مى زند و مى گوید : این طلبه را به داخل عمارت راهنمایى کنید و پس از پذیرایى از او تا رفع خستگى اش وى را به حمام ببرید و او را با لباس هاى فاخر و گران قیمت بپوشانید .مراسم به صورتى نیکو انجام مى گیرد و طلبه در آن عمارت عالى تا فردا عصر پذیرایى مى شود .</font></b></span></p> <p style="line-height: 45px" dir="rtl"> <span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9"><b> <font size="5" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif">فردا دید محترمین شهر از طبقات مختلف چون اعیان و تجار و علما وارد شدند و هر کدام در آن سالن پرزینت در جاى مخصوص به خود قرار گرفتند ، از شخصى که کنار دستش بود ، پرسید : چه خبر است ؟ گفت : مجلس جشن عقد دختر صاحب خانه است . پیش خود گفت : وقتى به این خانواده وارد شدم که وسایل عیش براى آنان آماده است .هنگامى که مجلس آراسته شد ، راجه به سالن درآمد ، همه به احترامش از جاى برخاستند و او نیز پس از احترام به مهمانان در جاى ویژه خود نشست .نگاه رو به اهل مجلس کرد و گفت : آقایان من نصف ثروت خود را که بالغ بر فلان مبلغ مى شود از نقد و مِلک و منزل و باغات و اغنام و اثاثیه به این طلبه که تازه از نجف اشرف بر من وارد شده مصالحه کردم ، و همه مى دانید که اولاد من منحصر به دو دختر است ، یکى از آنها را هم که از دیگرى زیباتر است براى او عقد مى بندم ، و شما اى عالمان دین ، هم اکنون صیغه عقد را جارى کنید .</font></b></span></p> <p style="line-height: 45px" dir="rtl"> <span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9"><b> <font size="5" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif">چون صیغه جارى شد طلبه که در دریایى از شگفتى و حیرت فرو رفته بود ، پرسید : شرح این داستان چیست ؟</font></b></span></p> <p style="line-height: 45px" dir="rtl"> <span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9"><b> <font size="5" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif">راجه گفت : من چند سال قبل قصد کردم در مدح امیرالمومنین (علیه السلام) شعرى بگویم ، یک مصراع گفتم و نتوانستم مصراع دیگر را بگویم ; به شعراى فارسى زبان هندوستان مراجعه کردم ، مصراع گفته شده آنها هم چندان مطلوب نبود ، به شعراى ایران مراجعه کردم ، مصراع آنان هم چندان چنگى به دل نمى زد ، پیش خود گفتم حتماً شعر من منظور نظر کیمیا اثر امیرالمومنین (علیه السلام)قرار نگرفته است ، لذا با خود نذر کردم اگر کسى پیدا شود و مصراع دوم این شعر را به صورتى مطلوب بگوید ، نصف دارایى ام را به او ببخشم و دختر زیباتر خود را به عقد او در آورم ، شما آمدید و مصراع دوم را گفتید ، دیدم از هر جهت این مصراع شما درست و کامل و تمام و با مصراع من هماهنگ است . طلبه گفت : مصراع اول چه بود ؟ راجه گفت : من گفته بودم :به ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند&nbsp;طلبه گفت : مصراع دوم از من نیست ، بلکه لطف خود امیرالمومنین (علیه السلام) است . راجه سجده شکر کرد و خواند :</font></b></span></p> <p style="line-height: 45px" dir="rtl"> <span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9"><b> <font size="5" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif">به ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند *** به آسمان رود و کار آفتاب کند</font></b></span></p> <p style="line-height: 45px" dir="rtl"> <span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9"><b> <font size="5" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif">وقتى نظر کیمیا اثر حضرت مولا ، فقیر نیازمندى را اینگونه به ثروت و جاه و جلال برساند ، نتیجه نظر حق در حقّ عبد چه خواهد کرد ؟</font></b></span></p> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <b><font size="6" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #E1E1E1" lang="fa">&nbsp; تهیه وُ تدوین : عـبـــد عـا صـی </span></font></b></p> <p style="LINE-HEIGHT: 55px" dir="rtl">&nbsp;</p></span></article></div> <br> text/html 2019-09-03T21:25:32+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی سریال سایه بان http://farsiblog.mihanblog.com/post/5480 <li class="talk" dir="rtl"> <div class="desc"><time></time> <h4 style="LINE-HEIGHT: 200%" dir="rtl" align="right">&nbsp;</h4> <h4 style="LINE-HEIGHT: 200%" dir="rtl" align="right"><font size="7" face="Arial"><a href="https://www.mehrnews.com/news/4147031/مریض-حالی-محسن-چاوشی" target="_blank"><span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9"><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سریال </font></span></a></font><font size="7" face="Microsoft Sans Serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9"><a title="قدیمی‌تر از یکسال" href="https://www.mehrnews.com/news/4182901/سایه-بان-قصه-مردم-جنوب-شهر-است-تجربه-بازی-در-اولین-کار-تصویری" target="_blank"><font color="#000000">سایه</font><font color="#000000"> بان</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></h4> <h3 style="LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right">&nbsp;</h3> <h3 style="LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right"><span style="TEXT-DECORATION: overline; BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif"><font color="#0000ff">&nbsp;<span lang="fa">تیتراژ</span></font> </font></span><span style="TEXT-DECORATION: overline"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><a title="قدیمی‌تر از یکسال" href="https://www.mehrnews.com/news/4147031/مریض-حالی-محسن-چاوشی" target="_blank">« م<span lang="fa">ـــ</span>ری<span lang="fa">ـــ</span>ض ح<span lang="fa">ـــ</span>ال<span lang="fa">ـــ</span>ی » م<span lang="fa">ـ</span>ح<span lang="fa">ـ</span>س<span lang="fa">ـ</span>ن چ<span lang="fa">ـ</span>اوش<span lang="fa">ـ</span>ی</a></span><font color="#0000ff"><span style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"> <span lang="fa">&nbsp; </span></span></font></font></span></h3> <p style="LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right">&nbsp;</p> <p style="LINE-HEIGHT: 150%" dir="rtl" align="right"><font size="5" color="#0000ff" face="Arial"><span style="FONT-WEIGHT: 700; BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9"><a href="https://media.mehrnews.com/d/2017/11/17/0/2637933.mp3">https://media.mehrnews.com/d/2017/11/17/0/2637933.mp3</a> </span></font></p> <p><time></time></p> <p><img class="irc_mi" src="https://s-v1.tamasha.com/statics/images/posters/e0/1a/B7MGB_e01a76096928668ae61be6819a9a31d87b54306b_1280x737.jpg" data-atf="0" width="650" hspace="0" height="374"></p> <p style="LINE-HEIGHT: 2.5" dir="rtl" align="right"><span id="more-5785"></span></p> <h3 style="LINE-HEIGHT: 2.5" align="right"><font size="5" color="#0000ff" face="Microsoft Sans Serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00">متن آهنگ مریض حالی محسن چاوشی</span></font></h3> <p style="LINE-HEIGHT: 2.5" dir="rtl" align="right"><b><font size="5" face="Microsoft Sans Serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9">───┤ ♩♬♫♪♭ ├───</span></font></b></p> <p style="LINE-HEIGHT: 2.5" align="right"><b><font size="5" color="#0000ff" face="Microsoft Sans Serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9">نه جیک جیکِ مستانت●♪♫<br>نه سردیِ زمستانت●♪♫<br>رجوع کن؛ به دستانت…●♪♫<br>که روز های بسیاری؛ که ظلم ها روا کردی؛ به دست های بسیاری!●♪♫<br>شبانه؛ مردِ گاریچی به خانه می کِشد خود را…●♪♫<br>اگر که مادیانِ خسته؛ اگر طناب هم پاره؛ درونِ مرد همواره کشیده می شود، باری●♪♫<br>مریض حالیم؛ خوش نیست…●♪♫<br>نه خواب راحتی دارم؛ نه مایلم به بیداری…●♪♫<br>درونِ ما؛ تفاوت هاست●♪♫<br>تو مبتلا به درمانی وُ من دچارِ بیماری●♪♫<br>کنارِ تخت؛ می خوابم؛ مگر هوا که بند آمد نفس کشیدنت باشم●♪♫</span></font></b></p> <p style="LINE-HEIGHT: 2.5" dir="rtl" align="right"><b><font size="5" color="#0000ff" face="Microsoft Sans Serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9">شعر : حسین صفا<br>تو روز می شوی هر شب وُ صبح می شوی؛ هر روز●♪♫<br>تو خوابِ راحتی داری…●♪♫<br>خیال بافیت؛ بد نیست●♪♫<br>خیال؛ کن که خواهی رفت●♪♫<br>همین که رفتی وُ مُردم تلاش کن؛ که برگردی!●♪♫<br>و در کمال خونسردی؛ مرا به خاک بسپاری…●♪♫<br>زیاد یاوه می گویم!●♪♫<br>گره بزن؛ زبانم را…●♪♫<br>زیاد از تو می نوشم؛ بگیر استکانم را…●♪♫</span></font></b></p> <p style="LINE-HEIGHT: 2.5" align="right"><b><font size="5" color="#0000ff" face="Microsoft Sans Serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9"><img title="دانلود آهنگ مریض حالی محسن چاوشی" class="alignnone wp-image-71 size-full" alt="Untitled 2 1 دانلود آهنگ مریض حالی محسن چاوشی" src="https://music-fa.com/wp-content/uploads/2018/05/Untitled-2-1.jpg" width="450" height="50"><br>بگیر؛ هر چه را دارم…●♪♫<br>ببخش! هر چه را داری…●♪♫<br>مریض حالیم؛ خوش نیست…●♪♫<br>نه خواب راحتی دارم؛ نه مایلم به بیداری…●♪♫<br>درونِ ما؛ تفاوت هاست●♪♫<br>تو مبتلا به درمانی وُ من دچارِ بیماری●♪♫<br>کنارِ تخت؛ می خوابم؛ مگر هوا که بند آمد نفس کشیدنت باشم●♪♫<br>تو روز می شوی هر شب وُ صبح می شوی؛ هر روز●♪♫<br>تو خوابِ راحتی داری…●♪♫<br>تو را شبانه تا هر شب؛ به روی شانه خواهم بُرد●♪♫</span></font></b></p> <p style="LINE-HEIGHT: 2.5" dir="rtl" align="right"><b><font size="5" color="#0000ff" face="Microsoft Sans Serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9">تنظیم قطعه : شهاب اکبری<br>تو را شبانه؛ خواهم مُرد!●♪♫<br>شبانه های لب هایم…●♪♫<br>لبانه های شب هایت… شبانه های بیداری…●♪♫<br>چه بی قرار وُ سنگین؛ بار به خانه می کشم خود را●♪♫<br>چه بی گدار؛ در قلبم زبانه می کشی خود را●♪♫<br>من از تو؛ سخت دلگیرم…●♪♫<br>تو از که سخت بیزاری؟!●♪♫</span></font></b></p> <p style="LINE-HEIGHT: 2.5" align="right"><b><font size="5" color="#0000ff" face="Microsoft Sans Serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9">───┤ ♩♬♫♪♭ ├───</span></font></b></p> <p><time></time></p></div> </li><li class="talk" dir="rtl"> <p align="right"></p><figure></figure><font size="5" face="Microsoft Sans Serif"><b><figure><a title="قدیمی‌تر از یکسال" href="https://www.mehrnews.com/news/4182901/سایه-بان-قصه-مردم-جنوب-شهر-است-تجربه-بازی-در-اولین-کار-تصویری" target="_blank"><span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9"><img alt="«سایه بان» قصه مردم جنوب شهر است/ تجربه بازی در اولین کار تصویری" src="https://media.mehrnews.com/d/2017/09/26/2/2586636.jpg" width="514" height="346"></span></a></figure><figure><a title="قدیمی‌تر از یکسال" href="https://www.mehrnews.com/news/4182901/سایه-بان-قصه-مردم-جنوب-شهر-است-تجربه-بازی-در-اولین-کار-تصویری" target="_blank"><span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9"> </span></a></figure></b></font><p></p> <div class="desc"> <h4 style="LINE-HEIGHT: 200%" dir="rtl" align="right"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif"><a href="https://www.mehrnews.com/news/4182901/سایه-بان-قصه-مردم-جنوب-شهر-است-تجربه-بازی-در-اولین-کار-تصویری" target="_blank"><span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9">محمد ولی‌زادگان در گفتگو با مهر: </span></a></font></h4> <h3 style="LINE-HEIGHT: 200%" align="right"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif"><a title="قدیمی‌تر از یکسال" href="https://www.mehrnews.com/news/4182901/سایه-بان-قصه-مردم-جنوب-شهر-است-تجربه-بازی-در-اولین-کار-تصویری" target="_blank"><span style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00">«سایه بان» قصه مردم جنوب شهر است/</span></a></font></h3> <p style="LINE-HEIGHT: 200%" dir="rtl" align="right"><font size="5" color="#0000ff" face="Microsoft Sans Serif"><b><span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9">محمد ولی زادگان بازیگر سریال «سایه بان» با اشاره به اینکه سال‌ها در انتظار ورود به عرصه تصویر بوده است، بیان کرد مسایل مطرح شده در این مجموعه تلویزیونی مشکلات بسیاری از مردم جامعه هستند. </span></b></font></p> <p style="LINE-HEIGHT: 200%" dir="rtl" align="right">&nbsp;</p></div> </li><li class="op-ed"> <p align="right"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif"><b></b></font></p><figure><font size="5" face="Microsoft Sans Serif"><b><a title="قدیمی‌تر از یکسال" href="https://www.mehrnews.com/news/4164646/نمایش-فراز-و-فرودهای-زندگی-کارگری-در-سایه-بان" target="_blank"><span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9"><img alt="نمایش فراز و فرودهای زندگی کارگری در «سایه بان»" src="https://media.mehrnews.com/d/2017/10/21/2/2611006.jpg" width="542" height="364"> </span></a></b></font></figure><p></p> <div class="desc"> <h4 align="right"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif"><a href="https://www.mehrnews.com/news/4164646/نمایش-فراز-و-فرودهای-زندگی-کارگری-در-سایه-بان" target="_blank"><span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9">یادداشت مهمان </span></a></font></h4> <h3 align="right"><font size="5" face="Microsoft Sans Serif"><span style="TEXT-DECORATION: overline"><a title="قدیمی‌تر از یکسال" href="https://www.mehrnews.com/news/4164646/نمایش-فراز-و-فرودهای-زندگی-کارگری-در-سایه-بان" target="_blank"><span style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00">نمایش</span><span style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"> فراز و فرودهای زندگی کارگری در «سایه بان»</span></a></span><font color="#0000ff"><span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9"> </span></font></font></h3> <p align="right"><font size="5" color="#0000ff" face="Microsoft Sans Serif"><b><span style="BACKGROUND-COLOR: #e9e9e9">یک منتقد سینما و تلویزیون در یادداشتی به ویژگی های سریال «سایه بان» ساخته برادران محمودی اشاره کرده که به خوبی به معضلات قشر کارگر پرداخته است</span></b></font></p></div> <p align="right">&nbsp;</p> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0px; MARGIN-TOP: 0px; LINE-HEIGHT: 40px" dir="rtl" align="justify"><b><font size="6" color="#0000ff" face="Microsoft Sans Serif"><span style="BACKGROUND-COLOR: #e1e1e1" lang="fa">&nbsp; تهیه وُ تدوین : عـبـــد عـا صـی </span></font></b></p> <p align="right">&nbsp;</p></li> text/html 2019-09-02T22:31:47+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی چه عواملی باعث دورشدن همسر می‌شود؟ http://farsiblog.mihanblog.com/post/5479 <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p> <h1 itemprop="name" align="right"> <img src="https://www.tanzimekhanevadeh.com/picture/2041.jpg" width="500" height="300"><p itemprop="name" align="right"> <img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2018/04/1307891702-talab-org.jpg" width="500" height="497"></p> <p itemprop="name" align="right"> <img src="https://www.tasvirezendegi.com/wp-content/uploads/2018/09/Homesick-32.jpg" width="501" height="505"></p> <p itemprop="name" align="right"> <img src="https://www.rimoj.com/wp-content/uploads/2019/05/12-needy-woman-cry.jpg" width="500" height="333"></p> <p itemprop="name" align="right"> <img src="https://i.ytimg.com/vi/kIxZXb1XQYM/maxresdefault.jpg" width="500" height="280"></p> <p itemprop="name" align="right"> <img src="https://familypsy.ir/wp-content/uploads/2018/06/کم-رنگ-شدن-رابطه-جنسی1.jpg" width="501" height="340"></p> <p itemprop="name" align="right"> <img src="https://eslahonline.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/12/hamsar.jpg" width="502" height="231"></p> <p itemprop="name" align="right"> &nbsp;</p> <div id="sec_a_5" class="bargozide_row bargozide-style"> <p align="right"><span style="text-decoration: overline"> <font face="Microsoft Sans Serif"><b><font size="6"> <span style="background-color: #EAEAEA"><span lang="fa">&nbsp; </span> <a title="یک روانشناس گفت: همه آدم‌ها وقتی تصمیم می‌گیرند ازدواج کنند، مسلما دوست دارند که یک رابطه عاطفی شاد و خوب داشته باشند." target="_blank" href="http://www.migna.ir/news/48145/عواملی-باعث-دورشدن-همسر-می-شود"> چه عواملی باعث دورشدن همسر می‌شود؟</a></span></font><font size="6" color="#0000FF"><span style="background-color: #EAEAEA"><span lang="fa">&nbsp; </span>&nbsp;</span></font></b></font></span></p></div> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <font size="5" color="#0000FF" face="Arial"><b> <span style="background-color: #EEEEEE" lang="fa">&nbsp;برای مرجع یا عنوان اصلی به پیوند فوق اشاره کنید&nbsp; </span></b></font></p> <div> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p> <div id="view_inline_agahi"> <div class="j0"> <div style="width: px" class="type-script"> &nbsp;</div> </div> </div> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <strong><font size="4" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFF00" lang="fa">&nbsp;&nbsp; میگنا:</span></font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #EAEAEA" lang="fa"> زهرا زین‌الدینی، درباره عواملی که باعث دور شدن همسران از همدیگر می‌شود، اظهار کرد: همه آدم‌ها وقتی تصمیم می‌گیرند که با تمام چالش‌ها و آماری که راجع به جدایی زوجین می‌شنوند، ازدواج کنند مسلما دوست دارند که یک رابطه عاطفی شاد و خوب داشته باشند.<br> وی با بیان اینکه </span> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC" lang="fa">دور شدن از همسر در ازدواج یک شبه اتفاق نمی‌افتد،</span><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #EAEAEA" lang="fa"> افزود:</span><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC" lang="fa"> این مورد به مرور زمان و به دلایل متفاوت ممکن است رخ می‌دهد، علاوه بر این هر رابطه عاطفی یک سیری را طی می‌کند و در اوایل رابطه همه چیز شیرین و قشنگ است و هیچ تعارضی وجود ندارد.</span><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #EAEAEA"> </span> </font><font size="4" color="#FFFF00" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #000000">(((</span></font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #EAEAEA"> </span> </font><span lang="fa"> <font size="4" color="#00C400" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC">در واقع ، یک زوج هرگز ممکن نیست که اخلاق وُ رفتار وَ عقایدشان کُپی یکدیگر باشد.</span></font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #EAEAEA"> _ </span> </font></span> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #EAEAEA"> <span lang="fa"><font size="4" face="Microsoft Sans Serif"> عـبـــد عـا صـی</font></span><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> </font> </span><font size="4" color="#FFFF00" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #000000">))) </span> </font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #EAEAEA" lang="fa"><br> این روانشناس ادامه داد:</span><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC" lang="fa"> همه زوجین باید بدانند که خیلی زود وارد مرحله بعدی می‌شوند که مرحله تعارض و اختلاف نظر است که اگر زوجین نتوانند از این مرحله به خوبی عبور کنند باعث دورشدن آن‌ها از یکدیگر می‌شود.</span><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #EAEAEA" lang="fa"><br> </span> </font><font size="4" color="#00C400" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC" lang="fa">اگر زوجین بتوانند با داشتن یکسری از مهارت‌ها و یا گرفتن کمک تخصصی، از این مرحله با کمترین آسیب عبور کنند و وارد مرحله سازگاری و تفاهم بشوند به احتمال خیلی زیاد جلوی خیلی از آسیب‌ها را توانسته‌اند بگیرند.</span></font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #EAEAEA" lang="fa"><br> زین الدینی با اشاره به اینکه عبور از این مراحل، صرف نظر از اینکه چقدر عاشق همسرتان هستید اجتناب ناپذیر است، اضافه کرد:</span></font><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFFF" lang="fa"><font size="4" color="#00C400" face="Microsoft Sans Serif"> مدت زمانی که هر زوج در گذر از این مراحل سپری می‌کنند کاملا متفاوت است و با توجه به مهارت‌های زوجین این مدت زمان می‌تواند از چند روز تا چند سال متفاوت باشد.</font></span><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #EAEAEA" lang="fa"><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"><br> زوجین باید بدانند که امکان ندارد که مرحله تعارض را تجربه نکنند، اما</font></span><font size="4" color="#FFFFFF" face="Microsoft Sans Serif"><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #00C400" lang="fa"> این بدین معنی نیست که ازدواج آن‌ها اشتباه بوده و یا انتخابشان درست نبوده، بلکه باید بدانند که این مسئله کاملا طبیعی است و هیچ راه گریزی از آن نیست همچنین آن‌ها در این مرحله باید یاد بگیرند، چطور بتوانند راجع به مشکلاتشان حرف بزنند، همدیگر را به خوبی درک کنند و راه‌حل مناسب برای مسائلشان پیدا کنند.</span></font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #EAEAEA" lang="fa"><br> این روانشناس درباره رفتارهایی که باعث دور شدن همسران از یکدیگر می‌شود، گفت:</span></font><font size="4" color="#660066" face="Microsoft Sans Serif"><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFFF" lang="fa"> دلایلی مانند غرغر کردن، مقایسه کردن همسر با فرد دیگری، تهدید کردن او، قهر کردن، تحقیر کردن او، دادن اولویت به پدر و مادر ویا کار و دوستان، عدم صرف کردن وقت برای صحبت کردن راجع به مشکلات رابطه، افسردگی و بیماری‌های اعصاب و روان یکی از زوجین و دخالت خانواده‌ها باعث دور شدن از همسر می‌شود.</span></font><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #EAEAEA" lang="fa"><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"><br> زین الدینی افزود: بی‌توجهی به روابط زناشویی، </font> <font size="4" color="#FF0000" face="Microsoft Sans Serif"> امر و نهی کردن به همسر</font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif">، </font> <font size="4" color="#FF0000" face="Microsoft Sans Serif"> تمرکز بیش از حد بر روی فرزندان</font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif">، </font> <font size="4" color="#FF0000" face="Microsoft Sans Serif"> نداشتن مهارت همدلی و مذاکره کردن</font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif">، </font> <font size="4" color="#FF0000" face="Microsoft Sans Serif"> نداشتن مهارت گوش دادن</font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> فعال، </font><font size="4" color="#FF0000" face="Microsoft Sans Serif"> تلاش برای تغییر همسر مطابق خواسته‌های خود</font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif">، </font> <font size="4" color="#FF0000" face="Microsoft Sans Serif"> شک و تردید به همسر</font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> و </font><font size="4" color="#FF0000" face="Microsoft Sans Serif"> محدود کردن بیش از حد همسر</font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> همگی نیر از دیگر عواملی‌ست که همسران را از یکدیگر دور می‌کند.<br> این روانشناس با بیان اینکه بعضی از زوجین حل مشکلاتشان را به تعویق می‌اندازند و راجع به احساساتشان با شریک رابطه عاطفیشان صحبت نمی‌کنند، گفت: </font> </span> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFFF" lang="fa"> <font size="4" color="#660066" face="Microsoft Sans Serif"> اگر مهارت مذاکره کردن را ندانند، فقط با هر بار صحبت کردن باعث رنجش بیشتر طرف مقابل خواهند شد</font></span><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #EAEAEA" lang="fa"><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> به این علت که مذاکره کردن با همسر نیازمند رعایت یک سری از نکات است، اما چیزی که حائز اهمیت است این است که تعارض در رابطه را جدی بگیرید و حتما آن‌ها را حل کنید.</font></span></strong></p> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="6" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #E1E1E1" lang="fa">&nbsp; تهیه وُ تدوین : عـبـــد عـا صـی </span></font></b></p> <p align="right"> &nbsp;&nbsp; <br></p></div> </h1> text/html 2019-08-20T13:38:20+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی برگزیده-ی سخنان امام علی (ع) امیرالمومنین http://farsiblog.mihanblog.com/post/5478 <p>&nbsp;</p> <p align="right"><b><font size="6" face="Arial"> <span style="background-color: #FFFF00"> <a dir="ltr" href="http://wikishia.net/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%87%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87&amp;oldid=504596"> <span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;برگزیده-ی سخنان امام علی (ع) امیرالمومنین&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></a><font color="#0000FF">&nbsp;</font></span></font></b></p> <p dir="rtl" align="right"> <a style="text-decoration: none; letter-spacing: 1px; vertical-align: super; background-color: #FFFF99" href="http://www.shenasname.com/index5.php?code=2417"> <font size="6" color="#1EB603" face="Microsoft Sans Serif"> <br> </font></a> <img class="irc_mi" src="https://mosalman.net/wp-content/uploads/2018/10/nahj00020.jpg" alt="Image result for ‫جملات قصار نهج البلاغه‬‎" style="" width="346" height="519"></p> <p dir="rtl" align="right"> <img class="irc_mi" src="https://mosalman.net/wp-content/uploads/2018/10/nahj00010.jpg" style="" alt="Image result for ‫جملات قصار نهج البلاغه‬‎" width="346" height="519"></p> <p dir="rtl" align="right"> <img class="irc_mi" src="http://hedayatgar.ir/files/fa/news/1395/3/12/3382_785.jpg" style="" alt="Image result for ‫جملات قصار نهج البلاغه‬‎" width="542" height="305"></p> <p dir="rtl" align="right"> <img class="irc_mi" src="https://img.dalfak.com/42/424435121-9962526481.jpg" style="" alt="Image result for ‫جملات قصار نهج البلاغه‬‎" width="542" height="305"></p> <p dir="rtl" align="right"> <img class="irc_mi" src="http://bayanbox.ir/view/1084677730605637577/197.jpg" style="" alt="Image result for ‫جملات قصار نهج البلاغه‬‎" width="542" height="474"></p> <p dir="rtl" align="right"> <img class="irc_mi" src="http://s6.picofile.com/file/8222022234/photo_2015_11_05_09_59_25.jpg" style="" alt="Image result for ‫جملات قصار نهج البلاغه‬‎" width="519" height="519"></p> <p dir="rtl" align="right"> <img class="irc_mi" src="http://cld13.irans3.com/dlir-s3/10531435684739960517.jpg?1513188228" style="" alt="Image result for ‫جملات قصار نهج البلاغه‬‎" width="480" height="343"></p> <p dir="rtl" align="right"> <img class="irc_mi" src="http://bayanbox.ir/view/7806048430347477884/190.jpg" style="" alt="Image result for ‫جملات قصار نهج البلاغه‬‎" width="542" height="474"></p> <p dir="rtl" align="right"> <img class="irc_mi" src="https://hawzah.net/Image/telegram/photo_2016-01-14_19-13-49.jpg" style="" alt="Image result for ‫جملات قصار نهج البلاغه‬‎" width="542" height="388"></p> <p dir="rtl" align="right"> <img class="irc_mi" src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531433519652338000.jpg" style="" alt="Image result for ‫جملات قصار نهج البلاغه‬‎" width="523" height="519"></p> <p dir="rtl" align="right"> <img class="irc_mi" src="https://storage.tarafdari.com/contents/user36707/image/image/1.jpg" style="" alt="Image result for ‫جملات قصار نهج البلاغه‬‎" width="542" height="383"></p> <p dir="rtl" align="right"> <img class="irc_mi" src="http://bayanbox.ir/view/1193509319356294976/امام-علی-ع-11.jpg" style="" alt="Image result for ‫جملات قصار نهج البلاغه‬‎" width="531" height="480"></p> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="5" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #F0F0F0" lang="fa">&nbsp;&nbsp; هر کس که خیلی از خود مُتشکر باشد مردم بسیاری را از خود مُکدر میکند. </span></font></b></p> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="5" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #F0F0F0">&nbsp;&nbsp; <span lang="fa"> طوری با مردم معاشرت کنید که از مرگتان عزادار وَ از حیاتتان خرسند وُ خوشحال باشند. </span></span></font></b></p> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="5" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #F0F0F0" lang="fa">&nbsp;&nbsp; اگر بر دُشمَنَت چیره شدی طوری با او جوانمردی کن که از این چیره شدنت خشنود وُ شاکر باشد. </span></font></b></p> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <span style="background-color: #F0F0F0" lang="fa"><b> <font size="5" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp;&nbsp; کسیکه با عملش نتواند بجایی برسد ، با تکیه به اصل وُ نَسَب-اش </font></b> </span><b><font size="5" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #F0F0F0" lang="fa">هم نمی-تواند. </span></font></b></p> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="5" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #F0F0F0" lang="fa">&nbsp;&nbsp; کفاره-ی گناهان بزرگ این است که به فریاد درمانده-ای برسی وَ دل غَمزَده-ای را شاد کنی. </span></font></b></p> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="5" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #F0F0F0"><span lang="fa">&nbsp;&nbsp; اگر خدا آنچنان بر گناهانت پـــرده-پـــوشی کرده که وَهم بَرَت داشته که ترا آمرزیده ، از کرده-ی خود بترسید ، بترسید</span>.<span lang="fa"> </span> </span></font></b></p> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="5" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #F0F0F0" lang="fa">&nbsp;&nbsp; شریف-ترین بی-نیازی ، بُریدن از دام آرزوهای دور وُ دراز است.&nbsp; </span></font> </b></p> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="5" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #F0F0F0" lang="fa">&nbsp;&nbsp; دل بی‌خرد در دهان اوست و زبان خردمند در دل او. </span></font></b></p> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="5" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #F0F0F0" lang="fa">&nbsp;&nbsp; اگر با شمشیرم بر فَرق آدم موءمن بزنم با من دشمنی نمیکند ، وَ اگر تمام دنیا را به منافق ببخشم ، دوستدار من نمیشود.&nbsp; </span></font></b></p> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="5" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #F0F0F0" lang="fa">&nbsp;&nbsp; زبان را اگر نتوانی مهار کنی همچون مار گزنده-ای است که نیش خود را میزند. </span> </font></b></p> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <span style="background-color: #F0F0F0" lang="fa"><b> <font size="5" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp;&nbsp; رهبر وُ پیشوای مردم قبل از آن که دیگران را به اموری امر یا نهی کند ، خودش باید عامل به عمل باشد. </font></b></span></p> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="5" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #F0F0F0" lang="fa">&nbsp;&nbsp; به جز خدا به کسی امید نداشته باشید. به جز گناهان خود از کسی یا چیزی هراس نداشته باشید. وقتی چیزی را نمیدانید از ابرازش شرم نکنید. از یادگیری امور صواب شرم وُ هراسی نداشته باشید. ایمانی که با صبر وُ شکیبایی همراه نباشد مثل بدن بدون سَر است. </span></font></b></p> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="5" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #F0F0F0" lang="fa">&nbsp;&nbsp; تدبیر پیر را بیشتر از دلیری جوان دوست دارم. </span></font></b></p> <p style="line-height: 35px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="5" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #F0F0F0" lang="fa">&nbsp;</span></font></b></p> <div class="printfooter"> <p align="right"><b><font size="6" face="Arial"> <span style="background-color: #FFFF00"> <a dir="ltr" href="http://wikishia.net/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%87%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87&amp;oldid=504596"> <span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مـــرجـع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></a><font color="#0000FF">&nbsp;</font></span></font></b></p></div> <p style="line-height: 2.5; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <a style="text-decoration: none; background-color: #F5F5F5" href="http://www.shenasname.com/index5.php?code=2417"><font size="5" color="#1EB603"><br> </font></a><b> <font size="6" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #F0F0F0" lang="fa">&nbsp; بازنویسی: عـبـــد عـا صـی </span></font></b></p> &nbsp; &nbsp; text/html 2019-07-29T21:31:38+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی 8 سود و زیان زنجبیل برای سلامتی http://farsiblog.mihanblog.com/post/5477 <br><br><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="7" face="Mihan-Koodak"><a href="https://article.tebyan.net/286248" title="8 سود و زیان زنجبیل برای سلامتی" target="_blank"><h6 class="LinkTitle Square before relative ofh trans400">8 سود و زیان زنجبیل برای سلامتی</h6></a></font></span></font><br><div class="GImg"><img src="https://img.tebyan.net/big/1398/05/86691897117477230831877615210167166122207.jpg" class=" lazyloaded" data-src="https://img.tebyan.net/big/1398/05/86691897117477230831877615210167166122207.jpg" alt="ریشه زنجبیل" width="669" height="500"></div> زنجبیل یک تنه می‌تواند طعم هر غذا یا شیرینی را از این رو به آن رو کند. علاوه بر طعم‌دهی خواص درمانی زیادی نیز برای این ادویه قائل شده‌اند؛ اما با تمام خواصی که دارد می‌تواند برای افرادی که از بیماری‌های خاصی رنج می‌برند مضر نیز باشد. در این مطلب شما را با خواص و مضرات زنجبیل بیشتر آشنا می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #800040;">زنجبیل برای کاهش حالت نفخ</span></h2> <p>اگر همیشه نفخ می‌کنید توصیه می‌کنیم به چای خود کمی زنجبیل اضافه کنید و یا اینکه یک تکه‌ی کوچک زنجبیل تازه و پوست‌کنده بجوید. شما همچنین می‌توانید برای جلوگیری از <a href="https://article.tebyan.net/271036/10-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B6%D8%AF%D9%86%D9%81%D8%AE" target="_blank">نفخ</a> حاصل از خوردن حبوبات یک تا دو ورقه‌ی نازک زنجبیل تازه را به غذای حاوی این مواد اضافه کنید. خواهید دید که حالت نفختان به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #8000ff;">زنجبیل برای تسکین درد</span></h2> <p>نتایج پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد که افرادی که با شروع اولین علائم میگرن یا <a href="https://article.tebyan.net/138908/%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C" target="_blank">سردرد</a> زنجبیل مصرف می‌کنند درد کمتری احساس می‌کنند. به خاطر اینکه ترکیبات موجود در زنجبیل باعث مسدود شدن ترشح هورمون‌های التهاب زا می‌شود. نتایج بررسی‌های دیگر نیز نشان می‌دهد زنجبیل می‌تواند به بهبود و <a href="https://article.tebyan.net/222242/5-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA" target="_blank">تسکین آرتریت</a> کمک کند.</p> <div class="GeneralSooTitr"> <div class="SooTitrContent" style="text-align: center; margin: auto; color: #400000;"> <p style="text-align: justify;">اگر به دلیل ورود یک ویروس به بدنتان و یا حالت تهوع ناشی از ماشین‌گرفتگی و غیره دچار حالت تهوع می‌شوید زنجبیل می‌تواند به دادتان برسد</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>به عقیده‌ی محققان افرادی که از آرتروز یا پولی آرتریت روماتوئید رنج می‌برند و روزانه پودر زنجبیل میل می‌کنند درد و تورم کمتری در مفاصل خود احساس می‌کنند. توصیه می‌کنیم مقداری پودر زنجبیل به شیر یا چای خود اضافه کنید. می‌توانید از زنجبیل تازه برای تهیه‌ی غذاهایتان نیز استفاده کنید.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: green;">زنجبیل برای پیشگیری از خطر ابتلا به سرطان</span></h2> <p>اگر در گذشته مردم از قحطی، وبا و یا طاعون و غیره می‌مردند امروزه <a href="https://article.tebyan.net/183553/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%84" target="_blank">سرطان</a> بلای جان انسان شده است. به نظر می‌رسد که چاره‌ای جز تلاش برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری مهلک نیز وجود ندارد. نتایج پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد که زنجبیل حاوی ترکیباتی است که خواص ضدسرطانی دارند. محققان مشاهده کرده‌اند که زنجبیل با سلول‌های سرطانی تخمدان مقابله می‌کنند. نتایج بررسی‌های دیگر نیز نشان می‌دهد که مصرف زنجبیل تازه باعث کاهش التهاب‌های کولون (روده) می‌شود.</p> <div class="GImg"><img src="https://img.tebyan.net/big/1398/05/2261645814264752172341792175024993316064.jpg" class=" lazyloaded" data-src="https://img.tebyan.net/big/1398/05/2261645814264752172341792175024993316064.jpg" alt="دمنوش زنجبیل" width="729" height="485"></div> <div class="GImg">&nbsp;</div> <p><span style="color: red;">زنجبیل در دوره‌ی بارداری: آری یا نه؟</span></p> <p>در خصوص مصرف زنجبیل در دوره‌ی بارداری اتفاق نظری بین محققان وجود ندارد. نتایج پژوهش‌های مختلف نتایج مختلفی را نیز نشان داده است. برخی از مطالعات نشان می‌دهند که رابطه‌ای بین مصرف زنجبیل و <a href="https://article.tebyan.net/272340/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87" target="_blank">سقط‌جنین</a> وجود دارد. نتایج بررسی‌های دیگر حاکی از این است که مصرف این ادویه باعث بروز مشکلات و عوارضی در این دوره می‌شود. درحالی‌که بررسی‌های متعدد دیگر نشان می‌دهد که مصرف زنجبیل در دوره‌ی بارداری نه تنها&nbsp;مشکلی به بار نمی‌آورد بلکه باعث تسکین <a href="https://article.tebyan.net/235283/%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-B6-%D8%AA%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84" target="_blank">حالت تهوع</a> نیز می‌شود. به همین دلیل توصیه می‌کنیم که شما قبل از مصرف مکمل یا خود زنجبیل با پزشکتان مشورت کنید. چون بسیاری از خانم‌ها برای مقابله با حالت تهوع‌های صبحگاهی از این ادویه استفاده می‌کنند.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: teal;">زنجبیل باعث بروز التهاب‌های دهانی می‌شود</span></h2> <p>در طب سنتی این اعتقاد وجود دارد که زنجبیل گرمی است و باعث گرم شدن بدن می‌شود؛ یعنی اینکه باعث می‌شود بدن گرمای بیشتری تولید کند. امکان دارد این مسئله نیز باعث بروز <a href="https://article.tebyan.net/191772/%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C" target="_blank">التهاب</a> در دهان و مخاط شده و ایجاد سوزش یا خارش کند. اگر شما با مصرف زنجبیل احساس التهاب و سوزش در دهان داشتید از مصرف آن بپرهیزید.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="sootitr"> <p>اگر همیشه نفخ می‌کنید توصیه می‌کنیم به چای خود کمی زنجبیل اضافه کنید و یا اینکه یک تکه‌ی کوچک زنجبیل تازه و پوست‌کنده بجوید</p> </div> <h2><span style="color: purple;">زنجبیل باعث تسکین حالت تهوع می‌شود</span></h2> <p>&nbsp;اگر به دلیل ورود یک ویروس به بدنتان و یا حالت تهوع ناشی از ماشین‌گرفتگی و غیره دچار حالت تهوع می‌شوید زنجبیل می‌تواند به دادتان برسد. پودر، نوشیدنی زنجبیل، قرص و یا مربای آن باعث <a href="https://article.tebyan.net/205633/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87" target="_blank">تسکین معده</a> و جلوگیری از آشوب آن می‌شود. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که زنجبیل به اندازه‌ی داروی اسکوپولامین یا همان هیوسین موثر عمل می‌کند. این دارو که بدون نسخه تجویز می‌شود و برای پیشگیری از ماشین‌گرفتگی، دل درد و غیره مصرف می‌شود.<br>&nbsp;</p> <div class="GImg"><img src="https://img.tebyan.net/big/1391/03/65237571698123203188120872013423613021231.jpg" class=" lazyloaded" data-src="https://img.tebyan.net/big/1391/03/65237571698123203188120872013423613021231.jpg" alt="زنجبیل" width="470" height="365" align="left"></div> <p><strong>&nbsp;<span style="color: #0080c0;">زنجبیل می‌تواند باعث کاهش قند خون شود</span></strong></p> <p>نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که پودر زنجبیل در افرادی که از دیابت نوع 2 رنج می‌برند باعث کاهش قند خون می‌شود. اگر شما نیز از این بیماری رنج می‌برید و نگران میزان قند خونتان هستید با پزشک معالجه‌ی خود در خصوص مصرف زنجبیل مشورت کنید. اگر پزشکتان تشخیص بدهد که مصرف این ادویه با داروهایتان تداخل ایجاد نکند می‌توانید از آن برای کنترل هر چه بیشتر قند خونتان استفاده کنید. توجه داشته باشید که در برخی موارد مصرف زنجبیل می‌تواند تأثیر خطرناکی روی میزان انسولین بدنتان داشته باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: olive;">زنجبیل همپای داروهای ضدانعقاد خون</span></h2> <p>نتایج یک پژوهش استرالیایی نشان می‌دهد که زنجبیل یک <a href="https://article.tebyan.net/196545/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF" target="_blank">ضدانعقاد قوی</a> است که تا حدودی قوی تر از آسپرین نیز محسوب می‌شود. در نتیجه مصرف آن برای بیمارانی که داروهای رقیق‌کننده‌ی خون مصرف می‌کنند توصیه نمی‌شود. به خاطر اینکه خطر خونریزی یا کبودی را در آن‌ها بالا می‌برد. اگر مشکل خونریزی دارید و یا از داروهای رقیق‌کننده‌ی خون استفاده می‌کنید بهتر است از مصرف زنجبیل بپرهیزید.</p> <hr><strong><span style="color: purple;">مطالب مرتبط:</span></strong> <p><a href="https://article.tebyan.net/268783/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-" target="_blank">همه چیز در مورد زنجبیل (قسمت اول) </a></p> <p><a href="https://article.tebyan.net/269289/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-" target="_blank">همه چیز در مورد زنجبیل (قسمت دوم) </a></p> <p><a href="https://article.tebyan.net/229493/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-" target="_blank">چگونه به کمک زنجبیل برونشیت را درمان کنیم؟ </a></p> <p><a href="https://article.tebyan.net/209295/9-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84" target="_blank">9 دلیل خوب برای مصرف بیشتر زنجبیل </a></p> <p><a href="https://article.tebyan.net/183553/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%84" target="_blank">تأثیر مفید زنجبیل در مبارزه با سرطان کولورکتال</a></p> <p><a href="https://article.tebyan.net/72238/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84" target="_blank">خواص زنجبیل </a></p> <p><a href="https://article.tebyan.net/93212/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-" target="_blank">چگونه با زنجبیل، تهوع را کم کنیم؟ </a></p> <p><a href="https://article.tebyan.net/112950/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DA%AF%DB%8C" target="_blank">زنجبیل، موثر در کاهش دردهای قاعدگی </a></p> <p><a href="https://article.tebyan.net/41312/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84" target="_blank">درمان تهوع با زنجبیل </a></p> <p><a href="https://article.tebyan.net/53332/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%89-%D9%83%D9%86%D8%AF" target="_blank">زنجبیل با سرطان تخمدان مبارزه می‌کند </a></p> <p><a href="https://article.tebyan.net/18103/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%84%D9%81%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF" target="_blank">زنجبیل و فلفل سرطان‌های مرگبار را درمان می‌کنند </a></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2019-07-20T21:13:03+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی به تو می اندیشم http://farsiblog.mihanblog.com/post/5476 <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="right"> <a style="text-decoration: none; letter-spacing: 1px; vertical-align: super; background-color: #FFFF99" href="http://www.shenasname.com/index5.php?code=2417"> <font face="Microsoft Sans Serif" size="6" color="#1EB603">&nbsp; <span lang="fa">به</span> تو می اندیشم&nbsp; <br> &nbsp;</font></a></p><a style="text-decoration: none; background-color: #F5F5F5" href="http://www.shenasname.com/index5.php?code=2417"><font size="5" color="#1EB603">همه می پرسند</font></a><br><table id="table1" cellspacing="3" cellpadding="3" border="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="2" style="font-family: Tahoma"><p style="line-height: 2.5; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"><a style="text-decoration: none; background-color: #F5F5F5" href="http://www.shenasname.com/index5.php?code=2417"><font size="5" color="#1EB603"> چیست در زمزمه مبهم آب<br> چیست در همهمه دلکش برگ<br> چیست در بازی آن ابر سپید<br> روی این آبی آرام بلند<br> که ترا می برد<br> اینگونه به ژرفای خیال<br> چیست در خلوت خاموش کبوترها<br> چیست در کوشش بی حاصل موج<br> چیست در خندهء جام<br> که تو چندین ساعت<br> مات و مبهوت به آن می نگری<br> نه به ابر<br> نه به آب<br> نه به برگ<br> نه به این آبی آرام بلند<br> نه به این خلوت خاموش کبوترها<br> نه به این آتش سوزنده که<br> لغزیده به جام<br> من به این جمله نمی اندیشم <br> من مناجات درختان را هنگام سحر<br> رقص عطر گل یخ را با باد<br> نفس پاک شقایق را در سینه کوه<br> صحبت چلچله ها را با صبح<br> بغض پاینده هستی را در گندم زار<br> گردش رنگ و طراوت را در گونه گل<br> همه را میشنوم<br> می بینم<br> من به این جمله نمی اندیشم<br> به تو می اندیشم<span lang="fa"> </span></font></a></p> <p style="line-height: 2.5; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <img src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531499707589407218.jpg" alt="Related image" height="494" width="500"><a style="text-decoration: none; background-color: #F5F5F5" href="http://www.shenasname.com/index5.php?code=2417"><font size="5" color="#1EB603"><br> ای سراپا همه خوبی<span lang="fa"> </span></font></a></p> <p style="line-height: 2.5; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <img src="https://instagram.ffra1-1.fna.fbcdn.net/vp/2d7c5162457f3764a2e5d90f9c28762e/5D6B64CB/t51.2885-15/e35/46287494_760271970995057_7389707582222993604_n.jpg?_nc_ht=instagram.ffra1-1.fna.fbcdn.net&amp;se=8&amp;ig_cache_key=MTk0NTIzNjc0NjY1ODU1MDY5OA==.2" height="500" width="500"><a style="text-decoration: none; background-color: #F5F5F5" href="http://www.shenasname.com/index5.php?code=2417"><font size="5" color="#1EB603"><br> تک و تنها به تو می اندیشم<br> همه وقت<br> همه جا<br> من به هر حال که باشم به تو می اندیشم<br> تو بدان این را تنها تو بدان<br> تو بیا<br> تو بمان با من تنها تو بمان<br> جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب<br> من فدای تو به جای همه گلها<br> تو بخند </font></a></p> <p style="line-height: 2.5; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <img src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/1388770881550899.JPG" alt="Related image" height="712" width="500"><a style="text-decoration: none; background-color: #F5F5F5" href="http://www.shenasname.com/index5.php?code=2417"><font size="5" color="#1EB603"><br> اینک این من که به پای تو درافتاده ام باز<br> ریسمانی کن از آن موی دراز<br> تو بگیر تو ببند تو بخواه<br> پاسخ چلچله ها را تو بگو<br> قصه ابر هوا را تو بخوان<br> تو بمان با من تنها تو بمان<span lang="fa"> </span></font></a></p> <p style="line-height: 2.5; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <img src="https://scontent-lhr3-1.cdninstagram.com/vp/3f9997d3c435b4cb0d3b2ec326a773f1/5D8C8718/t51.2885-15/e35/58713335_421031782028848_2730318280605743393_n.jpg?_nc_ht=scontent-lhr3-1.cdninstagram.com&amp;ig_cache_key=MjA0NDQ3MTQwNjY0NDk3NDY1OQ==.2" height="544" width="501"><a style="text-decoration: none; background-color: #F5F5F5" href="http://www.shenasname.com/index5.php?code=2417"><font size="5" color="#1EB603"><br> در دل ساغر هستی تو بجوش<br> من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است<br> آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش </font></a> </p></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family: Tahoma; color: #3F59A6" bgcolor="#FFFFFF" align="left"> <p dir="rtl" align="right"><b><font face="Arial"><font size="6"> <span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span> <a style="text-decoration: none; background-color: #FFFF00" href="http://www.shenasname.com/index2.php?name=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C"> فریدون مشیری</a><span lang="fa">&nbsp; </span></font></font></b></p></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody></table> text/html 2019-07-04T13:21:21+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی «نسیه و وجه دستی داده می شود!» http://farsiblog.mihanblog.com/post/5475 <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right"> <img class="irc_mi" src="https://persianv.com/maharat/wp-content/uploads/sites/18/2014/11/زندگی-حاج-مرشد-چلویی-1.jpg" data-atf="0" style="margin-top: 0px;" data-iml="1562241223003" height="660" width="500"></p> <p align="right"> <img class="irc_mi" src="http://admin.ketabkhon.com/CentralImages/Material/Manage/material.ashx?Item_Id=2948&amp;Edition_Id=12671" data-atf="0" data-iml="1562241577788" alt="Related image" height="748" width="500"></p> <p align="right"> <img class="irc_mi" src="http://www.serajna.ir/wp-content/uploads/2018/02/17401-67863.jpg" data-atf="0" data-iml="1562241687386" alt="Related image" height="753" width="500"></p> <p align="right"> <img class="irc_mut" data-atf="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlJTu-IKCV57y-puotLBQatCRyTH5FveEmY6odTufdgP01xzUe" data-iml="1562241849840" height="373" width="500"></p> <p align="right"> <img class="irc_mi" src="https://scontent-yyz1-1.cdninstagram.com/vp/50c8133e352bace875992cf07fe52f64/5D998CF9/t51.2885-15/sh0.08/e35/s750x750/39226053_315283869028493_7607891535245344768_n.jpg?_nc_ht=scontent-yyz1-1.cdninstagram.com&amp;ig_cache_key=MTg1NjMyODQxNzIzMjY3NTc4OA==.2" data-atf="0" data-iml="1562242157922" alt="Related image" height="500" width="500"></p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;</p> <h1 class="pt8 pb8" itemprop="headLine" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <span style="letter-spacing: 1px"> <span style="text-decoration: overline; background-color: #FFFFCC"> <font face="Microsoft Sans Serif"> <a class="fn24 fnb clr02" target="_blank" title="«نسیه و وجه دستی داده می شود!»" itemprop="url" href="https://www.eghtesadonline.com/بخش-خبر-2/45230-نسیه-وجه-دستی-داده-می-شود"> <font color="#1ABE07">«نسیه و وجه دستی داده می شود!» </font></a></font></span> </span></h1> <p class="pt8 pb8" itemprop="headLine" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right">&nbsp;</p> <p class="pt8 pb8" itemprop="headLine" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right">&nbsp;</p> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <font face="Arial" size="5" color="#0000FF"><b> <span style="background-color: #EEEEEE" lang="fa">&nbsp;برای مرجع یا عنوان اصلی به پیوند فوق اشاره کنید&nbsp; </span></b></font></p> <p class="pt8 pb8" itemprop="headLine" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right">&nbsp;</p> <p class="pt8 pb8" itemprop="headLine" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right">&nbsp;</p> <p class="pt8 pb8" itemprop="headLine" style="line-height: 2.5; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#000080"> <span style="background-color: #EEEEEE">&nbsp;&nbsp; </span></font> <font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#660066"> <span style="background-color: #FFFFFF">در بازار بزرگ تهران، این قلب اقتصادی کشور که قدم برمی داری، زرق و برق دالان ها و سر و صدای سراها، کمتر انسان را به فکر اصالت و فلسفه کسب و کار وا می دارد. به حجره ها و گذرهای بازار که نظر می اندازی صوت زیبای قرآن را صبحها کمتر می شنوی، کاسبی زیبا و آرام را کمتر می بینی، و کمتر حیا و عفت را نظاره. اینجا نگاههای سنگین و چشم های هوسران همچنان می چَرند، و آخرین مُدها جولان داده و فرصت عرضه پیدا می کنند. دروغ، تزویر و ریا برای برخی ها در این بازار امری عادی شده، و شاید فقط پول حرف اول را در بازار امروز می زند. "هرکه پولش بیش، احترامش بیشتر!" انگار ارزش انسانها به سنگینی جیب و سرمایه ی آنهاست. اعتقاد، انسانیت و اصالت گاهی جای خود را به مادیات سپرده، و کرامت انسانی برخی اوقات به بازی گرفته می شود و هستند افرادی که برای رسیدن به پول از همه چیز، حتی از زن و فرزندشان می گذرند، و "فقط پول را می پرستند".</span></font><font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#000080"><span style="background-color: #EEEEEE"> در بازار امروز که پا می گذاری دیگر خبری از "مرشد چلویی" ها نیست، همان که معتقد بود؛ "کار کردن برای خداست". غذای رایگان به فقیران می داد و با دستِ خود، لقمه در دهانِ نیازمندان و کودکان می گذاشت. او کسی بود که اعتقاد و اخلاق را در کار درآمیخته، و درعین فعالیت کاری، با پرورش روح خود به عارف و شاعری بزرگ در همین بازار تبدیل شده بود. بازار امروز ما سخت تشنه ی "مرشد" هایی است که اخلاق را در تجارت و کسب و کار هدف قرار داده، و اعتقاد داشته باشند: « ثروت آدم نظر است نه زَر» حاج مرتضی سلطانی از معتمدین بازار دلگیر است، دلگیر است از ذبح اخلاق در بازار امروز، و برای الگوسازی در این بازار نگران. او از رشد رِبا در بازار مسلمین اظهار نگرانی می کند و می گوید که چگونه دین گریزی، و تغییر نسل، مرام و اصول بازار را از بین برده است. ریش سفید بازار تهران حرص و طمع، و دوری از اصول اسلام را عامل بد اخلاقی ها و آفت تجارت قلمداد می کند. لقمه حلال و اهمیت آن، و تأثیر آن بر زندگی فرد فرد انسانها را همه می دانند، ولی چرا ما برای بدست آوردن رزق حلال وسواس به خرج نمی دهیم؟ مگر نه اینکه روزی ما آدمها دست خداست، و از جانب خالق هستی به همه ما اعطاء می گردد، چرا به هر قیمتی باید به پول برسیم؟ و مگر نه اینکه در کسب روزی باید تلاش کنیم و برای پاکی آن "دقّت". « روزی تو همیشه می رسد؛ گاهی کم است و گاهی زیاد، ولی روزی حداقل را خدای متعال قطع نمی کند.» این را او می گفت... ... حاج میرزا احمد عابد نهاوندی مشهور به حاج مرشد چلویی. همان که روی دخل چلوکبابی خود نوشته بود؛ " نسیه و وجه دستی داده می شود؛ حتی به جنابعالی"! </span></font></b> </p> <p class="pt8 pb8" itemprop="headLine" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right">&nbsp;</p> <p class="pt8 pb8" itemprop="headLine" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right">&nbsp;</p> <p class="pt8 pb8" itemprop="headLine" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right">&nbsp;</p> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="right"> <b><font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#0000FF"> <span style="background-color: #E1E1E1" lang="fa">&nbsp; تهیه وُ تدوین : عـبـــد عـا صـی </span></font></b></p> text/html 2019-06-19T09:25:13+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی کریمان جان فدای دوست کردند http://farsiblog.mihanblog.com/post/5474 <div><br></div><div><p align="right"> <img src="https://scontent-yyz1-1.cdninstagram.com/vp/baf2b7272c49b0ba8be130f53c1a0238/5D9393A0/t51.2885-15/e35/41651212_2237006256374543_658340704079933075_n.jpg?_nc_ht=scontent-yyz1-1.cdninstagram.com&amp;ig_cache_key=MTg4Nzk5OTUwOTU2MjQ4OTkyNg==.2" alt="Related image" width="474" height="593"></p> <p align="right"> <img src="https://scontent.cdninstagram.com/vp/9c76f87772b72478f68885130ce24e5d/5D794D89/t51.2885-15/e35/s480x480/56730700_313497295998259_7059068439036470305_n.jpg?_nc_ht=scontent-sea1-1.cdninstagram.com" width="500" height="500"></p> <p align="right"> <img src="https://scontent-yyz1-1.cdninstagram.com/vp/84e9882c1578ebeb0dcd2b171f351680/5D3D2ED7/t51.2885-15/e35/s240x240/33852284_396132884223175_9111952527837888512_n.jpg?_nc_ht=scontent-yyz1-1.cdninstagram.com&amp;ig_cache_key=MTc5MTYwODQ3MTgyMjg2NDc3OQ==.2" alt="Related image" width="500" height="414"></p> <p align="right"> <img src="https://img.tebyan.net/big/1396/07/1381465892261241511001114650160114185195.jpg" alt="Related image" width="500" height="335"></p> <p align="right"> <img src="https://scontent-dfw5-1.cdninstagram.com/vp/fef10f8cfce53e209cb7efad652f0857/5D8A3909/t51.2885-15/e35/s320x320/37690429_2089763277929287_771833076522156032_n.jpg?_nc_ht=scontent-dfw5-1.cdninstagram.com&amp;ig_cache_key=MTgzNTAwMzQ3Mjc1MjM2NDg1NA==.2" width="500" height="500"></p> <p align="right"> <img src="https://scontent-lax3-1.cdninstagram.com/vp/69068e365ac20cb6b0b96fa7527ba4e5/5D4A06F3/t51.2885-15/e35/s320x320/56281731_122755872221142_1122793797647575525_n.jpg?_nc_ht=scontent-lax3-1.cdninstagram.com" width="500" height="500"></p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="justify" style="line-height: 2.5" dir="rtl"><b> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #00A800"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#FFFFFF">کریمان</font></span><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC"><font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"> جان فدای دوست کردند </font></span></b></p> <p align="justify" dir="rtl" style="line-height: 2.5"> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC"><b> <font face="Microsoft Sans Serif" size="6" color="#000080">کریم عاشق-ست وُ از نهایت بخشندگی برخوردار ... او همه چیز را «</font></b></span><b><font face="Microsoft Sans Serif" size="6" color="#FFFFFF"><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #00A800">مجنون-وار</span></font><font face="Microsoft Sans Serif" size="6" color="#000080"><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC">» از نگاه لیلی می-بیند ... </span></font></b></p> <p align="justify" style="line-height: 2.5" dir="rtl"><b> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080">کریمان </font></span> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#FFFFFF"> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #00A800">جان</span></font><font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC"> فدای دوست کردند&nbsp; </span></font></b></p> <p align="justify" style="line-height: 2.5" dir="rtl"><b> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC"> <font face="Microsoft Sans Serif" size="6" color="#000080">همچو پروانه طواف شمع کردند تا در آتش دوست </font></span> <font face="Microsoft Sans Serif" size="6" color="#FFFFFF"> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #00A800">فنا</span></font><font face="Microsoft Sans Serif" size="6" color="#000080"><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC"> شود ... هرگز از «مـــن» سخن نگوید ... </span></font></b></p> <p align="justify" style="line-height: 2.5" dir="rtl"><b> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080">کریمان جان </font> </span><font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#FFFFFF"> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #00A800">فدای</span></font><font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC"> دوست کردند </span></font></b></p> <p align="justify" style="line-height: 2.5" dir="rtl"> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC"><b> <font face="Microsoft Sans Serif" size="6" color="#000080">این کمترین بضاعت عاشق-ست ... </font></b></span></p> <p align="justify" style="line-height: 2.5" dir="rtl"><b> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080">کریمان جان فدای </font></span><font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#FFFFFF"> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #00A800">دوست</span></font><font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC"> کردند </span></font></b></p> <p align="justify" style="line-height: 2.5" dir="rtl"><b> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC"> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080">دوست </font></span> <font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#FFFFFF"> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #00A800">والاترین گهر</span></font><font size="6" face="Microsoft Sans Serif" color="#000080"><span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC"> عاشق-ست در دو عالم ... </span></font></b></p> <p align="justify" style="line-height: 2.5" dir="rtl"> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFFCC"><b> <font face="Microsoft Sans Serif" size="6" color="#000080">آن کس که به معشوق غضب کند ، یا صدمه زند ، به هیچ وجه عاشق او نیست ، بلکه دچار خودخواهی وُ خود-پرستی شده ...&nbsp; </font></b></span></p> <p align="justify" style="line-height: 2.5" dir="rtl"> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFF00"><b> <font face="Microsoft Sans Serif" size="6" color="#0000FF">&nbsp;مصرع اول شعر از «مولانا» </font></b></span></p> <p align="justify" style="line-height: 2.5" dir="rtl"> <span style="letter-spacing: 1px; background-color: #FFFF00"><b> <font face="Microsoft Sans Serif" size="6" color="#0000FF">&nbsp;متن از : عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></b></span></p> <p align="justify" style="line-height: 2.5" dir="rtl">&nbsp;</p><br></div> text/html 2019-06-08T11:19:00+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی کشت وُ کار «خسروی» هر چی بکاری میدروَی (درومیکنی) ... http://farsiblog.mihanblog.com/post/5473 <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"><title>کشت وُ کار</title><p align="right"><img class="irc_mi" src="https://scontent.cdninstagram.com/vp/9591f5b6983da64effe69837703a1248/5D66218D/t51.2885-15/e35/c115.0.519.519a/s480x480/27573918_545459619164472_4437849356015501312_n.jpg?_nc_ht=scontent-sea1-1.cdninstagram.com" onload="typeof google==='object'&amp;&amp;google.aft&amp;&amp;google.aft(this)" data-atf="0" data-iml="1559924612337" height="500" width="500"></p><p align="right"><img class="irc_mi" src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/1383340967539134.jpg" onload="typeof google==='object'&amp;&amp;google.aft&amp;&amp;google.aft(this)" data-atf="0" data-iml="1559924919471" alt="Related image" height="500" width="500"></p><p align="right"><img class="irc_mut" onload="typeof google==='object'&amp;&amp;google.aft&amp;&amp;google.aft(this)" data-atf="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQ0vUP6K9S2xFavKPs1OKx5FF1ZZTvUCPKgNk3SM4nSKwjk60A6Q" data-iml="1559925252507" height="500" width="500"></p><p align="right">&nbsp;</p><p align="right">&nbsp;</p><p align="right">&nbsp;</p><p style="line-height: 50px" dir="rtl" align="justify"><b><font face="Microsoft Sans Serif" size="6" color="#0000FF"><span style="vertical-align: text-bottom; background-color: #E9E9E9">کشت وُ کار «خسروی» هر چی بکاری میدروَی (درومیکنی) ... </span></font></b></p><p style="line-height: 30px" dir="rtl" align="justify"><b><font face="Microsoft Sans Serif" size="4" color="#000080"><span style="vertical-align: text-bottom; letter-spacing: 2px; background-color: #E9E9E9">&nbsp;&nbsp; عماد برخلاف خیلی از جوونهای امروزی که بیشتر وقت-بیکاری شونو پای فیلمهای پُر هیجان ( اکشن ) یا بازیهای تلفن همراه صرف میکنن ، بیشر اهل گپ وُ گفت وَ چار کلام حرف حساب بود. میگفت داره چهل سال-مون میشه ، بهتره بقیه عُمر-مونو حروم نکنیم ، یا چیزی یاد بگیریم یا یک چیزی به بقیه یاد بدیم ؛ به همین خاطر مثلا وقتیکه تو خونه بود ، ترجیح میداد گپ وُ گفتی با حیدر بیک داشته باشه ، آدمی که بیشتر فکر میکرد وُ کمتر حرفهای صد تا یک غاز میزد ... </span></font></b></p><p style="line-height: 30px" dir="rtl" align="justify"><b><font face="Microsoft Sans Serif" size="4" color="#000080"><span style="vertical-align: text-bottom; letter-spacing: 2px; background-color: #E9E9E9"><span lang="en-us">&nbsp;&nbsp; </span>چند روز پیش هم با حیدر بیک گرم اختلاط شد<span lang="en-us">ه</span> بودن. میگفت : «اگه با کسی تو راهی همراه بودی وُ دیدی که همراهت مثلا سکه-ی دویست تومنی-ای رو تو راه پیدا کرد وُ با خوشحالی گذوشت تو جیبش وُ گفت "اینم امروز قسمت ما بوده!" باور کن اگه دویست هزار تومن هم بود ، همین کار رو میکرد وُ همین حرفها رو میزد» ...&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></b></p><p style="line-height: 30px" dir="rtl" align="justify"><b><font face="Microsoft Sans Serif" size="4" color="#000080"><span style="vertical-align: text-bottom; letter-spacing: 2px; background-color: #E9E9E9">&nbsp;&nbsp; عماد پرسید <span lang="en-us">:</span> </span></font></b></p><p style="line-height: 30px" dir="rtl" align="justify"><span style="letter-spacing: 2px; vertical-align: text-bottom; background-color: #E9E9E9"><b><font face="Microsoft Sans Serif" size="4" color="#000080">_ شما بودین چیکار میکردین؟&nbsp; </font></b></span></p><p style="line-height: 30px" dir="rtl" align="justify"><span style="letter-spacing: 2px; vertical-align: text-bottom; background-color: #E9E9E9"><b><font face="Microsoft Sans Serif" size="4" color="#000080">_ دستش هم نمیزدم! ... </font></b></span></p><p style="line-height: 30px" dir="rtl" align="justify"><span style="letter-spacing: 2px; vertical-align: text-bottom; background-color: #E9E9E9"><b><font face="Microsoft Sans Serif" size="4" color="#000080">_خب به احتمال زیاد یکی دیگه پیداش میکنه وُ وَرش میداره. </font></b></span></p><p style="line-height: 30px" dir="rtl" align="justify"><span style="letter-spacing: 2px; vertical-align: text-bottom; background-color: #E9E9E9"><b><font face="Microsoft Sans Serif" size="4" color="#000080">_ کاملا حرومه ، اونوقت شروع ماجرای تخمرغ دزد شتر دزد میشه ، پیش میاد. ما هم ضامن به هدر رفتنش نیستیم ؛ مگه مبلغش کم نباشه یا مثلا چیز باارزشی مثل یک انگشتر طلا باشه ، اونوقت باید یک کاسب معتمد اون محل یا نزدیکترین مسجد محل رو پیدا کرد وَ با زدن یک اعلامیه "شیء گمشده-ای پیدا شده ، صاحب مال با دادن نشانی صحیح، مراجعه کند" ، حق رو به حق-دار رسوند. اگه غیر از این عمل کنیم ، صاحبش ممکنه خیلی نیازمند باشه وُ به دردسر بیفته ... </font></b></span></p><p style="line-height: 30px" dir="rtl" align="justify"><span style="letter-spacing: 2px; vertical-align: text-bottom; background-color: #E9E9E9"><b><font face="Microsoft Sans Serif" size="4" color="#000080">_ راست میگین آ آ ... راستی ، من درست معنی این ضرب المثل «</font></b></span><b><font face="Microsoft Sans Serif" size="4" color="#0000FF"><span style="vertical-align: text-bottom; letter-spacing: 2px; background-color: #E9E9E9">کشت وُ کار «خسروی» هر چی بکاری میدروَی (درومیکنی)</span></font></b><span style="letter-spacing: 2px; vertical-align: text-bottom; background-color: #E9E9E9"><b><font face="Microsoft Sans Serif" size="4" color="#000080">» رو درست ملتفت نشدم.&nbsp; </font></b></span></p><p style="line-height: 30px" dir="rtl" align="justify"><span style="letter-spacing: 2px; vertical-align: text-bottom; background-color: #E9E9E9"><b><font face="Microsoft Sans Serif" size="4" color="#000080">_ زیاد هم پیچیده نیست ... یعنی اگه سلطان هم باشی باید حواست رو جمع کنی که هر چی بکاری ، دیر یا زود ، همونی که کاشتی ، درو میکنی ... جوونی که ماجراشو دیدم ، دو تا دغدغه داشت ، اول ادای حق الناس ، یعنی همون چراغ سه ، چهار ملیونی که موقع پارک ماشین برادرش شکسته بود وَ شماره تلفن گذاشت تا با صاحبش صحبت کنه. دوم ، دغدغه-ی اینو داشت که ظرف کمتر از دو ساعت به مصاحبه-ی استخدام حسابداری برسه. صاحب ماشینو که پیدا ، متوجه شد که حق-شو میخواد وُ میگه که من نه یک قرون مال کسی رو خوردم ، نه گذوشتم که کسی یک قرون مال منو بخوره ، یا پول نقد میاری یا یک چک معتبر دو سه روزه.&nbsp; برادرش هم که مثلا میخواست حق برادری رو ادا کنه ، یک چک بی-اعتبار که مال خودش هم نبود وسط گذوشت ، طلبکار قبول نکرد وُ گفت که کارت ماشین-تو گرو بذار. اونم قبول کرد. این برادر مثلا فداکار که شغلش دلالی خونه وُ املاک بود ، وقتیکه بیرون اومدن گفت : «دیگه جواب تلفن-شونو نده»! برادر جوون وُ بیکار گفت : «داداش! ولی کارت ماشین-تو گرو گذوشتی؟!». «اون کپی کارت بود! همه کس متوجه نمیشه». «هم آبروم رفت ، هم نتونستم به مصاحبه-ی کار حسابداری برسم». «تقصیر خودته! صد بار بهت گفتم که بیا تو بنگاه من چهار تا خونه به مشتری نشون بده ، هم کمسیون-تو میگیری ، هم مشتری بهت انعام میده. به من میگی که من نمی-تونم به مشتری دروغ بگم ، درآمدش حروم میشه». جوون بیکار ، فردای اون روز میره سراغ فرش فروشی که ماشینش خسارت دیده بود. به اون میگه «من اول اومدم که بخاطر اون کارت ماشین داداشم عذر خواهی کنم وُ بگم که بعدا داداشم بهم گفت. بعدشم خدمتتون بگم که فعلا ندارم خسارت چراغ ماشینتونو بدم ، می-تونید تحویل پلیس-م بدین». فرش فروش از نتیجه-ی مصاحبه-ی دیروزش برای شغل حسابداری می-پرسه وُ میفهمه که جوون دیر رسیده وَ همه چیزو از دست داده. با خودش میگه «بالاخره حسابدار درستکار وُ مطمئنی که میخواستم پیدا کردم» ؛ بعدش با پیشنهاد کار به جوون ، وَ بخشش خسارت ماشین ، هم خدا رو خشنود میکنه هم بنده-ی خدا رو ...</font></b></span></p><p style="line-height: 50px" dir="rtl" align="justify"><span style="letter-spacing: 1px; vertical-align: text-bottom; background-color: #000000"><b><font face="Microsoft Sans Serif" size="6" color="#FFFF00">&nbsp;نوشته : عـبـــد عـا صـی&nbsp;&nbsp; </font></b></span></p> text/html 2019-06-01T14:29:48+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی «هرجایی»‌ها و هیچ‌انگاری! http://farsiblog.mihanblog.com/post/5472 <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" align="right"> <br class="Apple-interchange-newline"> &nbsp;<img class="irc_mi" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/vp/e0aebd4520068b63d88feee285fbee72/5D9D8BC2/t51.2885-15/e35/58698695_531081580757459_291679400818361737_n.jpg?_nc_ht=scontent-frt3-1.cdninstagram.com&amp;ig_cache_key=MjA0NTUxNjcwMzEwMTk3MDUwMg==.2" data-atf="0" data-iml="1559391106970" width="550" height="550"></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" align="right"> <img class="irc_mi" src="https://scontent-ams3-1.cdninstagram.com/vp/c03ee0f0d0923779f7fb54229ef10c39/5D59DF1C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/60186226_347530585967095_9136680601046486158_n.jpg?_nc_ht=scontent-ams3-1.cdninstagram.com" data-atf="0" data-iml="1559394712256" width="550" height="550"></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" align="right"> <img class="irc_mi" src="http://www.sedayemoallem.ir/images/akhbar2/concepts2/fault3.jpg" data-atf="0" data-iml="1559394875318" width="550" height="247"></p> <h1 class="title" dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; line-height: 2.5" align="justify"> <font face="Microsoft Sans Serif"><font color="#660066"> <span style="background-color: rgb(255, 255, 204)">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font><a itemprop="headline" href="https://www.khabaronline.ir/news/1264241/هرجایی-ها-و-هیچ-انگاری"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204)"><font color="#660066">«هرجایی»‌ها و هیچ‌انگاری! <br></font></span></a></font></h1> <div class="item-header" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"> <div class="item-title"> <h5 dir="rtl" style="line-height: 2.5" align="justify">&nbsp;</h5> <h5 dir="rtl" style="line-height: 2px" align="right"> <span style="background-color: rgb(233, 233, 233)" lang="fa"> <font face="Microsoft Sans Serif" size="6" color="#0000FF">&nbsp;برای مرجع متن یا تغییر احتمالی عنوان به لینک بالا اشاره کنید</font></span></h5> <h5 dir="rtl" style="line-height: 2.5" align="justify">&nbsp;</h5> <h5 dir="rtl" style="line-height: 2px" align="right"> <span style="background-color: #FFFFCC" lang="fa"> <font face="Microsoft Sans Serif" size="6" color="#0000FF">&nbsp;</font></span><font face="Microsoft Sans Serif" size="6" color="#0000FF"><span style="background-color: #FFFFCC"><span lang="fa">خبرآنلاین ،&nbsp;</span>رضا دانشمندی<span lang="fa">&nbsp;</span></span></font></h5> </div> </div> <div class="item-summary" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"> <p dir="rtl" style="line-height: 2.5" align="justify">&nbsp;</p> <figure class="item-img"> <font face="Microsoft Sans Serif" size="6" color="#000080"><b> <span style="background-color: rgb(233, 233, 233)"> <img src="https://media.khabaronline.ir/d/2019/03/26/3/5161772.jpg" alt="«هرجایی»‌ها و هیچ‌انگاری! " itemprop="image" title="«هرجایی»‌ها و هیچ‌انگاری! " vspace="20" hspace="20" align="right"></span></b></font></figure><p>&nbsp;</p> <p class="summary introtext" itemprop="description" dir="rtl" style="line-height: 2.5" align="justify"> <font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#000080"><b> <span style="background-color: rgb(233, 233, 233)">سوم خرداد ۱۳۹۸ در نماز جمعۀ مشهد گفته شد: « نشاط جوان با تار و با رقص‌های نامشروع یک مشت دختر «هرجایی» و با اجراهای بی‌بندوبار محقّق نمی‌شود.»</span></b></font></p></div> <div class="item-body" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"> <div class="item-text" itemprop="articleBody"> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 2.5"><b> <font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#000080"> <span style="background-color: rgb(233, 233, 233)">برای این‌که باب گفت‌وگو بسته نشود، تا انتهای این متن فرض کنیم «هرجایی» نه به معنای روسپی و بدکاره، بلکه به معنای «آواره و دوره‌گرد» یا تلوّنِ حال و ‌قرار نداشتن است. اگر رویکرد فردگرایانه را رها کنیم و این افراد را شرور و خبیث‌ ندانیم (که عاملاً و عامداً منکر ارزش‌ها و آرمان‌ها هستند)، می‌توان پرسید که از منظر جامعه‌شناختی، این «آوارگان» از جامعه و «دوره‌گردها» و بی‌ثبات‌هایِ فرهنگی، پیامد کدام شرایط اجتماعی هستند؟<br> </span></font><span style="background-color: #FFFF00"> <font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#0000FF">&nbsp;</font></span></b><font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#0000FF"><span style="background-color: #FFFF00"><strong>شکاف آرمان و واقعیت و «پوچی»</strong></span></font><b><span style="background-color: #FFFF00"><font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#0000FF"> </font></span><span style="background-color: rgb(233, 233, 233)"> <font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#000080"><br> </font></span><span style="background-color: #FFFFCC"> <font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#18C400"> <span lang="fa">&nbsp;</span>شوم‌ترین و کشنده‌ترین بیماری اجتماعی احتمالاً وضعیتی است که در آن<span lang="fa">،</span> میان «اهداف و آرمان‌ها» و «واقعیت و عینیت» جامعه فاصله بیفتد. به بیان دیگر،</font></span><font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#FFFFFF"><span style="background-color: #18C400"> هرچه واقعیت از آرمان دور شود، مردمان یک جامعه به بی‌معنایی، یأس و بیهودگی نزدیک‌تر می‌شوند و ارزش‌ها را توخالی و بی‌پایه تلقّی می‌کنند.</span></font><font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#009900"><span style="background-color: #FFFFCC"><br> </span></font><span style="background-color: rgb(233, 233, 233)"> <font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#000080">پیامد این شرایط، ترکیب فاجعه‌بارِ «آنومی» (پریشانی، بی‌نظمی و هرج‌ومرج) Anomie و «نیهیلیسم» (هیچ‌انگاری) Nihilism است؛ </font></span> <font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#18C400"> <span style="background-color: #FFFFCC">یعنی آدم‌های گسیخته (آواره)، ذرّه‌ای شده و جدا افتاده، از جامعه کناره‌ می‌گیرند، و بی‌اعتنا و بی‌اعتماد به ارزش‌ها و آرمان‌های جمعی، با نقض ارزش‌ها به اعتراض و لجاجت می‌پردازند.</span></font><span style="background-color: #FFFFCC"><font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#18C400"><br> </font></span><span style="background-color: rgb(233, 233, 233)"> <font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#000080">به بیان دیگر، پیامد بدبینیِ ژرف و تردیدِ بنیادین نسبت به ارزش‌ها و آرمان‌ها، ناامیدی، بی‌انگیزگی و تقویتِ انگیزۀ ویران‌گری است.</font></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 2.5"> <font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#0000FF"><strong> <span style="background-color: #FFFF00"><span lang="fa">&nbsp;</span>«فرهنگ» بدون «اقتصاد» می‌لنگد و بالعکس<span lang="fa"> </span></span></strong> </font><b><font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#000080"> <span style="background-color: rgb(233, 233, 233)"><br> </span></font> <font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#FFFFFF"> <span style="background-color: #18C400"><span lang="fa">&nbsp;</span>«هرجایی»شدن (آوارگی و سرگشتگی و بی‌ثباتیِ فرهنگی) پیامد ناامیدی و دست‌نیافتنی دیدن آرمان‌ها و ارزش‌هاست، ثمرۀ تناقض و غلبۀ پول و مادیات بر معنویات است، نتیجۀ اقتصادِ بیمار (یعنی رشد اقتصادی منفی، بیکاری و تورم) است، حاصلِ فساد سیستمی، تبعیض، زمین/ کوه/ ساحل/ رانت‌خ</span></font><font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#000080"><span style="background-color: rgb(233, 233, 233)">سال، کاهش سن مصرف الکل، موادّ مخدّر و دخانیات (سیگار و قلیان) و پایین آمدن سن نخستین رابطۀ جنسی در</span></font><span style="background-color: #18C400"><font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#FFFFFF">واری</font><font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#FFFFFF">، اختلاس و حقوق نجومی است.<span lang="fa"> </span><br> </font></span><span style="background-color: rgb(233, 233, 233)"> <font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#000080"> <span lang="fa">&nbsp;</span>افزایش میانگین سن ازدواج بانوان به ۲۶ و آقایان به حدود ۳۰&nbsp; نوجوانان، رواج فحش‌های جنسی در میان بانوان و به‌ویژه دختران و کتک‌کاری بیرون از خانه، </font> <font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#FF0000">نشانۀ بی‌معنایی، ناامیدی، پوچی، گسیختگی اجتماعی، سُستی و کم‌اثرشدن فرهنگ است.<span lang="fa"> </span></font> <font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#000080"><br> </font></span> <font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#18C400"> <span style="background-color: #FFFFCC"><span lang="fa">&nbsp;</span>اگر حاکمان و متولّیان دین صرفاً از آرمانِ «عدالت» و ارزشِ برابری بگویند، اما کمتر آن‌را در جامعه محقّق کنند، یا اگر دعوت به قناعت و مقاومت کنند اما خود و فرزندان‌شان حتی حاضر نباشند در ایران زندگی کنند، ناخواسته به شیوع ناامیدی، بی‌تفاوتی و هیچ‌انگاری دامن می‌زنند. هیچ‌انگاری هم دیواربه‌دیوار ولنگاری، لاابالی‌گری و ساختارشکنی است.<span lang="fa"> </span><br> </span></font> <font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#000080"> <span style="background-color: rgb(233, 233, 233)"><span lang="fa">&nbsp;</span>با کدام عدالت (مثلاً در توزیع ثروت و اخذ مالیات) می‌خواهیم از تقیّد به شرع و عفاف و «حجاب» صحبت کنیم؟ <span lang="fa">&nbsp; </span>&nbsp;<span lang="fa">&nbsp; </span></span></font> <font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#18C400"> <span style="background-color: #FFFFCC">حکومتی که در ایجاد اشتغال، مهار تورم و خلاصی از رکود کامیاب نشود، چگونه می‌خواهد از ازدواج، خانواده و عفاف بگوید؟<span lang="fa"> </span><br> </span></font> <font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#000080"> <span style="background-color: rgb(233, 233, 233)"><span lang="fa">&nbsp;</span>مسائل اجتماعی با سطحی/جزئی‌نگری حل نشده می‌مانند و مبتذل می‌شوند. </span> </font><font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#FFFFFF"> <span style="background-color: #18C400">شوربختانه رویکردی در کشور (آگاهانه یا ناآگاهانه) می‌کوشد «فرهنگ» را جدا و بی‌ارتباط با سایر بخش‌های جامعه (اقتصاد و سیاست) بررسی کنند. البته تجربۀ چهار دهۀ گذشته نشان می‌دهد که این تبیین‌ها گره‌گشا نبوده و نیستند.</span></font></b></p></div> </div> <h5 dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; line-height: 2px" align="right"> <font size="5">&nbsp;</font></h5> <h5 dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; line-height: 2px" align="right"> <span style="background-color: rgb(192, 192, 192)" lang="fa"> <font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#0000FF">&nbsp;</font></span><font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#0000FF"><span style="background-color: rgb(192, 192, 192)" lang="fa">تهیه و تدوین : عـبـــد عـا صی</span></font></h5> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"> &nbsp;</p> text/html 2019-05-27T20:08:32+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی فـقـط یـــاد گـــرفتی ایـــراد بـگـیـــری وُ بـــری بالا مـنـبـــر! ... http://farsiblog.mihanblog.com/post/5471 <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;</p> <p style="line-height: 200%" dir="rtl" align="right"><b> <font size="5" color="#FF0000" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #DFDFDF"><span lang="en-us">&nbsp;&nbsp; </span>&nbsp;فـقـط یـــاد گـــرفتی ایـــراد بـگـیـــری وُ بـــری بالا مـنـبـــر! ...&nbsp; </span> </font></b></p> <p style="line-height: 30px" dir="rtl" align="justify"><b> <font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #DFDFDF"><span lang="en-us">&nbsp;&nbsp; </span> اگه مبتلا به تاری دید چشم وُ سردرد شدید بشیم فورا به بهترین پزشکی که دوستان وُ آشنایان توصیه میکنن میریم. از شدت نگرانی ، اگه تشخیص وُ دوای اولین پزشک تاثیر وُ درمانی که انتظار داریم موثر نباشه به هول وُ وَلا میافتیم تا پزشک بهتری رو پیدا کنیم<span lang="en-us"> </span>؛ تا اینکه آدم مطمئن وُ موثقی کس دیگه-ای رو برای مداوا معرفی کنه وَ فی الفور به سراغ اون میریم. </span></font></b></p> <p style="line-height: 30px" dir="rtl" align="justify"> <span style="background-color: #DFDFDF"><b> <font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp;&nbsp; این پزشک از همون اول یک ردیف باید وُ نبایدها وَ دواهایی رو توصیه میکنه ؛ مثلا از چه غذاهایی وَ کارهایی باید پرهیز کنیم</font></b></span><b><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"><span style="background-color: #DFDFDF"> وُ چه چیزهایی رو باید بکنیم وُ چه خوراکیهایی رو باید علاوه بر دواها مصرف کنیم. او با اطمینان خاطر گوشزد میکند که حداقل سه ماه طول میکشه تا این توصیه-ها وَ نسخه-ها به تدریج اثرش رو نشون بده ؛ تاکید دیگرش هم اینه که اعتماد بیمار به همه-ی این بایدها وُ نبایدها مهمترین عامل درمانه. </span></font></b></p> <p style="line-height: 30px" dir="rtl" align="justify"><b> <font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #DFDFDF">&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگه به همه-ی حرفهای دکتر عمل کنه ، نتیجه-ی مثبتش رو به تدریج می-بینیه وَ به طبابتش ایمان میاره. </span></font></b></p> <p style="line-height: 30px" dir="rtl" align="justify"><b> <font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #DFDFDF">&nbsp;&nbsp; متوجه میشه که تمام بایدها وُ نبایدهاش از روی حساب وُ حکمتی بوده. </span></font></b></p> <p style="line-height: 30px" dir="rtl" align="justify"><b> <font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #DFDFDF">&nbsp;&nbsp; حالا اگه این آدم به بعضی از توصیه-های اون پزشک عمل نکرد وُ قاعدتا به نتیجه-ای هم نرسید ، دیگه خودش مقصره وَ نمیشه از پزشک ایرادی گرفت. </span></font></b></p> <p style="line-height: 30px" dir="rtl" align="justify"><b> <font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #DFDFDF">&nbsp;&nbsp;&nbsp; بعضیآ پای ِ عمل-شون لنگه ؛ بعدش به زمین وُ آسمون نق میزنن ، وَ ممکنه انقدر افراط کنن که از خدا هم شاکی وُ طلبکار بشن. </span></font></b></p> <p style="line-height: 30px" dir="rtl" align="justify"><b> <font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #DFDFDF">&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگه رفیقی هم بهش بگه که کوتاهی از خودت بوده ، دیگه چرا از زمین وُ زمون طلبکاری ؛ سَرش داد میکشه : «تو هم فقط یاد گرفتی هی از آدم ایراد بگیری ، همش یاد گرفتی بری بالا منبر وُ روضه بخونی»! ... </span></font></b></p> <p style="line-height: 30px" dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p> <p style="line-height: 45px" dir="rtl" align="justify"><b> <font size="6" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #DFDFDF">&nbsp; نوشته : عـبـــد عـا صـی </span> </font></b></p> text/html 2019-05-25T20:47:25+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی علی آشکاترین حقیقت و ... http://farsiblog.mihanblog.com/post/5470 <!-- Created on: 5/26/2019 --> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title></title> <meta name="description" content=""> <meta name="keywords" content=""> <meta name="author" content="Unregistered User"> <meta name="generator" content="AceHTML Freeware"> <div style="text-align: right"> <br><br><br><br><img class="irc_mut" data-atf="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLlIqjRtwMWsyxOC3E7dXxCpJCOwH-t8VmpxIqKcdoGX9gHb_u" style="margin-top: 27px;" data-iml="1558734005706" width="573" height="427"><br><img class="irc_mi" src="http://farhangabfar.ir/wp-content/uploads/2017/05/IMG16173851-310x165.jpg" data-atf="0" style="margin-top: 27px;" data-iml="1558735839412" width="565" height="301"><br><img class="irc_mi" src="http://files.namnak.com/users/sf/Images/Sargarmi/goonagoon/9404/52_pics/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg" data-atf="0" style="margin-top: 27px;" data-iml="1558736726324" alt="Related image" width="557" height="504"><br><img class="irc_mi" src="http://www.14-masoum.com/wp-content/uploads/1901751462133516022420919313718360158136123191.jpg" data-atf="0" style="margin-top: 27px;" data-iml="1558736357568" width="556" height="417"><br><br><img class="irc_mi" src="http://fileket.com/zakrot/wp-content/uploads/2015/06/COVER45.jpg" data-atf="0" style="margin-top: 27px;" data-iml="1558737076509" alt="Related image" width="555" height="833"><br><img class="irc_mi" src="http://uupload.ir/files/9p8r_shabahanggif.shahadate_hazrate_ali_aleyhsalam-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%2819%29.gif" data-atf="0" style="margin-top: 27px;" data-iml="1558736919103" alt="Related image" width="555" height="656"><br><img class="irc_mi" src="http://image.kocholo.ir/user/Sana/card_postal/ali/ali_tasliat%20%282%29.jpg" data-atf="0" style="margin-top: 27px;" data-iml="1558736867475" alt="Related image" width="563" height="436"><br><img class="irc_mi" src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-15-01-11/20/23d138160131f5f0735cb6628a49c4ed-425" data-atf="0" style="margin-top: 27px;" data-iml="1558734698067" width="565" height="376"><br><br><br><br><img class="irc_mi" src="http://s4.picofile.com/file/8183075626/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AB%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7.jpg" data-atf="0" style="margin-top: 83px;" data-iml="1558734394518" alt="Related image" width="575" height="292"><br> </div> <br><br> text/html 2019-05-24T10:42:31+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی این فتح الفتوح در تاریخ ماندنی شد ... http://farsiblog.mihanblog.com/post/5469 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><br><br><h1 class="title" align="center"><font color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;تصاویر خرمشهر از اشغال تا آزادی <br></font></span></font></h1><h1 class="title" align="center"><font color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;این فتح الفتوح در تاریخ ماندنی شد ...&nbsp;</font></span></font> </h1> <div class="pageBox imgPage"> <p style="text-align: center;"> <br> <a href="http://www.4jok.com"><img class="img-responsive" alt="خرمشهر از اشغال تا آزادی" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/1/94900_585.jpg" style="border-width: medium; border-style: none;" title="" width="581" height="881"></a><br> <br> <font size="4"><span style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold">عراقی‌ها در حال عبور از اروند رود ـ آغاز جنگ</span></font><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <a href="http://www.4jok.com"><img class="img-responsive" alt="خرمشهر از اشغال تا آزادی" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/1/94901_672.jpg" style="border-width: medium; border-style: none; color: rgb(42, 97, 243); font-weight: bold;" title="" width="574" height="383"></a><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <font size="4"><span style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold">درگیری در جلوی مسجد جامع خرمشهر</span><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> </font><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <a href="http://www.4jok.com"><img class="img-responsive" alt="خرمشهر از اشغال تا آزادی" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/1/94902_884.jpg" style="border-width: medium; border-style: none; color: rgb(42, 97, 243); font-weight: bold;" title="" width="565" height="378"></a><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <font size="4"><span style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold">درگیری در خیابان‌های خرمشهر</span><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> </font><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <a href="http://www.4jok.com"><img class="img-responsive" alt="خرمشهر از اشغال تا آزادی" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/1/94903_685.jpg" style="border-width: medium; border-style: none; color: rgb(42, 97, 243); font-weight: bold;" title="" width="567" height="374"></a><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <font size="4"><span style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold">رزمندگان مدافع خرمشهر</span></font><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <a href="http://www.4jok.com"><img class="img-responsive" alt="خرمشهر از اشغال تا آزادی" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/1/94904_384.jpg" style="border-width: medium; border-style: none; color: rgb(42, 97, 243); font-weight: bold;" title="" width="566" height="382"></a><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <font size="4"><span style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold">پیکر پاک یک نوجوان شهید </span></font><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <a href="http://www.4jok.com"><img class="img-responsive" alt="خرمشهر از اشغال تا آزادی" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/1/94906_691.jpg" style="border-width: medium; border-style: none; color: rgb(42, 97, 243); font-weight: bold;" title="" width="565" height="613"></a><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <font size="4"><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <span style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold">سربازان عراقی خوشحال از پیروزی</span></font><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <a href="http://www.4jok.com"><img class="img-responsive" alt="خرمشهر از اشغال تا آزادی" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/1/94907_317.jpg" style="border-width: medium; border-style: none; color: rgb(42, 97, 243); font-weight: bold;" title="" width="559" height="370"></a><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <font size="4"><span style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold">آغاز عملیات بیت المقدس و رهایی خرمشهر</span><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> </font><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <a href="http://www.4jok.com"><img class="img-responsive" alt="خرمشهر از اشغال تا آزادی" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/1/94908_610.jpg" style="border-width: medium; border-style: none; color: rgb(42, 97, 243); font-weight: bold;" title="" width="550" height="365"></a><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <font size="4"><span style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold">پیش به سوی خرمشهر</span></font><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <a href="http://www.4jok.com"><img class="img-responsive" alt="خرمشهر از اشغال تا آزادی" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/1/94909_716.jpg" style="border-width: medium; border-style: none; color: rgb(42, 97, 243); font-weight: bold;" title="" width="557" height="343"></a><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <font size="4"><span style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold">رسیدن به دروازه خرمشهر</span></font><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <a href="http://www.4jok.com"><img class="img-responsive" alt="خرمشهر از اشغال تا آزادی" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/1/94910_772.jpg" style="border-width: medium; border-style: none; color: rgb(42, 97, 243); font-weight: bold;" title="" width="556" height="371"></a><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <font size="4"><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <span style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold">ورود به خرمشهر</span><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> </font><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <a href="http://www.4jok.com"><img class="img-responsive" alt="خرمشهر از اشغال تا آزادی" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/1/94911_466.jpg" style="border-width: medium; border-style: none; color: rgb(42, 97, 243); font-weight: bold;" title="" width="556" height="368"></a><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <font size="4"><span style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold">اسرای عراقی</span><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> </font><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <a href="http://www.4jok.com"><img class="img-responsive" alt="خرمشهر از اشغال تا آزادی" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/1/94912_163.jpg" style="border-width: medium; border-style: none; color: rgb(42, 97, 243); font-weight: bold;" title="" width="552" height="346"></a><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <font size="4"><span style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold">در جریان فتح خرمشهر نوزده هزار سرباز عراقی به اسارت نیروهای ایرانی درآمدند</span></font><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <a href="http://www.4jok.com"><img class="img-responsive" alt="خرمشهر از اشغال تا آزادی" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/1/94913_989.jpg" style="border-width: medium; border-style: none; color: rgb(42, 97, 243); font-weight: bold;" title="" width="553" height="385"></a><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <a href="http://www.4jok.com"><img class="img-responsive" alt="خرمشهر از اشغال تا آزادی" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/1/94914_660.jpg" style="border-width: medium; border-style: none; color: rgb(42, 97, 243); font-weight: bold;" title="" width="543" height="339"></a><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <font size="4"><span style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold">مسجد جامع خرمشهر در روز آزادسازی این شهر</span></font><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <a href="http://www.4jok.com"><img class="img-responsive" alt="خرمشهر از اشغال تا آزادی" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/1/94915_971.jpg" style="border-width: medium; border-style: none; color: rgb(42, 97, 243); font-weight: bold;" title="" width="548" height="350"></a><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <font size="4"><br style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold"> <span style="color: rgb(42,97,243); font-weight: bold">خرمشهر آزاد شد</span></font><br> &nbsp;</p> </div><br> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> <br> <b>برچسب ها: <a href="/post/tag/خرمشهر">خرمشهر</a>، <a href="/post/tag/اشغال">اشغال</a>، <a href="/post/tag/آزادی">آزادی</a>،</b><br><br></font> </div> text/html 2019-05-18T12:39:16+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی محمد مهاجری: بزرگترین آفت صدا و سیما ... http://farsiblog.mihanblog.com/post/5468 <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"> <title>درخواست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عاجزانه</title> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right">&nbsp;</p> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p> <h1 itemprop="name" align="right"> <img class="irc_mi" src="https://scontent-lht6-1.cdninstagram.com/vp/0be5b35b86ff20a08f2874b375cabf31/5D61647D/t51.2885-15/e35/c236.0.608.608a/54447162_128236601641262_1918571526834768798_n.jpg?_nc_ht=scontent-lht6-1.cdninstagram.com" onload="typeof google==='object'&amp;&amp;google.aft&amp;&amp;google.aft(this)" data-atf="0" style="margin-top: 0px;" data-iml="1558180665603" width="592" height="592"><p itemprop="name" align="right"> <img class="irc_mi" src="https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/c57015bfd6547584f827aa1e5380330f/5D68AAA9/t51.2885-15/e35/s320x320/51342257_2287378484916897_2134596943711810520_n.jpg?_nc_ht=scontent-frx5-1.cdninstagram.com&amp;ig_cache_key=MTk4NjQ3NTUwNTYxMzU2OTM0MQ==.2" onload="typeof google==='object'&amp;&amp;google.aft&amp;&amp;google.aft(this)" data-atf="0" data-iml="1558182169736" width="592" hspace="_ 30" height="332"></p> <p itemprop="name" align="right"> <img class="irc_mut" onload="typeof google==='object'&amp;&amp;google.aft&amp;&amp;google.aft(this)" data-atf="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRz4zWVz3Ex-D4GC8e4b8uuXN17VjCmVZaIZ0mKQm0RfOM47OZQ" style="margin-top: 0px;" data-iml="1558182599854" width="592" height="592"></p> <p itemprop="name" align="right"> &nbsp;</p> </h1><h1 class="fb title fn28" itemprop="headline" style="line-height: 200%" dir="rtl" align="right"> <blink><span style="text-decoration: overline"> <font face="Microsoft Sans Serif"> <a target="_blank" title="تحولات عجیب در تلویزیون؛ از حذف 90 تا ظهور برنامه های حاشیه دار/ محمد مهاجری: بزرگترین آفت صدا و سیما «آنتن فروشی» است/ در توجیه‌اش می‌گویند، دولت بودجه ما را نمی دهد؛ خب شبکه را تعطیل کنید!" itemprop="url" href="https://www.jamaran.ir/بخش-سیاست-12/1187232-تحولات-عجیب-در-تلویزیون-از-حذف-تا-ظهور-برنامه-های-حاشیه-دار-محمد-مهاجری-بزرگترین-آفت-صدا-سیما-آنتن-فروشی-است-در-توجیه-اش-می-گویند-دولت-بودجه-ما-را-نمی-دهد-خب-شبکه-را-تعطیل-کنید"> محمد مهاجری:<font color="#B300B3"><span style="background-color: #FFFFCC"> بزرگترین آفت صدا و سیما </span></font> <span style="background-color: #FFFFCC" lang="fa"><font color="#B300B3">...&nbsp;&nbsp; </font></span></a></font></span></blink></h1> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <font size="5" color="#0000FF" face="Arial"><b> <span style="background-color: #EEEEEE" lang="fa">&nbsp;برای مرجع یا عنوان اصلی به پیوند فوق اشاره کنید&nbsp; </span></b></font></p> <div> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p> <div id="view_inline_agahi"> <div class="j0"> <div style="width: px" class="type-script"> &nbsp;</div> </div> </div> <p style="line-height: 30px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="4" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #FFFF00" lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پایگاه خبری جماران:</span><span style="background-color: #FFFF00"> </span></font> <span lang="fa"><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #EAEAEA">در حالی که </span></font> <font size="4" color="#009900" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #FFFFFF">صدا و سیما در طول سالیان دراز، در بخش های سیاسی و خبر، فیلم و سریال و برنامه های ترکیبی، ممیزی های سفت و سختی را اعمال کرده است، پخش ناگهانی برنامه‌هایی که بعضا با فرهنگ ایرانیان سازگاری نداشته و حتی گاف ها یا حاشیه های عجیبی در آنها مشاهده می شود، باعث واکنش‌های زیادی در فضای مجازی و همچنین میان برخی شخصیت‌های سیاسی و مذهبی شده است. <br> </span></font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #EAEAEA">مطلب پیشنهادی<br> مطب بهترین دکتر در محدوده من کجا است؟<br> در همین زمینه اخیراً مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی نیز با اشاره به اینکه اشکالات محتوائی تلویزیون را نباید تنها در قمار «برنده‌ باش» خلاصه کرد، به سخنان عجیب یک روحانی در یکی از برنامه‌های ویژه ماه مبارک رمضان در صداوسیما پرداخت و نوشت: «مهمان برنامه وقتی آیات «استبدال» را به این نقطه منتهی می‌کند که </span></font> <font size="4" color="#B300B3" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #FFFFFF">تمام اقوام برگزیده خدا از قبل از اسلام تا دوران پیامبر اکرم و تا امروز همه فاسد از آب درآمدند و حالا فقط این ما ایرانی‌های قوم سلمان فارسی هستیم که برگزیده خدائیم و قرار است دین خدا را به نتیجه برسانیم و غیر از ما هرچه و هر که هست باطل است، قضاوت مردم چه خواهد بود؟ اگر ما را به نژادپرستی متهم کنند چه پاسخی داریم؟»</span></font></span><font size="4" face="Microsoft Sans Serif">(<a target="_blank" href="https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1185914" style="text-decoration: none">اینجا بخوانید</a>)</font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"><span style="background-color: #EAEAEA" lang="fa"><br> </span><span style="background-color: #EAEAEA">&nbsp;<span lang="fa">حواشی برنامه ی برنده باش، سخنان جنجالی یک روحانی یا ظهور برنامه های ترکیبی بی سابقه در تلویزیون در حالی رخ می دهد که صدا و سیما از حدود دو ماه قبل محبوب ترین برنامه ی خود از نگاه مخاطبان با قدمتی طولانی را از کنداکتور برنامه های خود حذف کرده و اعتراض گستره اجتماعی را به وجود آورد.<br> </span>&nbsp;<span lang="fa">در همین رابطه، یک فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز با انتقاد از عملکرد مدیران صداوسیما معتقد است که آنتن فروشی به مثابه حاکم شدن سرمایه‌داری فاسد بر این سازمان بوده و تراز پایین مدیران آن نیز به حیثیت و اعتبار این سازمان خدشه وارد کرده است.<br> </span></span></font><span lang="fa"> <font size="4" color="#B300B3" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #FFFFFF">&nbsp;صداوسیما بیشتر به دنبال شوآف و نمایش است </span></font> <font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #EAEAEA"><br> </span><span style="background-color: #FFFF00">&nbsp;محمد مهاجری</span><span style="background-color: #EAEAEA"> در گفت‌و گو </span><span style="background-color: #FFFF00">با خبرنگار جماران</span><span style="background-color: #EAEAEA"> گفت: فارغ از پخش برنامه‌هایی که به دلیل اشتباهات انسانی با حاشیه‌های زیادی همراه می‌شوند، انگار صداوسیما یادگرفته که خرق عادت کند و کارهایی انجام دهد که در فضای مجازی به موضوعی جذاب بدل شود. برای نمونه، تعطیلی برنامه 90 فارغ از درستی یا نادرستی محتوای آن نشان داد که صداوسیما بیشتر به دنبال شوآف و نمایش است.<br> &nbsp;وی افزود: شاید مسئولین صداوسیما فکر می کنند با چنین رفتارهایی بیشتر در افکار عمومی معروف می شوند. به نظر من، امروز برخی مدیران صداوسیما در تراز این سازمان نیستند. در همین رابطه، امروز مطلبی از یکی از دوستان اصولگرا می خواندم که نوشته بود </span></font> <font size="4" color="#009900" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #FFFFFF">&nbsp;«وقتی نمی توانید 20 شبکه را اداره کنید، 17 تا را تعطیل کنید و 3 شبکه را خوب اداره کنید». بنابراین، دلیلی ندارد کسانی که نمی توانند شبکه های استانی را اداره کنند، دائماً پول خرج کنند.<br> </span></font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #EAEAEA">&nbsp;بهتر است برخی شبکه‌ها تعطیل شده تا مدیریت‌ها منسجم‌تر شوند<br> &nbsp;این فعال رسانه‌ای اصولگرا در ادامه با بیان اینکه</span></font><font size="4" color="#009900" face="Microsoft Sans Serif"><span style="background-color: #FFFFFF"> مدیریت‌های صداوسیما در حدّ «تراز‌ ملی» نیستند، گفت: به نظر می‌رسد بهتر است برخی شبکه‌ها تعطیل شده تا مدیریت‌ها منسجم‌تر شوند. دومین مسأله به «آنتن فروشی» بازمی گردد. این بزرگترین آفتی است که صداوسیما به آن گرفتار شده و در توجیه‌اش هم می‌گویند که چون دولت بودجه ما را نمی دهد، مجبوریم. خب اگر بودجه نمی‌دهد شبکه را تعطیل کنید نه اینکه آنتن فروشی کنید.<br> </span></font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #EAEAEA">&nbsp;اگر صداوسیما جایگاه سیاست را تلویزیون معلوم کند و همه تفکرات موجود در جامعه را پوشش دهد، خودبه خود از جاهایی که نیاز به سیاسی بودن ندارد، سیاست زدایی خواهد کرد.<br> &nbsp;وی بیان کرد:</span></font><span style="background-color: #FFFFFF"><font size="4" color="#B300B3" face="Microsoft Sans Serif"> وقتی آنتن فروشی رخ می‌دهد، حیثیت صداوسیما فروخته می‌شود. در حقیقت ستاره مربع یا پخش مسابقه‌هایی نظیر برنده باش، آفت و آسیب بسیار زیادی وارد می‌کنند. متاسفانه صداوسیما با تقلید از برخی مدل‌های غربی به دنبال اجرای آن مدل‌ها در تلویزیون هستند، در حالی که مدل فکری و اندیشه‌ای غرب با آنچه ما در کشور داریم متفاوت است. بنابراین، </font> <font size="4" color="#FF0000" face="Microsoft Sans Serif"> آنتن فروشی به مثابه حاکم شدن سرمایه‌داری فاسد بر صداوسیما بوده و تراز پایین مدیران صداوسیما نیز به حیثیت و اعتبار این سازمان خدشه وارد کرده است.</font></span><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"><span style="background-color: #EAEAEA"><br> </span></font><font size="4" color="#FFFFFF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #009900">&nbsp;باید فضای سیاسی را برای همه گروه‌ها باز نگه داشت </span></font> <font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #EAEAEA"><br> محمد مهاجری افزود: باید از مسئولین صداوسیما پرسید چرا نمی‌توانند طنزی که در ماه مبارک رمضان قابلیت پخش داشته باشد، بسازند؟ در حالی که ماه رمضان در بیشتر کشورهای اسلامی ماهی پرنشاط است. این را نیز قبول دارم که ماه پرنشاط رمضان باید توسط صداوسیما تبلیغ شود، اما در این زمینه خیلی نمی‌توان صداوسیما را تخطئه کرد زیرا موضوع شادی در جامعه، موضوعی نیست که تفکرش را بتوان در صداوسیما نهادینه کرد و این تفکر معمولاً در جاهای دیگری از جامعه شکل می‌گیرد.<br> وی ادامه داد: ولی این انتقاد وارد است که چرا صداوسیما که چندسال قبل برنامه‌های طنز خوبی برای ماه مبارک رمضان تدارک می‌دید، در این مقطع منفعل است؟ به نظر می‌رسد که صداوسیما باید یک‌سری پارتیشن‌بندی برای خودش فراهم کند. زیرا بخشی از صداوسیما که کار سیاسی انجام می‌دهد نباید در بخش‌های دیگر نیز همین کار را انجام دهد. بلکه</span></font><font size="4" color="#009900" face="Microsoft Sans Serif"><span style="background-color: #FFFFFF"> باید فضای سیاسی را برای همه گروه‌ها باز نگه داشته تا با این کار هم از هجمه‌های علیه خود بکاهد و هم با دست بازتری بتواند در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و...برنامه‌ریزی کند.<br> </span></font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #EAEAEA">&nbsp;نباید بگذاریم موضوعات اجتماعی و فرهنگی تبدیل به موضوعات سیاسی شوند <br> &nbsp;این فعال رسانه‌ای در ادامه بیان کرد: </span></font> <font size="4" color="#FFFFFF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #009900">به نظر می‌رسد که تعطیلی برنامه نود اصلاً سیاسی نبود، اما از آنجا که صداوسیما موضوع سیاست را حتی به شبکه‌های غیرسیاسی تسری داده، این موضوع نیز سیاسی شد و طبیعی است که جمع‌کردن مسأله در چنین حالتی سخت می‌شود. در حالی که هنر ما باید این باشد که نگذاریم موضوعات اجتماعی و فرهنگی تبدیل به موضوعات سیاسی شوند، اما تلویزیون ما علاقه‌مند است که موضوعات کوچک را هم سیاسی کند.<br> </span></font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #EAEAEA">&nbsp;وی گفت:</span></font><font size="4" color="#009900" face="Microsoft Sans Serif"><span style="background-color: #FFFFCC"> فکر می‌کنم اگر صداوسیما جایگاه سیاست را در تلویزیون معلوم کند و نیازهای سیاسی جامعه را در جاهایی تامین کند و همه تفکرات موجود در جامعه را پوشش دهد، خود به خود از جاهایی که نیاز به سیاسی بودن ندارد، سیاست زدایی خواهد کرد.</span></font><font size="4" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"><span style="background-color: #EAEAEA"> بنابراین فکر می‌کنم یکی از راه‌های نجات صداوسیما نیز همین است. در همین رابطه، برای رسیدن به این مهم باید تراز مدیران صداوسیما از آنچه امروز وجود دارد، ارتقا پیدا کند.</span></font></span></b></p> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> &nbsp;</p> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font size="5" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #E1E1E1" lang="fa">&nbsp; تهیه وُ تدوین : عـبـــد عـا صـی </span></font></b></p> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> &nbsp;</p></div> text/html 2019-04-27T09:30:20+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی درک فیتزجرالد از رباعیات خیام ... http://farsiblog.mihanblog.com/post/5467 <br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font color="#3333FF"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=37&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiAu7Kf9-_hAhXRxqQKHebHAC84HhAWMAZ6BAgIEAE&amp;url=https%3A%2F%2Frasekhoon.net%2Farticle%2Fshow%2F202837%2F%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2585%2F&amp;usg=AOvVaw3lmgm18hBjf4-tw3lC6Ue-" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=37&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiAu7Kf9-_hAhXRxqQKHebHAC84HhAWMAZ6BAgIEAE&amp;url=https%3A%2F%2Frasekhoon.net%2Farticle%2Fshow%2F202837%2F%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2585%2F&amp;usg=AOvVaw3lmgm18hBjf4-tw3lC6Ue-"><h3 class="LC20lb"><span dir="rtl">&nbsp; <font color="#3333FF">درک فیتزجرالد از رباعیات خیام ... &nbsp; <br></font></span></h3></a></font></font></span><p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <font size="5" face="Arial" color="#0000FF"><b> <span style="background-color: #EEEEEE" lang="fa">&nbsp;برای مرجع یا عنوان اصلی به پیوند فوق اشاره کنید&nbsp; </span></b></font></p> <span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font color="#3333FF"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=37&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiAu7Kf9-_hAhXRxqQKHebHAC84HhAWMAZ6BAgIEAE&amp;url=https%3A%2F%2Frasekhoon.net%2Farticle%2Fshow%2F202837%2F%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2585%2F&amp;usg=AOvVaw3lmgm18hBjf4-tw3lC6Ue-" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=37&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiAu7Kf9-_hAhXRxqQKHebHAC84HhAWMAZ6BAgIEAE&amp;url=https%3A%2F%2Frasekhoon.net%2Farticle%2Fshow%2F202837%2F%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AE%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2585%2F&amp;usg=AOvVaw3lmgm18hBjf4-tw3lC6Ue-"></a></font></font></span><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"></font></b></font></span></font><div class="td" align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font face="Mihan-Koodak"><font size="5"><br>نویسنده :آسانا یوگانندا <br> ترجمه: دکتر حسین الهی قمشه ای</font></font></span></font><b><font face="Mihan-Koodak"><br></font></b></font></span></font> <font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">سالها پیش در هندوستان یک شاعر کهنسال ایرانی را ملاقات کردم که به من گفت شعر پارسی اغلب دارای دو معنی ظاهری و باطنی است، و به یاد دارم که از شرح او در بیان معنی دو گانه چندین قطعه شعر فارسی چه لذت و ابتهاجی در خاطر من حاصل گردید. یک روز هنگامی که با تمرکزی عمیق رباعیات خیام را از نظر می گذراندم، ناگهان احساس کردم که دیوارهای معنی ظاهر پیش رویم فرو ریخت و قلعه زرین گنجهای روحانی، عظیم و گسترده در پیش چشم من هویدا گردید.<br> گویی یک قانون اسرار آمیز الهی(1) از آثار معنوی و روحانی در روی زمین حراست می کند؛ چنان که رباعیات خیام را با وجود قرنها سوء تعبیر(2) همچنان حفظ کرده است.<br> عمرخیام در سرزمین خویش پیوسته به عنوان عارف و معلمی بلندمرتبه شناخته شده و رباعیات وی به عنوان کتاب مهم و مقدس صوفیان مورد احترام بوده است. پرفسور چارلز. الف. هورن در مقدمه ای بر رباعیات خیام که در جلد هشتم از سری “کتب مقدمه و ادبیات کلاسیک قشری” طبع گردیده(3) می نویسد: “مایه تأسف است که خیام در نظر بسیاری از خوانندگان مغرب زمین به عنوان یک شاعر ملحد و شهوت طلب و یک مست لایعقل که تنها شوق او شرب خمر و برخورداری از لذات دنیوی است، شناخته شده است. و این همان اشتباه رایجی است که به طور کلی در باب تصوف رخ داده است. در حقیقت غرب خیام را (با قیاس به نفس) از دیدگاه خود نگریسته است و اگر ما بخواهیم ادبیات شرق را آنچنان که هست دریابیم، باید ببینیم مردم آن کشورها خود چه دریافتی از آثار ادبی خویش دارند، برای غربیان شاید مایه تعجب باشد اگر بشنوند که در ایران بحث و جدالی در حقیقت معانی رباعیات خیام وجود ندارد و همه به اتفاق او را یک شاعر بزرگ متدین می شناسند.”(4)<br> سؤالی که اغلب طرح می شود، این است که پس از این همه مدح و ثنای شراب و عشق در رباعیات چیست؟ پاسخ این است که این الفاظ و نظایر آن استعارات و کنایاتی است که در زبان صوفیان معانی خاص دارد و از جمله شراب و مستی کنایه از لذت روحانی است و عشق پیوند درستی و اخلاص و ارادت و بندگی انسان در پیشگاه معشوق ازل است.<br> خیام دانش و معرفت خود را به جای آشکار کردن در پرده های گوناگون مستور داشته (و پرده از اسرار نهان بر نداشته است) و تصور غربیان از خیام به عنوان مردی بیکاره و عیاش تصوری باطل و بیهوده است؛ زیرا این همه خرد و حکمت در رباعیات با آن درجه از کم عمقی و ظاهرپرستی در تناقض آشکار است.<br> خیام و سایر شاعران متصوف تشبیهات و استعارات رایج زمان را به کار گرفته و صورت لذات عادی دنیوی را برای بیان لذات متعالی حیات معنوی استخدام کرده اند تا عامه مردمان را به سبب این مشابهت لفظی از استغراق در لذات حیوانی شیطانی، به عالم لطیف لذات حقیقی آسمانی منتقل کنند و وجه استفاده از استعاره شراب و غیره این است که چون شخص با نوشیدن این شراب مجازی غمها و مصائب غیرقابل تحمل زندگی را به طور موقت از یاد می برد، مکتب عرفان شهدی لذت بخش عرضه می کند و آن شراب معرفت الهی و شهد شهود جمال ازلی است که چنان وجد و مستی و قدرت و شجاعتی می آفریند که رنگ غم و اندوه را به کلی و برای همیشه از صفحه دل پاک می کند. و بی تردید نامعقول است تصور کنیم که خیام این همه این رباعیات نغز و دلاویز را صرفاً برای آن سروده است که به مردم بگوید برای فرار از غمها، حواس خود را با خوردن شراب تخدیر کنید!<br> “جی لی نیکلاس” که ترجمه اش از رباعیات خیام مشتمل بر 464 رباعی درسال 1867 یعنی چند سال پس از انتشار اولین چاپ ترجمه ادوارد فیتز جرالد منتشر گردید، در مقدمه کتاب با نظر فیتز جرالد مبنی بر اینکه خیام یک فیلسوف مادی است، مخالفت کرده است. فیتز جرالد در مقدمه چاپ دوم رباعیات با اشاره به نظر نیکلاس چنین گفته است: “ترجمه نیکلاس بسیار نکته ها را به خاطر من آورد و در مسائلی برای من آموزنده بود. خیام شاعری مادی اپیکوری(5) آن چنان که من از روی معانی تحت اللفظی کلمات برداشت کردم نیست، بلکه از جمله صوفیانی است که عالم قدس ربوبی و لذات عالم بالا را در کنایه شراب و ساقی و غیره بیان داشته؛ چنانچه درباره حافظ نیز چنین قضاوت می شود. از آنجا که این گونه تعبیرات از دیرباز درباره این شاعران رواج داشته و به تحقیق مردمان دانشمندی نیز بر این نظیر بوده و خیام را صوفی بلکه از قدیسان دانسته اند، (مرا اصراری نیست) آنها که مایلند به هر گونه که می خواهند، شراب و ساقی را تعبیر و تفسیر کنند.”<br> خیام گاهی به وضوح و صراحت بیان می دارد که شراب رمزی از وجد و مستی و عشق الهی است و بسیاری از رباعیات او چنان خالص و پاک رائحه عالم روح دارد که به سختی می توان هیچ گونه معنی مادی دنیوی از آن اخذ کرد. برای مثال رباعیات 44-66 را می توان نام برد...<br> من با یاری یک دانشمند ایرانی رباعیات را از متن فارسی به انگلیسی ترجمه کردم؛ اما دریافتم که هر چند از نظر امانت ترجمه دقیق و درستی است، لیکن روح پرخروش خیام را منعکس نمی کند و پس از مقایسه آن با ترجمه “فیتزجرالد” دریافتم که “فیتز جرالد” علیرغم دریافت مادی از رباعیات، با الهام الهی توفیق یافته است که روح و جوهر پیام خیام را در قالب انگلیسی پرشکوه و خوش آهنگ متجلی سازد.<br> از این رو بر آن شدم تا به جای ترجمه خود یا دیگران معانی باطنی و رمزی اشعار خیام را از ترجمه فیتزجرالد بیان کنم. فیتزجرالد پنج نسخه مختلف از رباعیات عرضه نمود که صمیمیت و سادگی بیشتر برخوردار است و اغلب خالصترین و عمیقترین بیان را از درک و احساس شاعر عرضه می دارد. در ضمن شرح عرفانی رباعیات خود نیز در میانه راههای پیچ در پیچ حقیقت قرار گرفتم، چندان که با شور و جذبه و حال در عالم حیرت غرق شدم، اختفای حقایق متافیزیکی و حکمت عملی در رباعیات “الهامات قدیس یوحنای الهی” را در خاطر من می آورد؛ از این رو رباعیات عمرخیام را می توان به حق “الهامات خیام” نامید!<br></font></b></font></span></font> <p class="p2"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">(1)<br> &nbsp;</font></b></font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"> خورشید کمند صبح بر بام افکند<br> کیخسرو روز باده در جام افکند<br> می خور که منادی سحرگه خیزان <br> آوازه “اشربوا” در ایام افکند(6)<br> ترجمه فیتزجرالد<br> Awake; for morning in the bowl of night/Has flung the stone that puts the stors to flight and to; the hunter of the East has cought/ the sultan's turret in a noose of light.<br> برگردان ترجمه فیتز جرالد<br> هان، بیدار شو؛ زیرا که صبح سنگی در جام شب افکند و ستارگان هر یک به سویی گریختند و آن صیّاد مشرق بلندای قصر سلطان را با کمندی از نور درربود.<br> تفسیر روحانی یوگانندا<br> بیدار شو و سر از خواب جهل و بی خبری بردار؛ زیرا سپیده دم حکمت و خرد سر برآورده است. برخیز و سنگ سخت ریاضت، بر جام تیره جهل انداز و انور رنگ باخته ستارگان راکه مظهر امیال و هوسهای بی شمار دنیوی است، گریزان ساز. بنگر حکمت مشرق را و تماشا کن آن صیّاد حقیقت و آن ویرانگر فریبها و بر هم زن اوهام باطل را که چگونه دستار سلطان روح را با کمندی از نور، در ربوده و رنگ سیاهی از آن زدوده است...<br> به من چنین الهامی شده است که این رباعی اول به حقیقت شیپور بیدار باش خیام برای خفتگان عالم پندار است که: “ ای ساکنان شهر فریب و خیال، از خواب برخیزید که خورشید پیام عرفانی حکمت بیدار کننده من در افق شهر شما طالع شده است، برخیزید که لحظه ای می درخشد و خاموش می شود، از خود برانید... و با رشک و آرزو بنگرید که چگونه صیاد حکمت، کمند صید برگردن بلند پروازان(7) و گردن فرازان و سلطان صفتان حقیقت جوی درافکنده و روح آنان را در هاله ای از نور ابدی آزادی درپیچیده است...”<br></font></b></font></span></font> <p class="p2"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">(2)<br> &nbsp;</font></b></font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"> ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست <br> بی باده گلرنگ نمی باید زیست<br> این سبزه که امروز تماشاگه ماست <br> تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟<br> ترجمه فیتز جرالد<br> And we that now make merry in the room/ they left, and summer dresses in new bloom Ourselves must we beneath the couch of Earth/ Descend, outselves to make a Couch for whom?<br> برگردان ترجمه فیتزجرالد<br> در این تماشاخانه هستی که بازیگران پیش آن را ترک کرده اند، اکنون ما به رقص و پایکوبی برخاسته ایم و نظاره می کنیم این بهاره دلکش را که در خلعتی جمیل جلوه گر است؛ اما لحظه ای دیگر ما نیز باید در پرده مرگ نهان شویم و خاک خود را بستر پایکوبی دیگران کنیم.<br> تفسیر روحانی یوگانندا<br> زندگی در گذر است و فراخنای جهان به مثابه تماشاخانه ای است که هر زمان بازیگرانی چون ما در صحنه پرزیب و زیور آن نقش خود را بازی می کنند و بی خبرند که پایان بازی آنها کی خواهد بود و ما که اکنون لباس نایش به تن کرده و در تابستان حیات بر صحنه می خرامیم، نیز باید نقش خود را ایفا کنیم؛ زیرا این جامه تن را به زودی از ما باز خواهند گرفت و آن را بر تن بازیگران تازه ای خواهند آراست پس تا آن هنگام که در این حیات نقشی به عهده ماست، باید آن را به زیباترین وجه ایفا کنیم. پس نخست باید هدف نمایش را دریابیم و بدانیم که نقش خاص ما در آن چیست و نباید نسل پس از نسل در جهل و بی خبری بر صحنه آییم و بگذریم آن چنان که حیوانات می آیند و می روند، بلکه ما باید از طریق همراز شدن با خدای خویش، رمز و راز حیات را کشف کنیم و بدانیم که این همه موجودات چرا از مرگ به حیات و از حیات به مرگ می روند و این چه قانونی است که علی الدوام گروهی می آیند و غوغا و هیاهو می کنند و خاموش می شوند و دیگران بر اجساد آنها همچنان بی خبر به غوغای حیات ادامه می دهند. چون این رمز را دریابیم و احساس کنیم که لحظه ای دیگر نوبت ما برای خروج از صحنه نمایش فرا خواهد رسید، فرصت را غنیمت خواهیم شمرد و از این همه مواهب زیبای طبیعت بهره خواهیم گرفت و نخواهیم گذاشت شادیهایی غفلت آمیز گذران ما را از لذت و سعادت جاودانه که تنها در وصال با حضرت حق مسیر است، محروم کنند.<br></font></b></font></span></font> <p class="p2"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">(3)<br> &nbsp;</font></b></font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"> ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم<br> وین یک دم عمر را غنیمت شمریم<br> فردا چو از این دیر فنا درگذریم<br> با هفت هزار سالگان همسفریم<br> ترجمه فیتز جرالد<br> Ah; my Beloved, fill the cup that clears/ To-day of past Regrets and future fears Tomorrow?- Why, Tomorrow I may be/ Myself with Yesterday's Sev'n Thousand Years<br> برگردان ترجمه فیتز جرالد<br> محبوب من، جام را از آن شراب پرکن که غصه های دیروز و اندیشه های فردا را از دل فرو شوید. فردا کجاست که وعده آن می دهی؟ شاید فردا من به قافله هفت هزار سالگان دیروز پیوسته باشم!<br> معانی رمزی بعضی لغات<br> محبوب: کنایه از نفسی قدسی انسانی است که همان نفس روحانیو تجلّی نام الهی در انسان است.<br> جام شراب: رمز هستی و کنایه از وصول به معرفت حقیقی که شوینده غمها و آفریننده شادیهاست.<br> هفت هزار سالگان دیروز: گذشته بی نهایت که همه رفتگان طریق فنا را همسفر و همزمان و معاصر کرده است.<br> تفسیر روحانی یوگانندا<br> این روح قدسی من، ای حقیقت جان من، جام ادراک مرا از شراب معرفت و باده شهود لبریز کن. همان شراب که از خرابات وجد و مستی و خمخانه الستی(8) نشأت گرفته است؛ زیرا غصه های دیروز و خوف و هراس فردا که زندگی آدمیان را تلخ کرده است، به هیچ شراب دیگر از دل نمی رود. پس کار امروز به فردا نمی گذارم و نقد حال غنیمت می شمارم و هم اکنون شراب عشق را می نوشم و در صحبت معشوق می نشینم؛ زیرا برای فردا از روزگار خط امانی(9) ندارم. اگر امروز جام هستی خود را از باده ذوق و معرفت لبریز کنم و به آرامش درون دارالسلام عشق راه یابم، دیگر مرا از درآمدن به قافله هفت هزار سالگان که به سوی دوست در حرکت است، بیم و هراسی نیست؛ زیرا بر مرکب عشق سوارم. زاد و توشه من و بهشت من با من است.(10)<br></font></b></font></span></font> <p class="pey_titr"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">پی نوشت ها :<br> &nbsp;</font></b></font></span></font></p> <p class="pey_body"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">1) این قانون در قرآن بدین بیان آمده است: “اما ما ینفع للناس فیمکث فی الارض: آنچه سود مردمان در آن است، در زمین می یابد.” سوره رعد، آیه 18.<br> 2) البته این سوء تعبیر در ایران محدود به عده ای ظاهربینان و قشریان بوده است، و گرنه از دیرباز اهل معرفت در این سرزمین خیام را از بزرگان ذوق و عرفان شناخته و شراب و شمع و شاهد را عین معنی دانسته اند، از جمله در دوره های اخیر مرحوم کیوان قزوینی شرح عرفانی مبسوطی بر رباعیات خیام نگاشته و ساحت او ر از آلودگی دنیاپرستان پاک گردانیده است؛ چنان که حکیم شارح نیز بعد از این متذکر شده است.<br> 3) Park, Austin Lipscomb, London 1917.<br> 4) باید گفت که این نظر قدری مبالغه آمیز است؛ زیرا در ایران نیز معانی رباعیات خیام مورد بحث بوده و غیر از اهل معرفت و آشنایان کوی طریقت که پیوسته دریافت درستی از رباعیات خیام داشته و آنها را در پرتو اصطلاحات رایج عارفانه تعبیر می کرده اند، دو دسته موافق و مخالف نیز وجود داشته اند که هر دو به راه خطا رفته اند: یکی آنها که خیام را شاعری ملحد و منکر الهیت و جاودانگی روح دانسته و او را طرد کرده اند و دسته دیگر نیز که به همین ظاهر قناعت کرده اند، خیام را هم پیاله خود خوانده و خرابات مغان او را که در آن نور خداست، با خراب آباد شیطانی و باده نفسانی که عین ظلمت است، اشتباه گرفته اند و آنگاه به خیال این مشابهت، او را پیرو پیشوای خود خوانده و ستایش کرده اند. <br> 5) اپیکور فیلسوف یونانی و بنیانگذار فلسفه لذت در قرن سوم قبل از میلاد می زیست و از طنز تلخ روزگار خود بیشتر عمر را در رنج و درد گذرانید. اپیکور نیز در طلب لذات علمها و سعادت حقیقی بود و خلق را دعوت کرد که اگر به حق دنبال لذت می روند لذات حقیقی را بجویند و لذت پایدار را که بدنبال ناپایدار حاصل می شود بر لذتی ناپایدار که بدنبال آن رنج و اندوهی پایدار می آید، ترجیح می دهند.<br> 6) پیام این رباعی همان است که در غزلی از حافظ به همین صراحت و با حسن و جمالی دیگر آمده است:<br> برخیز ساقیا، قدحی پرشراب کن<br> دور فلک درنگ ندارد شتاب کن<br> خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد<br> گر برگ عیش می طلبی، ترک خواب کن<br> 7) کلام حکیم، دو بیتی باباطاهر را به خاطر می آورد که:<br> غم عشق تو کی در هر سرآید<br> همایی که به هر بوم و درآید<br> ز عشقت سرفرازان کام یابند<br> که خور اول به کهساران برآید<br> 8) شراب الستی همان باده عشق و معرفت و وجد و مستی حضور در ضیافت معشوق ازل و شهود جمال مطلق است و کلمه الست از آیه زیر در سوره اعراف اتخاذ شده است: “و اذا اخذنا من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی”. مضمون آیه این است که: که خداوند عالم وحدت جانهای آدمیان را که شرف حضور داشتند مورد خطاب قرار داد و فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتند: چرا. یادآوری این عهد امت که جان آدمی را از وجد و مستی لبریز می کند و تذکار همین عهد است که رسالت انبیا و اولیا و همه شاعران و هنرمندان حقیقی است و در ادب عرفانی ما عموماً مقصود از شراب، وصول به همین مقام است؛ چنان که حافظ فرمود:<br> خرم دل آن که همچو حافظ <br> جامی ز می الست گیرد<br> و مولانا جلال الدین سرود:<br> ما مست الستیم به یک جرعه چو منصور<br> اندیشه و پروای سردار نداریم<br> 9) ساقیا، عشرت امروز به فردا مفکن<br> یا ز دیوان قضا خط امانی به من آر<br> 10) من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود<br> وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ (حافظ)<br> دستی زنید ای بیدلان، رقصی کنید ای صوفیان<br> زیرا کنون خو نقد شد، هم خلد و هم رضوان ما (دیوان شمس)</font></b></font></span></font></p> <font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"><span class="p_zam">منبع: یزدان پرست، حمید؛ (1388) نامه ایران: مجموعه مقاله ها، سروده ها و مطالب ایران شناسی، تهران، اطلاعات، چاپ نخست. </span></font></b></font></span></font></div><br><br><br> text/html 2019-04-24T08:30:27+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی محمد رضا زائری: باید فریاد بزنیم که این دین نیست! ... http://farsiblog.mihanblog.com/post/5466 <br><br><br><div align="right"><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=22&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwil_qD3pujhAhUNPFAKHbePAzQ4FBAWMAF6BAgBEAE&amp;url=http%3A%2F%2Fijtihadnet.ir%2F%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AF-%25D9%2581%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25B2%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585-%25DA%25A9%25D9%2587-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2586%2F&amp;usg=AOvVaw08AlzPjPJiucq96aDxF_PC" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=22&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwil_qD3pujhAhUNPFAKHbePAzQ4FBAWMAF6BAgBEAE&amp;url=http%3A%2F%2Fijtihadnet.ir%2F%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AF-%25D9%2581%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25B2%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585-%25DA%25A9%25D9%2587-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2586%2F&amp;usg=AOvVaw08AlzPjPJiucq96aDxF_PC"><h3 class="LC20lb"><font color="#3333FF"><span dir="rtl">&nbsp; محمد رضا </span><span dir="rtl"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"></span></span></font><span dir="rtl"><font color="#3333FF">زائری: باید فریاد بزنیم که این دین نیست! ...</font> <br></span></h3></a></font></span></font></div><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><strong>شبکه اجتهاد:</strong></span> یکی از بحث‌هایی که در روزهای گذشته حول انتشار ویدئو برخورد مامور گشت ارشاد مطرح می‌شد، این بود که آن فیلم ساختگی بوده و شیطنت، بازی و نقشه‌ای به همراه داشته است. من اصلا فرض می‌گیرم که این‌طور باشد و ما هم با بقیه رفتارهای غلطی که در جریان گشت ارشاد اتفاق می‌افتد و مردم شاهد آن هستند، کاری نداشته باشیم‏. فرض می‌گیرم خانم‌هایی که در اجرای این طرح مشغول هستند، مشکلی ندارند، مثل این‌که چه بسا خود شخص اعتقاد نداشته باشد و کارگزینی نیروی انتظامی او را به این بخش فرستاده باشد و او هم روزها چادر بر سر کند و مأموریتش را انجام دهد و شب‌ها بدون حجاب در مهمانی مختلط حضور یابد. فرض می‌گیرم که این مسئله اساسا قانون است و باید اجرا شود و حجاب اجباری هم درست است. با تمام این فرضیات باز هم اگر بخواهیم مسئله را بررسی کنیم، جواب و نتیجه تلخ و ناخوشایند خواهد بود؛ چراکه اداره حکومت و جامعه جز با عقل و تدبیر و هوشمندی ممکن نیست. اصلا فرض کنید نقشه و توطئه بوده است.</font></span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">اتفاقا ما باید مراقب باشیم که بازی نخوریم و حواسمان باشد این توطئه ما را مورد هدف قرار ندهد. رفتار نیروهای انتظامی باید با مردم طوری باشد که باعث جلب اعتماد ‏آن‌ها شود. باید از دور که پلیس را می‌بینند، خوشحال شوند؛ نه این‌که اپلیکیشن «گرشاد» درست کنند یا روی «ویز» به یکدیگر هشدار دهند که مامور نزدیک شماست یا کجا گشت ارشاد است. فضا باید طوری باشد که مردم به مامور پناه ببرند. این همان نقطه‌ای است که ما به هوشمندی و آگاهی و خردورزی نیاز داریم تا بتوانیم جامعه را حول یک محور برای وفاداری به حاکمیت و نظام و انسجام درونی مردم نگه داریم و حفظ کنیم.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">اگر فضای جامعه دو قطبی شود، اگر کینه‌ها و بغض‌ها تشدید شود، اگر جامعه به دو بخش تقسیم شود که عده‌ای از طرف مقابل نفرت داشته باشند و موضع بگیرند، برای آینده جامعه خطرناک است و اصلا ربطی به نظام و حکومت ندارد. اگر مردم در خیابان به جای مهربانی، با خشم به یکدیگر نگاه کنند و از هم نفرت داشته باشند، جامعه دچار فروپاشی می‌شود. این کاری است که ما الان انجام می‌دهیم؛ کاری می‌کنیم آن کسی که چادری نیست، از فردی که چادری است بدش بیاید و برعکس. آن کسی که ریش دارد، نسبت به دیگران بداخلاقی کند و فضای ریا و نفاق ترویج شود. اثر روانی این برخورد بر روح افراد قابل چشم‌پوشی نیست.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">آن کسی که این صحنه را دیده، آن بچه‌ای که با مادرش خرید رفته و مامور گشت ارشاد مادرش را گرفته و در ون انداخته و صدای جیغ و فریاد مادرش را شنیده تا وقتی زنده است نگاهش نسبت به این مسائل چگونه خواهد بود؟ آزردگی و خشمی که پیدا می‌کند، چگونه خواهد بود؟</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">در فیلم‌های‌هالیوودی دیده‌اید برای تخریب اسلام دقیقا در آن صحنه‌هایی که مربوط به خونریزی و جنایت و آدمکشی است، صدای الله‌اکبر به گوش می‌رسد. دلیلش این است که از جهت روانی روی مخاطب تاثیر بگذارند و او از نوای الله‌اکبر تا آخر عمر بدش بیاید و احساس کینه و نفرت پیدا کند. این کاری است که ما خودمان گاهی انجام می‌دهیم؛ یعنی کاری می‌کنیم که به اسم دین تمام می‌شود.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">اگر حجاب یک مفهوم دینی نبود، اگر اسم دین روی جامعه ما نبود، اگر جمهوری اسلامی نظام دینی نبود، قضیه فرق داشت. ما با این کارها دین را منفور می‌کنیم. دقیقا مثل اتفاقی که در مورد درس عربی افتاد. طبق آمار درس عربی در حال حاضر منفورترین درس است. به ناشیگری‌مان در ارائه این درس و کیفیت آموزش کاری ندارم. این مسئله مربوط به دین و اعتقاد مردم است. نمی‌شود اسمش را قانون بگذاریم. این مسائل درباره چراغ قرمز و بستن کمربند ایمنی نیست که بگوییم قانون است و رعایت نشده است.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">این‌ها به اسم دین اتفاق می‌افتند و قطعا اثر روانی سوء خود را روی افرادی که با این صحنه‌ها مواجه می‌شوند، خواهند گذاشت؛ اما اولین اصل در تبلیغ دین این است: کاری کنید تصویری که از دین و دعوت‌کنندگان به آن و مدعیان دینداری در ذهن مخاطب نقش می‌بندد، مثبت، جذاب و دلنشین باشد و هر وقت به آن فکر می‌کند، آرامش پیدا کند. قرن‌ها دینداری ما با تصویر آرامش‌بخشی از نماز، مناجات، مسجد و محرابش، کاشی‌فیروزه‌ای، درخت سبز آمیخته بوده و این زیبایی‌ها و تصاویر دلنشین دین را برایمان حفظ و نگهداری کرده است. مسئله‌ای که من با نحوه برخورد گشت ارشاد دارم، کاملا از موضع دینی است. اتفاقا به عنوان یک روحانی و دیندار و کسی که دغدغه جذب مردم به سمت دین را دارد، از این نحوه برخورد آزرده هستم چون همه این‌ها به اسم دین تمام می‌شود، در حالی‌ که این اصلا دین نیست. با صدای بلند باید فریاد بزنیم که این دین نیست!</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">شاید کسی فکر کند که خانواده‌های مذهبی از این وضع راضی هستند و خانم‌های چادری با این برخوردها موافقند، در حالی که بر عکس من بارها دیده‌ام که از قضا بیشترین اعتراض به این رفتارها را خانم‌های محجبه‌ای دارند که با آزادی و اختیار و از روی اعتقاد، چادر یا حجاب اسلامی غیرچادر مانند مانتو و روسری را انتخاب کرده‌اند. الان آن‌ها در موضع ضعف قرار گرفته‌اند و مردم به آن‌ها چپ‌چپ نگاه می‌کنند. این رفتارها باعث می‌شود دیگران تصور کنند آن‌ها مجبور به رعایت حجاب هستند یا ریاکارانه رفتار می‌کنند یا دستشان با آن‌ها در یک کاسه است و مثل همند. با این شرایط من دیگر نمی‌توانم از دین حرف بزنم و مردم را به حجاب دعوت کنم. اتفاقا دغدغه و نگرانی من این است که کاش این رفتارها نبود، آن‌وقت می‌توانستم به زنان و دختران بگویم بیایید حجاب داشته باشید ولی وقتی این رفتارها انجام می‌شود، اول از همه زبان من کوتاه و دست من بسته می‌شود و شرایط قبل از همه برای من سخت می‌شود.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">اما نکته اصلی این است که رویکرد ما در نظام اسلامی اساسا تربیت انسان است؛ چیزهایی که علمای ما در حوزه‌های علمیه روحانیت سال‌های سال در موردش حرف زده بودند، مردم را به هدایت و سعادت دعوت و پیام دین را مطرح می‌کرد. قرار بر این بود حاکمیت در اداره جامعه با رویکرد تربیتی وارد شود اما اتفاق تلخی که افتاد این بود که وقتی حاکمیت به دست روحانیت افتاد، به جای آن رویکرد تربیتی، رویکرد پلیسی در پیش گرفته شد؛ یعنی انگار تا دیروز قصد ما این نبود، حرف‌های دیگری می‌زدیم، فکرهای دیگری داشتیم اما وقتی مشغول به کار شدیم دیدیم قصه فرق می‌کند؛ گویی اقتضائات و شرایط متفاوتی دارد. تفاوت دقیقا این‌جاست؛ وقتی مادر یا پدری پول ندارد و از جلوی مغازه‌ای رد می‌شود و بچه‌اش حسرت یک پیتزا، تکه‌ای لباس یا اسباب‌بازی را دارد و دست و پا می‌زند و گریه می‌کند و چیزی می‌خواهد، باعث می‌شود پدر و مادر اصلا شب خواب‌شان نبرد، در حالی ‌که برای مغازه‌دار اصلا اهمیتی ندارد. او هر روز با کسانی مواجه است که پول ندارند و اگر قرار باشد هر شب برای آن‌ها غصه بخورد و گریه کند، کاسبی‌اش نمی‌چرخد. پس مغازه‌دار یا صاحب مغازه یک موضع دارد و پدر و مادر موضع دیگر.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">ما هم از دو منظر می‌توانیم با مخاطب خود برخورد کنیم: یکی این‌که بگوییم قانون است، برخورد ناشایست داشته باشیم و افراد را از اعتقاد و دین و مذهب و نظام و روحانیت و انقلاب و رهبری و همه بیزار کنیم و فکر کنیم وظیفه‌مان را انجام داده‌ایم و باقی به ما ربطی ندارد. موضع دیگر مربوط به پدر و مادر این فرزندان است که به بچه‌ها، جوانان و نسل آینده این جامعه تعهد دارند. در آن صورت شب نمی‌توان خوابید. امیرالمومنین(ع) برای دختر یهودی که خلخال از پایش کندند، می‌نالد و می‌گرید و فریاد می‌زند. تازه این کار را سربازان حضرت نکردند، کار سربازان دشمن بود. نیروهای معاویه در شهر مرزی انبار، جایی بسیار دور، این کار را انجام دادند. تازه آن دختر را هم نکشتند، به او سیلی هم نزدند، کاری هم نکردند اما امیرالمومنین(ع) تا این اندازه ناراحت بود، چه برسد که این رفتار را ماموران خود حاکمیت در پایتخت انجام دهند. از قضا موضوع دردناک همین است که ما مدعی پیروی از مکتب اهل بیت(ع) هستیم. مدعی این هستیم که شیعه‌ایم. اتفاقا در مکتب امیرالمومنین(ع)، امام حسین(ع) و اهل بیت(ع) چیزی که نمی‌بینیم‏ این رفتارهاست. ببینید امیرالمومنین(ع) با دشمنان خود چطور برخورد کرده‏، امام صادق(ع) با کسی که کافر بوده و اصلا به وجود خدا اعتقادی نداشته و در مسجد پیغمبر با امام صادق(ع) بحث می‌کرده، چه برخوردی داشته است. سیره اهل بیت(ع) را نگاه کنید. با دشمنان خودشان، با کسانی که به آن‌ها ناسزا گفته بودند، چطور برخورد می‌کردند؟ حالا ما با شهروندان خودمان چطور برخورد می‌کنیم؟ توجیه هم می‌کنیم و اسم قانون روی آن می‌گذاریم. اتفاقا تفاوت‌های اصلی مکتب اهل بیت(ع) با دیگران همین است.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">مرحوم علامه عسکری کتابی به نام «معالم المدرستین»‎ داشتند؛ یعنی ویژگی‌های دو مدرسه، دو مکتب و دو دیدگاه متفاوت. جریان مقابل امیرالمومنین(ع) اهل بزن و بکوب و کشتن و بستن و درگیری و خشونت بود. اتفاقا اختلافشان با امیرالمومنین(ع) این بود که موضع او بسیار ملایم، بامحبت، نصیحت‌گر و خیرخواهانه بود و موضع خودشان برخورد تند و قانونی بود. با همین توجیه برخورد قانونی خانه امیرالمومنین(ع) را آتش زدند و حضرت زهرا(س) را آن‌طور مورد آزار قرار دادند و در همین درد و فقدان و غم، دختر پیامبر از دنیا رفت. آن‌ها هم می‌گفتند رفتارشان قانونی است و امیرالمومنین(ع) و حضرت زهرا(س) مقابل قانون ایستاده‌اند و با همین توجیه دست روی دختر پیغمبر بلند کردند. ما دقیقا به اسم قانون و با همین موضع با شهروند مسلمان خود رفتار ناشایست می‌کنیم. البته من طبیعتا به این اعتقاد ندارم که هیچ ضابطه قانونی نباید وجود داشته باشد، هیچ‌کسی هم این را نمی‌گوید و هرکسی می‌پذیرد که در هر جامعه‌ای یک نظام قانونی باید وجود داشته باشد اما اگر ما نتوانسته باشیم برای انسجام نظام قانونی یک اغنا و باورپذیری عمومی ایجاد کنیم، اگر نتوانسته باشیم این باور را در سطح جامعه ایجاد کنیم که مردم قانون را بپذیرند و به طور فراگیر نسبت به موضوعی قانع نباشند، آن قانون نمی‌تواند اجرا شود.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">برای همین است که فرض بفرمایید اگر در یک خیابان چند فرعی پشت سر هم ورود ممنوع شده باشد، دیگر آن قانون حرمتی نخواهد شد. برای این‌که مردم مضطر می‌شوند و ناچارند از این خیابان‌ها عبور کنند. این‌جاست که نقش عقل معلوم می‌شود؛ این‌که شرایط عمومی جامعه سنجیده شود. برای مثال الان در جامعه ما داشتن دیش ماهواره از نظر قانونی جرم به حساب می‌آید اما بالای پشت‌بام بسیاری از خانه‌ها هست. نیروهای انتظامی هم دیگر نتوانستند با آن برخورد کند. تناقض همین‌جا به وجود می‌آید که ما روز اول هوشمندانه و عاقلانه در قانون‌گذاری عمل نکردیم و شرایط واقعی جامعه را نسنجیدیم و نتوانستیم این اقناع را برای مردم ایجاد کنیم. حرمت قانون وقتی است که اگر تصویب، تعیین و اعلام شد، مردم نسبت به آن خاضع باشند، همه مردم آن را بپذیرند و قانع شوند که این قانون درست است. مردم نسبت به دستگیری دزد قانع هستند اما اگر ما قانونی گذاشتیم که حرمت خودش را از دست داد، اشتباه از ماست. همه مردم می‌پذیرند که اگر کسی فساد در جامعه منتشر کرد، یک خانمی با یک وضع بسیار افتضاح آمد و جامعه را بهم ریخت، با او برخورد شود؛ اما اگر با هر خانمی در خیابان برخورد زشت کردم، به بهانه‌های کوچک مزاحم زنان و دختران شدم، طبیعتا دیگر آن برخورد وجاهتش را از دست خواهد داد. اتفاقی که متاسفانه در جامعه ما افتاده این است که قانون‌گذاران، مسئولان اجرایی، قضایی و قانونی در نیروی انتظامی، قوه قضاییه و مراکز دیگر نتوانستند این اعتماد و همراهی و همدلی عمومی را در مردم نسبت به موضوع ایجاد کنند و به همین جهت متاسفانه می‌بینید که اجرای قانون دچار مشکل است.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">در نهایت چاره‌ای نیست جز این‌که ما بپذیریم اصل قانون درست است و در برابر اصل قانون همه خاضع باشند اما در مورد شکل اجرای قانون هوشمندانه و عاقلانه عمل بشود و فراموش نکنیم که رفتار دینی، رفتار محبت‌آمیز، آرام و با خیرخواهی است. بزرگان دین، علما، دانشمندان، روحانیون و چهره‌های وارسته ما همیشه دین را با یک رویکرد پدرانه، محبت‌آمیز و خیرخواهانه تبلیغ می‌کردند. چهره‌های درخشان ما در تبلیغ دین طوری رفتار کردند که مردم فداکاری و ایثار آن‌ها را دیدند و باور کردند که آن‌ها برای کمک به مردم از خودگذشتگی دارند. طبیعتا وقتی محبت، آغوش گشاده و پرمهر آن‌ها را دیدند، بهشان روی آوردند، با آن‌ها همدل و همراه شدند و به دین دلبستگی پیدا کردند؛ اما اگر رفتار ما به جای رفتار پدرانه روحانیت و مهرآمیز مبلغین دین، به رفتار پلیسی، خشم‌آلود و خشن تبدیل شد، طبیعی است که دیگر نمی‌توانیم انتظار پذیرش، همدلی و همراهی را از سوی مردم داشته باشیم.</font></span></font></p><br><br> text/html 2019-04-12T10:00:50+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی فرض كنید كسی هم هشدار داده بود! http://farsiblog.mihanblog.com/post/5465 <p style="line-height: 45px" dir="rtl" align="justify"> <img class="irc_mi" src="https://static.euronews.com/articles/stories/03/74/95/90/880x495_cmsv2_aeeb0e5d-3446-5d6c-a4c7-8f991ba9f6d9-3749590.jpg" data-atf="0" style="margin-top: 60px;" data-iml="1555062277974" width="550" height="309"></p> <p style="line-height: 45px" dir="rtl" align="justify"> <img class="irc_mut" data-atf="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxiNNT2n0hb7xW6RI9GgxMSh3xSmh6ipYs-3silLETBTfd29aOuw" data-iml="1555062448628" width="550" height="382"></p> <p style="line-height: 45px" dir="rtl" align="justify"> <img class="irc_mi" src="https://cdn.isna.ir/d/2018/10/06/3/57758254.jpg" data-atf="0" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px" data-iml="1555062577553" width="550" height="309"></p> <p style="line-height: 45px" dir="rtl" align="justify"> <img class="irc_mi" src="http://images.khabaronline.ir/images/2016/4/16-4-14-174636585697_446.jpg" data-atf="0" data-iml="1555062875270" width="550" height="285"></p> <p style="line-height: 45px" dir="rtl" align="justify"> <img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMacrLDTXPiaYQmdRzjICodJmXkIr2pBr1_OoA2HEdyEvUAWiV" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMacrLDTXPiaYQmdRzjICodJmXkIr2pBr1_OoA2HEdyEvUAWiV" width="550" height="309"></p> <p style="line-height: 45px" dir="rtl" align="justify"><b> <span style="background-color: #E9E9E9"> <font size="7" color="#FF0000" face="Microsoft Sans Serif">&nbsp; فرض كنید كسی هم هشدار داده بود!&nbsp; </font> <font size="5" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"><br> <br> رسانه ها اعلام كرده اند كه آنچه در هفته های گذشته روی داد بزرگترین سیل صد سال اخیر بوده است. <br> اكنون با تخریب گسترده زندگی سیل زدگان خسارتهای سنگین به اموال و دارایی بسیاری از هموطنان ما وارد شده و از سوی دیگر هزینه ای فراتر از تصور به بودجه كشور تحمیل شده است. <br> تا ماهها بعد هزاران نفر آواره خواهند بود و تا چند سال بعد هم آثار این حوادث تلخ برطرف نمی شود! <br> اكنون صادقانه به این پرسش جواب بدهید؛ واقعا اگر مثلا دو ماه قبل یك نفر نوشته بود كه باید به سرعت رودها لایروبی بشوند و موانع ایجاد شده در مسیر رودها برطرف گردند، اصلا كسی كمترین اعتنایی می كرد؟ <br> همه می دانیم كه متأسفانه ما مردمی هستیم كه نه تنها به هشدارها و پیش بینی ها توجه نمی كنیم بلكه از كسانی كه كام خوش خیالی ها و خوش بینی هایمان را تلخ كنند اصلا خوشمان نمی آید. <br> هم مدیران و مسؤولان جامعه این طور هستند و هم شهروندان عادی، خلاصه در این ویژگی همه مشترك هستیم كه ارزش و اهمیتی برای نهیب بیدارباش كسانی كه می توانند ما را از حادثه ها باخبر سازند قائل نمی شویم. <br> تذكر و توصیه های كارشناسان آگاه و فهیم كه نشانه ها را زودتر از مردم عادی تشخیص می دهند و در هر رشته و حوزه ای خبره هستند می تواند جلوی بسیاری از خسارتهای سنگین را بگیرد. <br> چنین كسانی شامه ای قوی تر دارند و چشم و گوشی تیز تر و از همین روی قبل از غرش سیل صدایش را از نشانه ها می شنوند و پیش از زبانه كشیدن آتش یا ویران كردن زلزله بوی حادثه را تشخیص می دهند و آمدنش را می بینند. <br> در مسایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز كارشناسان عمیق و فهیم می توانند پیش از روی دادن وقایع تلخ و حادثه های ویرانگر ما را از آن حوادث آگاه سازند و میزان خسارت را بسیار كاهش دهند. <br> دریغ و درد كه معمولا چنین تذكرها و توصیه هایی را به هیچ می گیریم و اعتنایی به این گونه هشدارها نداریم. <br> راستی چرا حتما باید حادثه ای اتفاق بیافتد و خسارت های سنگین بر جای بگذارد تا ما قدم به میدان بگذاریم و حاضر به اقدام بشویم؟ چه مردمی هستیم ما؟<br> </font></span><font size="5" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #FFFFCC">(یادداشت روزنامه خراسان)<br> https://telegram.me/morzaeri</span></font><font size="5" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"><span style="background-color: #E9E9E9"><br> </span></font><font size="5" color="#0000FF" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #FFFFCC">نوشته ها و گزیده های محمدرضا زائرى </span></font><font size="5" color="#000080" face="Microsoft Sans Serif"> <span style="background-color: #E9E9E9"><br> &nbsp;</span></font></b></p> text/html 2019-04-10T16:38:05+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی صد رحمت به شرم وُ حیای گربه ... http://farsiblog.mihanblog.com/post/5464 <p style="text-align: right;" align="right">&nbsp;</p><p style="text-align: right;" align="right">&nbsp;</p><p style="text-align: right;" align="right"><img class="shrinkToFit transparent" alt="http://s9.picofile.com/file/8357069476/HAY8YE_GORBEH_KOJ8ST.JPEG" src="http://s9.picofile.com/file/8357069476/HAY8YE_GORBEH_KOJ8ST.JPEG" width="550" height="819">&nbsp;</p><p style="text-align: right;" align="right"><img alt="http://s8.picofile.com/file/8357069600/HAY8YE_GORBEH_KOJ8ST_3.JPEG" src="http://s8.picofile.com/file/8357069600/HAY8YE_GORBEH_KOJ8ST_3.JPEG"></p><p style="text-align: right;" align="right"><img alt="http://s9.picofile.com/file/8357069676/HAY8YE_GORBEH_KOJ8ST_2.JPEG" src="http://s9.picofile.com/file/8357069676/HAY8YE_GORBEH_KOJ8ST_2.JPEG"></p><p style="text-align: right;" align="right"><img alt="http://s8.picofile.com/file/8357069734/HAY8YE_GORBEH_KOJ8ST_1.JPEG" src="http://s8.picofile.com/file/8357069734/HAY8YE_GORBEH_KOJ8ST_1.JPEG"></p><p style="text-align: right;" align="right"><img alt="http://s8.picofile.com/file/8357069818/HAY8YE_GORBEH_KOJ8ST_4.JPEG" src="http://s8.picofile.com/file/8357069818/HAY8YE_GORBEH_KOJ8ST_4.JPEG"></p><h1 style="text-align: right;" align="right">&nbsp;</h1><h1 style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 154, 0); line-height: 200%; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: 36pt;" lang="AR-SA"><a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single;" href="http://shenasname.com/index3.php?name=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7"><span style="background: rgb(255, 255, 204); color: rgb(102, 0, 102); text-decoration: none;" lang="FA"> &nbsp;&nbsp; صد رحمت به شرم وُ حیای گربه </span></a></span> <a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single;" href="http://shenasname.com/index3.php?name=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7"><span style="background: rgb(255, 255, 204); color: rgb(102, 0, 102); line-height: 200%; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: 36pt; text-decoration: none;" lang="AR-SA">... &nbsp;&nbsp;</span></a></h1><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: left; line-height: 30pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="right"><b><span style="font-size: 24pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b>&nbsp;</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; line-height: 48px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span style="background: rgb(234, 234, 234); color: navy; font-family: Microsoft Sans Serif;" lang="FA"><font size="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ﻫﺮ ﻭﻋﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺩ ﻫﻮﺍ ﺑﻮﺩ / ﻫﺮ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻏﻠﻂ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﯾﺎ ﺑﻮﺩ&nbsp; <br>ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﮔﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺑﺴﭙﺮﺩﻧﺪ / ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﺳﻢ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩ؟&nbsp; <br> &nbsp;ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﭙﺎﻭﻝ ﺳﺮ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮﻩ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ / ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻏﻔﻠﺖ ﻭ ﺑﯿﺤﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ&nbsp; <br> &nbsp;ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﮑﺎﻧﺪﻧﺪ / ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﺑﺮﮒ ﻭ ﻧﻮﺍ ﺑﻮﺩ&nbsp; <br> &nbsp;ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻨﯿﻢ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﯿﻢ ﺩﺭﯾﻐﺎ ... / ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻻﻻﯾﯽ ﺧﻮﺍﺑﺎﻧﺪﻥ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ&nbsp; <br> &nbsp;ﺍﯾﮑﺎﺵ ﺩﺭ ﺩﯾﺰﯼ ﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ / ﯾﺎ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﺷﺮﻡ ﻭ ﺣﯿﺎ ﺑﻮﺩ!&nbsp; <br> &nbsp;</font></span></b></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; line-height: 48px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span style="background: rgb(255, 255, 204); color: rgb(0, 154, 0); font-family: Microsoft Sans Serif;" lang="FA"><font size="6">&nbsp;«ایرج میرزا» <br>&nbsp;</font></span></b></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; line-height: 30pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="background: rgb(225, 225, 225); color: blue; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: 18pt; font-weight: 700;" lang="FA"> &nbsp; تهیه وُ تدوین : عـبـــد عـا صـی </span></p> text/html 2019-04-08T21:02:51+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی مـــدیـــریـت وَ انـســـانـیـت ... http://farsiblog.mihanblog.com/post/5462 <p>&nbsp;</p><p style="text-align: right;" align="right">&nbsp;</p><p style="text-align: right;" align="right">&nbsp;</p><p style="text-align: right;" align="right"><img alt="http://s9.picofile.com/file/8302071350/DOZD8NE_BOZORG_RAHAA_AAFT8BEHDOZD8N_MOJ8Z8T_1.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8302071350/DOZD8NE_BOZORG_RAHAA_AAFT8BEHDOZD8N_MOJ8Z8T_1.jpg">&nbsp;</p><p style="text-align: right;" align="right"><img alt="http://s9.picofile.com/file/8302405400/DOZD8NE_BOZORG_RAHAA_1.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8302405400/DOZD8NE_BOZORG_RAHAA_1.jpg"></p><p style="text-align: right;" align="right"><img alt="http://s7.picofile.com/file/8265530068/DOZDE_BAA_TAJROBEH_3.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8265530068/DOZDE_BAA_TAJROBEH_3.jpg" width="549" height="406"></p><p style="text-align: right;" align="right"><img alt="http://s7.picofile.com/file/8265529376/DOZDE_BAA_TAJROBEH_4.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8265529376/DOZDE_BAA_TAJROBEH_4.jpg" width="547" height="364"></p><p style="text-align: right;" align="right"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8265529792/DOZDE_BAA_TAJROBEH_6.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8265529792/DOZDE_BAA_TAJROBEH_6.jpg" width="543" height="305"></p><h1 style="text-align: right;" align="right">&nbsp;</h1><h1 style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 154, 0); line-height: 200%; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: 36pt;" lang="AR-SA"><a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single;" href="http://shenasname.com/index3.php?name=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7"><span style="background: rgb(255, 255, 204); color: rgb(0, 153, 0); text-decoration: none;" lang="FA"> &nbsp;&nbsp; مـــدیـــریـت وَ انـســـانـیـت ... &nbsp;&nbsp;</span></a></span></h1><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: left; line-height: 30pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="right"><b><span style="font-size: 24pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b>&nbsp;</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; line-height: 28px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span style="background: rgb(234, 234, 234); color: navy; font-family: Kokila;" lang="FA"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دخترک هفت ،&nbsp; هشت ساله با نگرانی از مادرش پرسید : «مآ مآ ن! اگه فردا با روپوش آبی بمدرسه نرم ، رام نمیدن ... خود خانم ناظم گفته».&nbsp; مادر به فکر فرو رفت ، بعد انگار جرقه-ای تو کله-ش زد وُ با لبخند تلخی گفت : «شایدم بشه روپوشی برات خرید» ... </font></span></b></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; line-height: 28px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span style="background: rgb(234, 234, 234); color: navy; font-family: Kokila;" lang="FA"><font size="4">&nbsp;از اتاق پُرُو که بیرون اومدن ، دخترک روپوش آبی-ای تنش بود وَ بطرف در خروجی فروشگاه زنجیره-ای میرفتن. هنوز به در خروجی نرسیده بودن که خانمی با یونیفورم فروشگاه جلوی مادر بچه سبز شد وُ محکم مُچش رو گرفت. رنگ از روی مادر پرید وُ پرسید : «چی شده»؟ وَ در جواب شنید : «دُزدی ی ی»! ... وَ اشک از چشمهای دخترک جاری شد ... تو همین حال وُ هوا مَرد جوانی سر رسید وُ رو به مامور فروشگاه گفت : «خانوم شما روز اول-تونه»؟ زن جواب مثبت داد. مرد در حالیکه کارت اعتباری-شو کف دست اون میذاشت گفت : «بخاطر همینه که نمیدونید فروشگاه ما امروز به چند کودک دبستانی روپوش جایزه میده ، این خانوم کوچولو هم تازه قرعه بهش افتاده. شمام معلومه که خسته-اید وُ به استراحت احتیاج دارین. بفرمایید استراحت کنید»! ... </font> </span></b></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; line-height: 28px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span style="background: rgb(234, 234, 234); color: navy; font-family: Kokila;" lang="FA"><font size="4">&nbsp; وَ تو اونوَر دنیا یک بیوه زن فقیر را که با دو کودک خردسالش از پایین شهر به فروشگاه زنجیره-ای آمده بود تا بعد از چند سال برای جگرگوشگانش کمی گوشت تهیه کند ؛ علیرغم التماس وُ زاریهای او به جرم دزدی بازداشت میشود وَ مدیر فروشگاه هم راضی به گذشت وُ رضایت نمیشود وَ مادری را جلوی چشم فرزندانش بازداشت میکنند وَ دخترکان خردسالش هم حتما راهی یتیمخانه میشوند ...&nbsp; </font></span> </b></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; line-height: 30pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span style="font-size: 24pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; line-height: 30pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="background: rgb(225, 225, 225); color: blue; font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: 18pt; font-weight: 700;" lang="FA"> &nbsp; نوشته : عـبـــد عـا صـی </span></p> text/html 2019-03-23T08:48:50+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی بـــاج گـیـــری ... http://farsiblog.mihanblog.com/post/5461 <br><br><h1 class="title"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font face="Mihan-Koodak" size="6" color="#FF0000"><a itemprop="headline" href="https://www.khabaronline.ir/news/1242036/%D8%A8%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85">بـــاج گـیـــری ...&nbsp;&nbsp;</a></font></span><font face="Arial" size="5" color="#0000FF"><b><span style="background-color: #EEEEEE" lang="fa"></span></b></font></h1><h1 class="title"><font face="Arial" size="5" color="#0000FF"><b><span style="background-color: #EEEEEE" lang="fa">&nbsp;برای مرجع یا عنوان اصلی به پیوند فوق اشاره کنید&nbsp; </span></b></font></h1> <h5><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font face="Mihan-Koodak" size="4">خبرآنلاین ، حاج‌محمودعطار:</font></span></font></h5> <div class="item-summary"> <figure class="item-img"> <img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWx-MlkR5ZG9Wy377q0nScFs-oCN_iRGBLyU2_eKsgFTgd1ErN" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWx-MlkR5ZG9Wy377q0nScFs-oCN_iRGBLyU2_eKsgFTgd1ErN" height="309" width="383"><br><img class="irc_mi" src="https://c1.etelanews.com/images/thumb/1539590784_Z9gS8.jpg" data-atf="0" style="margin-top: 153px;" data-iml="1553332034409" alt="Related image" height="418" width="300"><br><img class="irc_mi" src="https://ketabdoostan.com/wp-content/uploads/2018/04/Untitled-300-x-370-85.jpg" data-atf="0" style="margin-top: 100px;" data-iml="1553332323042" alt="Related image" height="470" width="300"><br><br><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRhXmKdCBTW_mBLIf0mrLBlXp4UO5Os1G_5fFhsT7b_n72scC8Iw" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRhXmKdCBTW_mBLIf0mrLBlXp4UO5Os1G_5fFhsT7b_n72scC8Iw" height="224" width="299"><br><br></figure> <p class="summary introtext" itemprop="description" align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="4">عموما وقتی دست کسی آتو، سوتی و یا رازی داشته باشیم که به اهلش نگفته باشیم، و یا کاری ناشایست را نتوانسته باشیم از فردی پنهان کنیم، لاجرم ممکن است توسط برخی افراد با پدیده ی "باج خواهی" مواجه شویم.</font></span></font></p></div><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="4"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="4">باج همان پول زوری است که باید داد. برخی از این باج ها ممکن است از نزدیکان ما مورد مطالبه قرار بگیرند، تا اینجای قضیه یک عرف معمول حاکم است، وجه و یا توصیه ای برای باج گیرنده او را ممکن است تا مدتی بیخیال ما کند تا مجدد کی مورد باج گیری قرارگیریم! خوب تاوان کار و ناکرده کاری را با هزینه به آدم نااهلش می پردازیم و با این موضوع کنار می آییم.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="4"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="4">اما یک موضوع مهم و ظریفی این میانه ممکن است گریبان ما را بگیرد که جنسش از نوع "باجگیری عاطفی" خواهد بود، این موضوع عموما از سوی برادر و خواهر و نامزد و یا شاید همسرمان مورد طلب قرار گیرد، که باید مراقبت باشیم در دام چنین باجگیری خطرناکی نیفتیم. چرا که درمان این موضوع بسیار زمان بر و پر هزینه می باشد. با کمی مداقه معلوم می شود که باج گیرها در این مورد اصلا از شما آتو و یا موضوعی ندارند بلکه بواسطه ی شناخت روحیات و بعضا عدم کنترل بر رفتارها و یا حتی ضعف در قدرت&nbsp; "نه گفتن" به خواسته های دیگران، شما را به یک طعمه برای باجگیری خود تبدیل می کنند. در حقیقت شما یک ویژگی اخلاقی و رفتاری خاصی دارید که محل ورود باجگیران به حیطه ی عاطفی و روحی شما می شود. و این درحقیقت یک سوء استفاده از روان و زندگی شماست. ممکن است حتی سبق تصمیم نیز در این نوع باج گیری معمول نباشد و شخص سوءاستفاده کننده در لحظه تصمیم به عملیاتی نمودن خواست خود کند.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="4"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="4">اگر بخواهیم برای بیشتر روشن شدن موضوع مثالهای ملموسی بزنیم، می توانیم به این جملات رد و بدل شده بین افراد مختلف توجه کنیم :</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="4"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="4">سوء استفاده از حس غرور و مردانگی شوهر، زن را وادار می کند برای رسیدن به خواسته ی خود، با گفتن : زندگی فلانی را ببین چقدر از ما راحت تر هستند، عواطف مرد را به منظور تن دادن به خواسته ی خود تحریک نماید. یا برعکس، مرد از حس تنها ماندن همسر خود خبر دارد و با گفتن: اگر این کار را نکنی برای خودم خانه ی دیگری می گیرم، زن را وادار به انجام اراده ی خود می کند. و از این دست مثالها در روابط فرزندان و والدین، نامزدها، خانواده ی آنها و حتی خواهر و برادرهای خودتان بسیار سراغ دارید. اینها دامی هستند که حتی ممکن است تا مدتها روح و ذهن و جسم شما را مبتلا و گرفتار کنند.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="4"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="4">برای مبارزه با چنین ترفندهایی اولا لازم است، بدانید که چنین باج گیری هایی واقعا وجود دارد. عملا وقتی مشکل را شناسایی کنید و باور، عملا نیمی از راه درمان را رفته اید، همچنین نقاط مثبت و منفی روحی و عاطفی خود را خوب بشناسید و در معرفی خود با کنترل بیشتری نسبت به آنها اقدام نمایید، عملا خود شناسی نیمه ی متمم درمان است. در شناسایی افرادی که مستعد به باج گیری هستند دقت کنید و سعی کنید هر راز و یا ضعف خود را به آنها نگویید. یکی از ترفند های آنان، ایجاد حس گناه در شماست، پس سعی کنید بیخودی خود را متهم به گناه نکنید و اگر با چنین رویکردی مواجه شدید با صراحت هشدار بدهید. و کلید طلایی موضوع، پیروی از عقل و دوری از احساسات در تصمیم گیری هاست که شما را از چنین دام خطرناکی می رهاند.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Koodak" size="4"> </font></span></font><p><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#3333FF"><strong>* پژوهش‌گر و مدرس دانشگاه</strong></font></p><p><br></p><p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <b><font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#0000FF"> <span style="background-color: #E1E1E1" lang="fa">&nbsp; تهیه وُ تدوین : عـبـــد عـا صـی </span></font></b></p> <p><strong><br></strong></p><br> text/html 2019-03-08T16:02:19+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی اینا هَمَش بخاطر انتخاباته ... http://farsiblog.mihanblog.com/post/5460 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="right"><b> <a target="_blank" href="http://www.baharnews.ir/news/173850/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA"> <span style="text-decoration: overline blink; background-color: #FFFFFF"> <font face="Microsoft Sans Serif" size="7" color="#993399">&nbsp;<span lang="fa">اینا هَمَش بخاطر انتخاباته ...&nbsp; </span></font></span></a></b></p> <p align="right">&nbsp;</p> <p style="line-height: 40px; margin-top: 0; margin-bottom: 0" dir="rtl" align="justify"> <font face="Arial" size="5" color="#0000FF"><b> <span style="background-color: #EEEEEE" lang="fa">&nbsp;برای مرجع یا عنوان اصلی به پیوند فوق اشاره کنید&nbsp; </span></b></font></p> <div class="row"> <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> &nbsp;</div> </div> <div class="doc-main-image"> <div id="doc_div1Img"> &nbsp;</div> </div> <div id="docContentdiv"> <div id="doctextarea" style="font-size: 15px"> <p style="line-height: 35px" dir="rtl" align="justify"> <img src="http://www.baharnews.ir/images/docs/000173/n00173850-b.jpg" alt="رفتار اخیر تندرو‌ها به خاطر انتخابات است" title="رفتار اخیر تندرو‌ها به خاطر انتخابات است" class="img-responsive" width="350" height="218" align="right"><b><font face="Microsoft Sans Serif" size="4" color="#3333CC"><span style="background-color: #F4F4F4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; گروه</span><span style="background-color: #F4F4F4"> سیاسی_ رسانه ها:&nbsp;حجت الاسلام محسن غرویان در روزنامه اعتماد نوشت :بعد از تجمعی که چندی پیش در مدرسه فیضیه صورت گرفت و عده‌ای پلاکاردهایی را در مخالفت با دولت به دست گرفتند اخیرا نیز تجمعی صورت گرفت که در جریان آن بیانیه‌ای مغرضانه در میان تجمع‌کنندگان توزیع شد.اولین نکته‌ای که لازم است در این راستا به آن اشاره کنم این است که اگر قرار باشد، بیانیه‌ای به حوزه علمیه نسبت داده شود باید یک تاییدیه‌ای از طرف مراجع یا شورای عالی حوزه یا مدیریت حوزه در مورد آن صورت گرفته باشد وگرنه هر اتفاقی که در قم می‌افتد را نمی‌توان به حساب مراجع و حوزه علمیه قم گذاشت.نکته دیگر این است که اتفاقات این‌چنینی را از آن جهت نمی‌توان متوجه حوزه علمیه قم دانست که مراجع نیز با این رفتارها مخالف هستند و این مخالفت‌ها را هم در جریان تجمع قبلی در مدرسه فیضیه شاهد بودیم و هم در جریان تجمع اخیر، دیدیم که مراجع تقلید مانند آیت‌الله مکارم‌شیرازی این رفتارها را تقبیح کردند.<br> بنابراین باید گفت این رفتارها نه از سوی حوزه علمیه قم که از سوی عده قلیلی صورت می‌گیرد تا به نام حوزه علمیه قم تمام شود و مردم این مواضع را مواضع حوزه علمیه بدانند درحالی که به هیچ عنوان این اقدامات مورد تایید مراجع و علمای قم نیست. نکته دیگر پاسخ به این سوال است که هدف این افراد از چنین رفتارهایی چیست؟ در این رابطه باید گفت ما در آستانه انتخابات مجلس قرار داریم و گروه‌های سیاسی در تکاپوی آن هستند تا بتوانند کاندیداهای خود را در انتخابات آینده به مجلس بفرستند. بنابراین رفتارهایی که امروز شاهد آن هستیم، شروع تحرکات انتخاباتی است. از آنجا که قم پایگاه مرجعیت و دیانت است و علما حضور پررنگی در این استان دارندبرخی گروه‌ها تلاش می‌کنند، رفتارهای خود را به نام حوزه علمیه قم در نظر افکار عمومی و مردم جلوه دهند. درحالی که موضع حوزه علمیه آن‌ چیزی نیست که در این تجمعات بیان می‌شود. ناگفته نماند این تجمع اخیر هم برای حمایت از بیانیه رهبری بوده است و کسانی هم که شرکت کردند با این هدف در این تجمع حاضر شدند اما متاسفانه عده‌ای اقلیت از این موقعیت‌ها برای اغراض سیاسی خود استفاده می‌کنند.<br> البته‌ از این نکته هم نباید غافل ماند که اکثریت اعضای حوزه علمیه قم از اساتید گرفته تا طلاب همه آگاه و به ویژه در زمینه مسائل کلان کشور و مسائل سیاسی گوش به زنگ مراجع هستند و آنها نیز همواره در حمایت از دولت و حفظ وحدت و آرامش صحبت کرده‌اند. با همه این تفاسیر این سوال مطرح می‌شود که راهکار مقابله با این رفتارها چیست؟پاسخ این سوال را باید در شورای امنیت ملی، قوه‌ قضاییه، وزارت اطلاعات و...جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر حوزه علمیه همانطور که از نامش مشخص است، حوزه علمیه است و نه امنیه لذا اگر قرار باشدبرخوردی صورت بگیرد یا مقابله‌ای شود باید این مقابله از طریق نهادهایی که برقراری امنیت بر عهده آنهاست، پیگیری شود. مسلما حوزه علمیه تنها می‌تواند در اعلام مواضع و دیدگاه موثر واقع شود و از آنجا که ابزار اجرایی ندارد لذا تنها می‌تواند در زمینه درس و بحث وارد عمل شوند بنابراین اندیشیدن به امنیت کشور و تامین آن وظیفه شورای امنیت ملی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و... است.</span></font></b></p></div> </div> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right"> <b><font face="Microsoft Sans Serif" size="5" color="#0000FF"> <span style="background-color: #E1E1E1" lang="fa">&nbsp; تهیه وُ تدوین : عـبـــد عـا صـی </span></font></b></p> text/html 2019-03-07T09:09:55+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی فامیل خدا http://farsiblog.mihanblog.com/post/5459 <br><br> <div class="rutitr" style="text-align:center;"> </div> <div class="title" style="text-align:center;margin-bottom: 10px;padding-top: 4px;"> <h1 style="padding: 0;margin: 0;" class="title"> <font size="6" color="#33CC00" face="Mihan-Koodak"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><a href="https://www.asriran.com/fa/news/617142/%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D8%A7" target="_blank"> فامیل خدا </a></span></font> </h1> </div> <p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">شب کریسمس بود و هوا، سرد و برفی. پسرک، در حالی‌که پاهای برهنه‌اش را روی برف جابه‌جا می‌کرد تا شاید سرمای برف‌های کف پیاده‌رو کم‌تر آزارش بدهد، صورتش را چسبانده بود به شیشه سرد فروشگاه و به داخل نگاه می‌کرد.</font></b></font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"> </font></b></font></span></font><p style="text-align: justify;"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">در نگاهش چیزی موج می‌زد، انگاری که با نگاهش، نداشته‌هاش رو از خدا طلب می‌کرد، انگاری با چشم‌هاش آرزو می‌کرد. خانمی که قصد ورود به فروشگاه را داشت، کمی مکث کرد و نگاهی به پسرک که محو تماشا بود انداخت و بعد رفت داخل فروشگاه. چند دقیقه بعد، در حالی‌که یک جفت کفش در دستانش بود بیرون آمد.</font></b></font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"> </font></b></font></span></font><p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">خانم گفت: «آهای، آقا پسر!»</font></b></font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"> </font></b></font></span></font><p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">پسرک برگشت و به سمت خانم رفت. چشمانش برق می‌زد وقتی آن خانم، کفش‌ها را به ‌او داد. پسرک با چشم‌های خوشحالش و با صدای لرزان پرسید: «شما خدا هستید؟»</font></b></font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak"> </font></b></font></span></font><p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Koodak">خانم گفت: «نه پسرم، من تنها یکی از بندگان خدا هستم!» پسر گفت: «آها، می‌دانستم که با خدا نسبتی دارید!» </font></b></font></span></font><br></p><br> text/html 2019-03-07T07:23:23+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی علت چاقی ناگهانی چیست؟ http://farsiblog.mihanblog.com/post/5458 <br><br><h3><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><a href="http://www.migna.ir/news/46469/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" title="معمولا بیشتر مواقع دچار اضافه وزن می شوید بدون اینکه دلیل آن را بدانید؟برای پاسخ این موضوع با ما همراه شوید." target="_blank">علت چاقی ناگهانی چیست؟</a></font></span></font></h3><br><br> <div class="m_img_doc pull-left" style="padding-left: 0px; font-size: 15px;"> <div class="docDiv1" style="font-size: 15px;"><figure class="img_center"><div id="doc_div1Img" style="font-size: 15px;"><a href="http://www.migna.ir/news/46469/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank"><img src="http://www.migna.ir/images/docs/000046/n00046469-b.jpg" alt="علت چاقی ناگهانی چیست؟" title="علت چاقی ناگهانی چیست؟" class="img-responsive" style="max-width: 100%; height: auto;"></a> </div></figure></div> </div> <div style="text-align: justify; font-size: 15px;" align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">اگر قبلا فرد لاغری بوده اید و در عرض چند ماه گذشته کاری انجام نداده اید و وزن اضافه کرده اید حتما متعجب هستید و از خود می‌پرسید چرا چنین اتفاقی روی داده است! شما غذا‌های سالمی می‌خورید، به کلاس‌های ورزشی می‌روید، آب زیادی می‌نوشید، اما باز هم چاق می‌شوید و دلیلی برای آن ندارید. با اینکه ورزش کردن و خوردن غذا‌های سالم می‌تواند برای کاهش چربی‌های شکمی مفید باشد، اما موارد دیگری نیز وجود دارد که باعث افزایش اندازه دور کمرتان می‌شود. بیشتر این موارد خارج از کنترل شما هستند، اما زیاد نگران نباشید.</font></span></font></div><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font></div><div style="text-align: justify; font-size: 15px;" align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">در این مقاله قصد داریم ۱۰ مورد از دلایلی که باعث افزایش وزن ناگهانی می‌شود را با هم مرور کنیم. پس همراه ما باشید.</font></span></font></div><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font><font size="4"><br><font face="Mihan-Koodak"> <font color="#FF0000"><strong>غده تیروئید شما به درستی کار نمی‌کند:</strong></font></font><br><font face="Mihan-Koodak"> همانطور که می‌دانید تیروئید غده پروانه‌ای شکلی در گردن است که بالای سیب آدم قرار دارد و طیف وسیعی از عملکرد‌های بدن همچون متابولیسم را تنظیم می‌کند. اما برخی از اوقات به دلایل گوناگون، غده تیروئید ممکن است فعالیت کافی نداشته باشد.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> در چنین شرایطی که به آن کم کاری تیروئید می‌گویند، وزن افزایش پیدا می‌کند. بدترین بخش ماجرا این است که چنین شرایطی اغلب به آهستگی توسعه پیدا می‌کند و به همین خاطر بیشتر افراد متوجه نشانه‌های بیماری نمی‌شوند.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> اگر مشکلات تیروئیدی مقصر اصلی افزایش وزن شما باشد، ورزش کردن یا داشتن رژیم غذایی مناسب نمی‌تواند کمکی به کاهش وزن شما بکند.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> اینکار را بکنید: در این شرایط بهتر است از یک پزشک متخصص کمک بگیرید. اگر به طور ناگهانی وزن اضافه کردید و دلیلی برای آن نداشتید بهتر است عملکرد غده تیروئید خود را مورد بررسی قرار دهید. استفاده از دارو می‌تواند شرایط موجود را بهبود ببخشد.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> </font><br><font face="Mihan-Koodak"> <font color="#FF0000"><strong>غذا‌های سالم را بیش از اندازه مصرف می‌کنید:</strong></font></font><br><font face="Mihan-Koodak"> زمانی که می‌خواهید وزن کم کنید اندازه غذا‌های سالمی که مصرف می‌کنید نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود. دلیل این امر بسیار ساده است. بیشتر غذا‌های مقوی همچون آووکادو، جوی دوسر، کینوا، شکلات تلخ، آجیل‌ها و کره آجیل‌ها زمانی که بیش از حد مصرف می‌شوند می‌توانند به افزایش وزن منجر شوند.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> اینکار را بکنید: زمانی که مواد غذایی سالم همچون میوه و سبزیجات را می‌خورید در مصرف ان‌ها زیاده روی نکنید. دفعه بعد، زمانی که خواستید وعده غذایی خود را آماده کنید به خاطر داشته باشید که باید اندازه وعده غذایی را کنترل کنید. اندازه کره آجیل یا پنیر‌ها نباید بزرگتر از توپ پینگ پونگ باشد. اندازه صحیح برنج و پاستا یک مشت است. گوشت بدون چربی باید اندازه یک کارت بازی کوچک باشد. تبعیت از قوانین پیشنهادی می‌تواند در کاهش وزن مفید باشد.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> </font><br><font face="Mihan-Koodak"> <font color="#FF0000"><strong>آب کافی در بدن خود ندارید:</strong></font></font><br><font face="Mihan-Koodak"> مطالعات انجام شده نشان می‌دهد نوشیدن دو فنجان آب قبل از هر وعده غذایی می‌تواند سرعت افزایش وزن را به طور قابل توجهی کاهش دهد. به همین خاطر ننوشیدن آب کافی می‌تواند اثر معکوسی بر روی وزن داشته باشد. آب می‌تواند در حفظ دمای بدن مفید باشد و قادر است شما را سیر نگه دارد.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> ننوشیدن آب کافی می‌تواند به افزایش خوردن منجر شود و در نهایت کالری‌های ورودی به بدن را بیشتر نماید. زمانی که بدن شما آب کافی ندارد، نمی‌تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> اینکار را بکنید: تا جایی که می‌توانید در طول روز آب کافی مصرف نمایید.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> </font><br><font face="Mihan-Koodak"> <font color="#FF0000"><strong>شما افسرده هستید:</strong></font></font><br><font face="Mihan-Koodak"> اگر افسرده هستید و برای درمان آن دارو مصرف می‌کنید ممکن است دچار افزایش وزن شوید. بیش از ۲۵ درصد افرادی که دارو‌های ضد افسردگی خاصی را مصرف می‌کنند افزایش وزن را در این دوره تجربه خواهند کرد.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> برخی از دارو‌ها ممکن است هوس افراد برای خوردن مواد شیرین به خصوص کربوهیدرات‌ها را افزایش دهند. برخی از دارو‌ها نیز اشتهای افراد را بیشتر می‌کنند. دارو ممکن است اثر منفی بر روی متابولیسم فرد داشته باشد.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> از آنجایی که افسردگی به همراه عدم تمایل به مصرف غذا‌ها دیده می‌شود، دارو‌های افسردگی به فرد کمک می‌کند اشتهای خود را بازیابد. در این شرایط، بیمار غذای بیشتری مصرف می‌کند و چاق می‌شود</font><br><font face="Mihan-Koodak"> اینکار را بکنید: تغییر دارو تحت نظر پزشک می‌تواند گزینه خوبی برای پیشگیری از افزایش وزن باشد. با اینحال چنین موضوعی باید توسط پزشک متخصص انجام شود و شما نمی‌توانید خودسرانه مصرف داروهایتان را قطع کنید.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> </font><br><font face="Mihan-Koodak"> <font color="#FF0000"><strong>از وزن کردن خودداری می‌کنید:</strong></font></font><br><font face="Mihan-Koodak"> زمانی که در مورد افزایش وزن صحبت می‌کنیم، نادیده گرفتن می‌تواند دلیل اصلی افزایش اندازه دور کمرتان باشد. زمانی که از وزن کردن خود خودداری می‌کنید و نمی‌خواهید وزن اصلی خود را بدانید، واقعا دچار مشکل خواهید شد.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> این موضوع در فصل‌های زمستان واقعیت دارد، زیرا بیشتر افراد در هوای سرد زمستان در خانه می‌مانند و به خوردن مواد غذایی مختلف روی می‌آورند و چاق می‌شوند.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> اینکار را بکنید: اگر قصد دارید وزن اضافی خود را کم کنید بهتر است فعالیت‌های روزمره را بیشتر نمایید و حداقل هفته‌ای یکبار خود را وزن کنید. پیشرفت خود در این مسیر را پیگیری نمایید. پیشنهاد می‌شود خود را روز‌های دوشنبه، چهارشنبه و جمعه وزن کنید.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> </font><br><font face="Mihan-Koodak"> <font color="#FF0000"><strong>شما غرق در تفکرات ورزشی هستید:</strong></font></font><br><font face="Mihan-Koodak"> شکی نیست که انجام تمرینات ورزشی یکی از فاکتور‌های مهم برای کاهش وزن است، اما فکر کردن بیش از حد در مورد جلسات بعدی ورزش می‌تواند فرایند کاهش وزن را دشوار سازد.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد زمانی که در فکر کلاس‌های ورزشی دلخواه خود هستید، بیشتر از قبل کالری وارد بدن می‌کنید. زیرا فکر می‌کنید در جلسات ورزشی کالری وارد شده را مصرف خواهید کرد. معمولا بیشتر افراد به چنین هدفی دست پیدا نمی‌کنند و در نهایت چاق می‌شوند.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> اینکار را انجام دهید: بنشینید و فراموش کنید که قرار است ورزش کنید. در آغاز هر ماه، تمرینات ورزشی ماه بعدی خود را به کمک یک اپلیکیشن برنامه ریزی کنید. اینکار به شما کمک می‌کند در مورد جلسات بعدی ورزش خود فکر نکنید و کالری اضافی وارد بدن ننمایید. برای اینکه بتوانید به اهداف کاهش وزن خود برسید، از مصرف مواد غذایی زیاد قبل از ورزش خودداری کنید.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> </font><br><font face="Mihan-Koodak"> <font color="#FF0000"><strong>هزینه‌های مصرفی خود را بررسی نمی‌کنید:</strong></font></font><br><font face="Mihan-Koodak"> زمانی که به خرید می‌روید ممکن است حساب خود را بررسی نکنید و هر چیزی که دوست دارید را خریداری نمایید. یکی از مطالعات انجام شده نشان می‌دهد زنان بیشتر از مردان علاقه به خرید مواد غذایی دارند و زمانی که در حال خرید هستند بدون توجه به مقدار پول باقی مانده در حساب خود به طرف ایتم‌ها و موارد دلخواه خود می‌روند.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> اینکار را بکنید: دفعه بعد زمانی که خواستید به خرید بروید، پول کمتری همراه خود ببرید یا اینکه قبل از خرید حساب خود را بررسی کنید. اینکار باعث می‌شود مواد غذایی کمتری خریداری نمایید.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> </font><br><font face="Mihan-Koodak"> <font color="#FF0000"><strong>دیر می‌خوابید:</strong></font></font><br><font face="Mihan-Koodak"> اگر شب دیر وقت بخوابید تمامی تلاش‌هایی که برای کاهش وزن خود انجام می‌دهید نابود خواهد شد. مطالعات متعدد نشان می‌دهد که خواب اندک می‌تواند سطح BMI و دور کمر را افزایش دهد. حتما از خود می‌پرسید دلیل این امر چیست؟ کمبود خواب منجر به افزایش سطح هورمون گرسنگی به نام گرلین می‌شود و سطح هورمون سیری به نام لپتین را کاهش می‌دهد.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> تحقیقات نشان می‌دهد زمانی که فرد کمبود خواب دارد، مغز او به سمت غذا‌های پر کالری و تنقلات روی می‌آورد و توانایی کمتری در کنترل وعده غذایی خواهد داشت.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> اینکار را بکنید: بعد از یک یا دو هفته استراحت و خواب کافی می‌تواند جلوی اشتهای خود را بگیرید و وزن کم کنید.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> </font><br><font face="Mihan-Koodak"> <strong>آیتم‌هایی را در منو سفارش می‌دهید که به نظر سالم هستند:</strong></font><br><font face="Mihan-Koodak"> این موضوع به نظر عجیب و غریب می‌رسد، اما درست است. زمانی که فکر می‌کنید بهترین وعده غذایی را برای خود انتخاب کرده اید، ممکن است مغز گرلین بیشتری ترشح کند و در نهایت اشتهایتان را بیشتر کند. برای اینکه بتوانید گرسنگی خود را تحت کنترل نگه دارید به دنبال غذا‌هایی در رستوران باشید که کالری اندکی دارند.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> اینکار را بکنید: غذا‌هایی را انتخاب کنید که زیر ۵۰۰ کالری دارند.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> </font><br><font face="Mihan-Koodak"> </font><br><font face="Mihan-Koodak"> <font color="#FF0000"><strong>شغل استرس زایی دارید:</strong></font></font><br><font face="Mihan-Koodak"> ممکن است شغل سخت و دشواری که دارید باعث افزایش وزنتان شده باشد. هورمون کورتیزول زمانی آزاد می‌شود که بدن تحت استرس است و همین امر موجب می‌شود تری گلیسیرید دد بدن ذخیره شود.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> </font><br><font face="Mihan-Koodak"> افزایش سطح کورتیزول در بدن می‌تواند به افزایش قند خون منجر شود و اثر انسولین را کمتر نماید. همین امر به حس مداوم گرسنگی می‌انجامد و می‌تواند شما را به خوردن مواد غذایی بیشتر سوق دهد.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> </font><br><font face="Mihan-Koodak"> اینکار را انجام دهید: با مدیر خود صحبت کنید. شما می‌توانید زودتر به سر کار بروید و کار‌های خود را سر موقع انجام دهید. اینکار به شما کمک می‌کند بحث و جدلی با مدیرتان نداشته باشید.</font><br></font></span></font><br></div><br> text/html 2019-03-01T10:14:05+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی ناکامی علت اصلی بروز خشونت در جامعه http://farsiblog.mihanblog.com/post/5457 <div class="xpost2"><div style="float:right"></div> <br> <h1 class="fb fn22 news_title mt8 mb8" itemprop="name"> <font color="#CC33CC"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><a href="https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/303060-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87" title="ناکامی علت اصلی بروز خشونت در جامعه" target="_blank" itemprop="url"> ناکامی علت اصلی بروز خشونت در جامعه </a></font></span></font> </h1> <p class="fn14 news_lead pr8 pl8 pt8 pb8" itemprop="description" align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> ایلنا: یک محقق علوم رفتاری گفت: پرخاشگری و مشاهده پرخاشگری از عوامل ایجاد ناکامی، یاس، ناامیدی و افزایش خشونت در سطح اجتماع است. </font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><div align="justify"><section class="article_body mt16 clearbox fn14 content" itemprop="articlebody"> <div itemtype="https://schema.org/ImageObject" itemprop="image" itemscope=""> <font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><a itemprop="url" href="https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/303060-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87" title="" class="block defloat wrapimg mr8"> <img itemprop="contentUrl representativeOfPage" src="https://static1.ilna.ir/thumbnail/ml50XcUgckzM/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBYqPYkyVTnrL-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0GiXHGr8aT7znxRnVH0TyLANWPcWPDHNYa4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmBCbu07bHoh7otfNPZWXfo,/146163_175.jpg" alt="ناکامی علت اصلی بروز خشونت در جامعه" class="block" width="661" height="443"> </a></font></span></font> </div> <p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">مصطفی فروتن در گفت‌وگو با ایلنا درباره علل و ریشه‌های بروز خشونت در جامعه گفت: زمانی که می‌خواهیم به انواع خشونت به ویژه خشونت اجتماعی بپردازیم؛ دو دسته از عوامل مورد توجه قرار می‌گیرند یک دسته عوامل فردی و دسته دیگر عوامل اجتماعی است که در حوزه عوامل فردی نحوه فرزندپروری و سبک زندگی را مدنظر است.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">فروتن با بیان اینکه ورود به عصر صنعتی با تغییراتی در بافت و بدنه اجتماع همراه است، افزود: تنیدگی‌هایی که در سطح اجتماع ایجاد می‌شود؛ معمولاً حاکی از آن است که هریک از ما دارای زندگی متفاوت‌تری نسبت به گذشته هستیم.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><strong>افزایش مهاجرت از عوامل بروز خشونت در جامعه</strong></font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">این روانشناس در توضیح این مطلب افزود: امروزه بر میزان جمعیت افزوده شده، چنانکه در فضایی که قبلاً تنها 5 نفر زندگی می‌کردند, امروزه 50 نفر زندگی می کنند و این افزایش جمعیت یکی از دستاوردهای زندگی جمعی است. همچنین توده شدن منابع در یک شهر یا استان یا در جایی که شرایط کار یا روابط اجتماعی راحت‌تر قابل اجرا باشند، مهاجرت را به دنبال دارد.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">وی خاطرنشان کرد: بعد از اتفاق افتادن مهاجرت شاهد تداخل فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها خواهیم بود و زمانی که افرادی از گروه‌های مختلف با رویکردهای روانی – اجتماعی متفاوت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، معمولاً نمی‌توانند؛ حرف یکدیگر را به خوبی بفهمند و به همین دلیل ممکن است؛ نتوانند مسائل را حل کنند و در نتیجه به مشکل برمی خورند.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><strong>بروز رفتارهای پرخاشگرانه‌ای بر اثر سوءمصرف مواد مخدر</strong></font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">فروتن با بیان اینکه سوءمصرف مواد مخدر و محرک از دیگر عوامل ایجاد خشونت در جامعه است، گفت: در گذشته صرفاً مواد مخدر وجود داشت و معتاد به فردی خمیده و ژولیده گفته می‌شد، اما این روزها با ورود مواد محرک صنعتی شاهد آن هستیم، افرادی که دارای سوءمصرف این مواد هستند؛ رفتارهای پرخاشگرانه‌ای بروز می‌دهند که این مسئله تاثیر بسزایی در افزایش خشونت در جامعه دارد.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><strong>ناامیدی‌ و خشونت در پی تبعیض و ناعدالتی </strong></font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">این محقق علوم رفتاری با اشاره به اینکه ناامیدی‌های اجتماعی از دیگر عوامل اجتماعی بروز خشونت در جامعه است، عنوان کرد: این مقوله را می‌توان در موقعیت‌های فردی و اجتماعی تعبیر کرد؛ به عبارت دیگر وقتی فرد در اجتماع به تبعیض‌ها توجه می‌کند، ناخودآگاه حس بی‌عدالتی مزمن در وجودش ریشه می‌دواند که این مسئله وی را به سمتی می‌برد که فکر می‌کند، فردای من نیز چنین است و هرچه تلاش کنم به جایی نمی‌رسم. مصداق این قضیه آن است که در بحران‌های اجتماعی یا جشن‌های ملی برخی از افراد از چنین فضاهایی سوءاستفاده کرده تا بتوانند فشار روانی خود را تخلیه کنند که این مسئله نیز بر خشونت‌ها تاثیرگذار است.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><strong>بروز التهاب و اضطراب در افراد بر اثر کاهش منابع</strong></font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">وی ادامه داد: از طرف دیگر محدودیت منابع که به دنبال افزایش جمعیت رخ می‌دهد، انسان را به یاد بازی موزیک و صندلی می‌اندازد که در این بازی 5 نفر با 4 صندلی وجود دارند که با پایان یافتن موزیک نواخته شده در طول بازی هریک از افراد باید بر صندلی بنشینند و در پایان یک نفر بدون صندلی باقی خواهد ماند. التهاب و اضطراب موجود در بازیکنان شما را متوجه می‌کند که محدودیت منابع چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">فروتن با تاکید بر اینکه امروزه با توجه به محدودیت منابع، بازی موزیک و صندلی در جامعه ایجاد شده است اظهار کرد: غرب گرایی نیز از مهم‌ترین عواملی است که ترکیب جمعیت یا <span dir="LTR">teamwork</span> را از بین می‌برد و اگر نخواهیم در این موارد مداخله کنیم، غربگرایی ما را به جایی می‌کشاند که هرکس فکر می‌کند تنها خودش مهم است و سایرین را تحت نگاهی اجتماعی نمی‌بیند.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">وی اضافه کرد: افراد فردگرا نمی‌توانند؛ زندگی شهروندی و زندگی در عصر صنعتی را تحمل کنند و در نتیجه نمی‌توانند مسئولیت‌های خود را بپذیرند که این موضوع باعث مداخله‌های هیجانی و ایجاد خشونت در جامعه می‌شود.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><strong>عامل اصلی خشونت در جوامع، تحقیر و ناکامی است</strong></font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">این روانشناس با بیان اینکه بسیاری فقر و عوامل اقتصادی را زمینه‌ساز خشونت می‌دانند، تصریح کرد: چنین موضوعی حقیقت ندارد و اگر قرار باشد؛ فقر را به عنوان عاملی برای تولید خشونت بدانیم لزوماً باید خشونت در کشورهای خیلی فقیر بسیار بالا باشد، در حالی که کشوری مثل هندوستان که جمعیت زیاد و فقر زیادی دارد شاخص خشونت آن به اندازه سایر کشورها بالا نیست.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">فروتن تاکید کرد: عامل اصلی خشونت در جوامع معمولاً تحقیر و ناکامی است و زمانی که هر یک از ما احساس می‌کنیم به آنچه که باید نمی‌رسیم؛ خشونت رخ می‌دهد و معمولاً زمانی رفتار خشونت بار انجام می‌دهیم که احساس ناکامی می‌کنیم. خشونت محصول ناکامی است و در زوایای مختلف اتفاق می‌افتد.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">وی با تاکید براینکه به لحاظ تیپ‌شناسی شخصیتی و رفتار اجتماعی چهار سبک شخصیتی داریم، عنوان کرد: یک تیپ مربوط به شخص پرخاشگر مستقیم است. چنین فردی اگر احساس کند؛ حقی از وی ضایع یا ناکام شده است، فریاد می‌کشد و مبارزه و مجادله می‌کند. دسته دیگری از افراد به صورت منفعل عمل می‌کنند؛ یعنی فکر می‌کنند که کاری از دستشان بر نمی‌آید و تصمیم موقعیت شده و ظلم‌پذیر می‌شوند.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><strong>کم‌کاری و تخریب منابع؛ خشونت پنهان</strong></font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">فروتن اضافه کرد: گروه‌ دیگری از تیپ‌های شخصیتی پرخاشگر منفعل هستند، یعنی افرادی که نمی‌توانند از موقعیت خود دفاع کنند و به صورت غیرمستقیم خود را خالی می‌کنند؛ مانند کارمندی که در اداره خود از نظام نابرابر حقوقی رنج می‌برد و با کم‌کاری، تمرد، تخریب منابع و... خشونت پنهان خود را نشان می‌دهد، اما تنها یک دسته از افراد هستند به صورت جرات‌مندانه و علمی با قضایا مواجه می‌شوند که متاسفانه تعدادشان بسیار کم است.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><strong>آلودگی‌های زیست‌محیطی از عوامل بروز خشونت</strong></font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">این محقق علوم رفتاری در ادامه برنقش آلودگی‌های محیط در ترویج خشونت اشاره و اظهار کرد: با افزایش جمعیت و کاهش منابع، خشونت اتفاق می‌افتد. همچنین آلودگی‌های صوتی، زیست‌محیطی و آلودگی در هر زمینه‌ای می‌تواند؛ عاملی برای تحریک باشد، یعنی آلودگی‌ها عاملی تحریک‌کننده و نه تعیین‌کننده در ایجاد خشونت هستند.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">وی با بیان اینکه عامل خشونت افراد هستند و این پدیده در فرد متبلور می‌شود، گفت: بحثی در خصوص خشونت وجود دارد که براساس آن هیچ کس نمی‌تواند، دیگری را وادار به خشونت کند تا زمانی که خود فرد نخواهد؛ خشونت رخ نمی دهد، یعنی مادامی که من نخواهم هیچ کس نمی‌تواند من را به بروز رفتارهای پرخاشگرانه وادار کند.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><strong>ایجاد باورهای خشونت‌محور ناشی از فرزندپروری غلط</strong></font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">فروتن با تاکید بر نقش عوامل غربی در بروز خشونت خاطرنشان کرد:‌ افراد مهارت‌های ارتباط موثر را بلد نیستند و اصلاً این موضوع را نیاموخته‌اند. از همین رو&nbsp; برای آموزش این مهارت‌ها خانواده نقش بسزایی دارد و از طرفی فرزندپروری غلط و تعامل نامناسب اعضای خانواده با یکدیگر می‌تواند؛ سبب ترویج باورهای غلط در افراد شود.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">وی اضافه کرد: ایجاد باورهای خشونت‌محور در افراد باعث می‌شود که به عنوان مثال فرد فکر کند که حق گرفتنی است و هیچ کس حق او را نمی‌دهد یا مثلاً خشم، خشم می‌آورد و... چنین باورهای غلطی را ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دیگران آموزش می‌دهیم که ماحصل آن ایجاد خشونت است.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">وی عنوان کرد:‌ برای رفع خشونت در جامعه باید مهندسی معکوس ایجاد آن را در نظر گرفت و همانطور که در ایجاد خشونت عوامل فردی و عوامل اجتماعی نقش دارند، در خصوص راهکارها نیز باید به این مسئله توجه کرد.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><strong>لزوم گسترش فضاهای اجتماعی مثبت و تعاملات سازنده </strong></font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">این محقق علوم رفتاری در ادامه افزود: یک راهکار وجود نگاه حاکمیتی به این معضل است که سیاستگذاران باید پاسخگوی آن بوده و با اقداماتی نظیر گسترش فضاهای اجتماعی مثبت و تعاملات سازنده در این خصوص گام برداشته و در قالب برنامه‌های گروهی و اجتماعی چنین برنامه‌هایی از طرف ساختار سیاستگذاری تعریف شود.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><strong>خانواده‌ها به نقش کلیدی خانواده‌ توجه نمی‌کنند</strong></font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">فروتن با بیان اینکه در خصوص حوزه فردی آنچه باید انجام شود؛ این است که خانواده‌ها بیاموزند و بیاموزانند، گفت: متاسفانه برخی از خانواده‌ها به نقش کلیدی خانواده‌ توجه نمی‌کنند و فکر می‌کنند تمام مسئولیت متوجه دیگران بوده و تنها مسئولیت خود را زایش و تولید مثل می‌دانند که چنین تفکری اشتباه است.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">فروتن با اظهار تاسف از اینکه برخی خانواده‌ها فکر می‌کنند با شیوه آموزشی پرخاشگرانه یا شیوه آموزشی استبدادی می‌توانند فرزندان خود را از خطر و بلایا حفظ کنند، گفت: این اشتباهی بزرگ است که در خانواده‌ها اتفاق می‌افتد و ما آموزش مهارت‌های درست در خانواده‌ها را به عنوان هسته مرکزی جامعه ضروری می‌دانیم و درخواست ما از خانواده ها این است که شیوه‌های درست را آموخته و به فرزندان خود بیاموزانند.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">فروتن در خصوص اینکه چه اقداماتی برای کاهش خشونت در جامعه انجام شده است، گفت: سیاستگذاران در حال برنامه‌سازی دراین حوزه هستند و تولید برنامه‌های رسانه‌ای، برگزاری دوره‌های آموزش سازمانی و کلاس‌های آموزش شهروندی نمونه‌ای از این سیاست‌ها است.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">وی ادامه داد: امروز شهرداری تهران نیز در این حوزه ورود پیدا کرده است و در حال انجام کارهای فنی از جمله برگزاری کلاس‌های رایگان در این حوزه برای خانواده‌ها است. در مجموع دولت اقداماتی را در این راستا انجام داده و بی‌انصافی است اگر فکر کنیم؛ دولتمردان ما توجه یا تمایلی برای حل این معضل ندارند.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><strong>اقدامات کلیشه‌ای از سوی سیاستگذاران برای کنترل خشونت</strong></font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">این روانشناس با بیان اینکه موازی‌کاری در این حوزه ایجاد مشکل کرده است، تاکید کرد: رفتارهای کلیشه‌ای باعث می‌شود که برخی اقدامات انجام شده به نتیجه نرسند و اگرچه برگزاری کلاس و مهارت‌ها اقدامی بسیار مثبت است، اما عدم برنامه‌سازی‌های مناسب از سوی سیاستگذاران می‌تواند کار را به جایی برساند که تاثیر همه آموزش‌ها از بین برود.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">فروتن تصریح کرد: عدم ورود جدی و قاطع به نظام نابرابری‌های اجتماعی از جمله مواردی است که می‌تواند نقش آموزش را کمرنگ کند؛ به بیان دیگر زمانی که به صورت شفاف ساختار سیاستگذار اعلام کند که با هرگونه تبعیض مقابله می‌کند و واقعاً هم این کار را انجام دهد، می‌تواند در ایجاد انگیزه و امید به آینده در افراد تاثیرگذار باشد.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">فروتن اظهار امیدواری کرد که خانواده‌ها و سیاستگذاران در اقدامی همسو برای رفع معضل اجتماعی اقدام کنند زیرا پرخاشگری و مشاهده پرخاشگری از عوامل ایجاد ناکامی، یاس و ناامیدی و حتی افزایش خشونت در سطح اجتماع است.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><strong>اقدامات باید منسجم‌ و کاربردی‌ باشد</strong></font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">وی خاطرنشان کرد: برای حل این مسائل، سیاستگذاری لازم بوده و ضروری است؛ اقدامات در حال انجام را به صورت منسجم‌تر و کاربردی‌تر به لایه‌های مختلف جامعه تزریق کنند.</font></span></font></p> <p dir="RTL"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">این روانشناس با تاکید بر نقش آموزش در کاهش رفتارهای خشونت‌بار گفت: تا زمانی که آموزش صرفاً در حد کلان باشد، فایده‌ای نخواهد داشت و علی‌رغم وجود آموزش همچنان رفتارهای پرخاشگرانه را بروز می‌دهند. لذا ضروری است؛ این مسئله در تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرند. گاهی فراموش می‌کنیم که روابط ما برگرفته از مهارت‌های کلامی و غیرکلامی است. گاهی ممکن است در کلام خشونت نداشته باشیم، اما در عمل خشونت نشان دهیم، بنابراین باید میان گفته‌ها و اعمال ما تناسب وجود داشته باشد.</font></span></font></p></section><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></span></font></div><br> <b></b> <font style="font-size:8pt;"> <br> <b>برچسب ها: <a href="/post/tag/پرخاشگری">پرخاشگری</a>، <a href="/post/tag/ناکامی">ناکامی</a>، <a href="/post/tag/ناامیدی">ناامیدی</a>، <a href="/post/tag/افزایش خشونت">افزایش خشونت</a>، <a href="/post/tag/افزایش مهاجرت">افزایش مهاجرت</a>، <a href="/post/tag/تداخل فرهنگ‌ها">تداخل فرهنگ‌ها</a>، <a href="/post/tag/تحقیر و ناکامی">تحقیر و ناکامی</a>، </b></font> </div> text/html 2019-02-25T08:42:24+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی مسعود پزشکیان: اگر بنا بر استیضاح باشد باید همه ما استیضاح شویم http://farsiblog.mihanblog.com/post/5455 <br><br><br><h1><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><a href="https://www.eslahatnews.com/fa/news/118066/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85/" title="مسعود پزشکیان: اگر بنا بر استیضاح باشد باید همه ما استیضاح شویم" target="_blank">مسعود پزشکیان: اگر بنا بر استیضاح باشد باید همه ما استیضاح شویم</a></font></span></font></h1><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 30.0pt;mso-outline-level:2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:18.0pt;font-family:Arial;color:blue;background:#EEEEEE; mso-font-kerning:18.0pt;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;برای مرجع یا عنوان اصلی به پیوند فوق اشاره کنید&nbsp; </span></b><b><span style="font-size:24.0pt;mso-font-kerning:18.0pt" lang="AR-SA"></span></b></p><br><br><br><br> <div class="headline fright"> <div class="box-txt fright">.</div> </div> <div class="box-img fright"> <a href="https://www.eslahatnews.com/fa/news/118066/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85/" title="مسعود پزشکیان: اگر بنا بر استیضاح باشد باید همه ما استیضاح شویم" target="_blank"> <img src="https://file.eslahatnews.com/jpeg/eslahahtnews_9fc0d5b3bb3-ac1e-4e8a-9567-be386c7d91cb.jpeg" title="مسعود پزشکیان: اگر بنا بر استیضاح باشد باید همه ما استیضاح شویم" alt="مسعود پزشکیان: اگر بنا بر استیضاح باشد باید همه ما استیضاح شویم" width="660" height="372"> </a> </div> <p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">اصلاحات نیوز؛ مجتبی ذوالنوری نماینده نزدیک به جبهه پایداری که نشان داده علاقه وافری دارد در صدر اخبار باشد صبح دیروز در مجلس شورای اسلامی برای استیضاح حسن روحانی رییس جمهور امضا جمع می کرد. امضاهایی که تعداد آن به ۱۰ عدد رسیده بود اما چندی بعد معلوم شد که این استیضاح راه به جایی نمی‌برد بلکه تنها به شوی سیاسی می مانست برای آنکه به مردم اعلام کنند ما از وضعیت کنونی ناراضی هستیم و تقصیری در مشکلات بوجود آمده نداریم.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;تا انتخابات مجلس یازدهم یک سال باقی است و همین موضوع سیاسی بودن این طرح را بیشتر می کند. بنابراین به نظر نمی رسد که هدف دلواپسان از این طرح حل مشکلات معیشتی مردم باشد و استیضاح روحانی با نگاهی به انتخابات ۹۸ و بیرون کردن حریف از زمین طراحی شده است.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;نمایندگان در راهروهای مجلس از این طرح ابراز نا رضایتی می کردند و اغلب علاقه ای به صحبت در این خصوص نداشتند چون معتقد بودند که نباید این طرح را جدی گرفت. برخی نمایندگان هم اعلام می کردند که ذوالنوری با این اقدامات می خواهد بر روی آنتن باشد. مجتبی ذوالنوری طراح استیضاح روحانی دیروز دو بار در راهروی مجلس حاضر شد اما به سوالات خبرنگاران پاسخی نداد.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;در همین خصوص مسعود پزشکیان نماینده تبریز و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با&nbsp; <strong>اعتمادآنلاین</strong> گفت: اگر بنا باشد استیضاح کنیم باید همه ما استیضاح شویم. در این مملکت همه ما به نسبت هایی در مشکلات سهیم و مقصر بودیم و هر کسی که بیشتر در تشدید اختلافات اقدام کرده سهم بیشتری در این مشکلات دارد.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;او ادامه داد: وحدت، انسجام و همدلی می تواند از مملکت ما محافظت کند. هر تفکر و اندیشه ای که این تفکر و انسجام را بر هم بزند به هر اسمی که باشد آّب به آسیاب دشمن می ریزد. معمولا زمانیکه آدم کاری می کند لباس زیبایی بر تن حرفش می کند و سپس از آن دفاع می کند. هیچ خلافکاری، خلاف را بر اساس اینکه اشتباه است انجام نمی دهد بلکه ابتدا یک توجیه منطقی برای آن درست می کند و سپس خلاف را انجام می دهد و ما هم به همین شکل هستیم.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">نایب رئیس مجلس تاکید کرد: نباید کاری کنیم که در این وضعیت اوضاع و اختلافاتمان بیشتر از این شود.</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;پزشکیان از هدف دنبال کنندگان استیضاح رییس جمهور اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: استیضاح آقای روحانی هر هدفی که داشته باشد به نفع انقلاب نیست. مشکلاتی هم که در حال حاضر در کشور شاهد آن هستیم تقصیر دولت به تنهایی نیست. مگر ما در مجلس یا جاهای دیگر چه کاری انجام دادیم که بتوانیم از آن دفاع کنیم</font></span></font></p><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">او ادامه داد: اگر ما با هم همدل شویم و برای یک هدف روشن راه حل روشنی ارائه بدهیم و از آن پشتیبانی کنیم، مشکل حل می شود. گیردادن ساده ترین کاری است که می توان انجام داد.</font></span></font><br><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></p><div align="justify"><br><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 30.0pt;mso-outline-level:2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 24pt; color: blue; background: rgb(225, 225, 225) none repeat scroll 0% 0%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp; تهیه وُ تدوین : عـبـــد عـا صـی </span></b><b><span style="font-size:24.0pt;mso-font-kerning:18.0pt" lang="AR-SA"></span></b></p> <br></font></span></font></div><br> text/html 2019-02-20T21:49:01+01:00 farsiblog.mihanblog.com عـبــد عـا صـی این دو شکایت بجایی نرسیده!؟ http://farsiblog.mihanblog.com/post/5454 <br><br><br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font color="#CC33CC"><font size="6" face="Mihan-Koodak"><b><a href="https://www.sarpoosh.com/politics/domestic-policy/domestic-policy971200027.html" target="_blank">&nbsp;&nbsp; این دو&nbsp; شکایت بجایی نرسیده!؟&nbsp; </a></b></font></font></span><br><br><br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 30.0pt;mso-outline-level:2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:18.0pt;font-family:Arial;color:blue;background:#EEEEEE; mso-font-kerning:18.0pt;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;برای مرجع یا عنوان اصلی به پیوند فوق اشاره کنید&nbsp; </span></b><b><span style="font-size:24.0pt;mso-font-kerning:18.0pt" lang="AR-SA"></span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><br><br><br><br><div> <div><div itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject" class="ioc" style="width: 624px; margin-right: 11.5px;"><img alt="جواد امام,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران" src="https://media.sarpoosh.com/images/9712/97-12-c29-11.jpg" style="max-width:600px; heigth:auto;" title="جواد امام"><span class="lui"></span></div> <div id="lead"><br><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">رییس بنیاد باران آخرین وضعیت شکایت رییس دولت اصلاحات از نماینده اصولگرای مجلس را تشریح کرد.</font></span></font></div></div><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span id="lfc"></span><span id="tfc">سرپوش سیاسی - </span>جواد امام در گفت‌وگو با&nbsp;ایلنا در خصوص شکایت سید محمد خاتمی از جواد کریمی قدوسی گفت: این شکایت به صحبت‌هایی است که آقای کریمی قدوسی&nbsp;کرده بود و تهمت‌هایی که به آقای خاتمی زده‌اند، مربوط است. شکایت کرده‌ایم اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.</font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;وی در خصوص دو شکایت پیشین رییس دولت اصلاحات هم گفت: پیش از این هم دو شکایت از سردار نقدی و حسین شریعتمداری انجام شده است که هیچکدام از این دو شکایت هم به جایی نرسیده و مورد رسیدگی واقع نشده و منتج به نتیجه نشده است که بخواهم اعلام کنم.&nbsp;</font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;وی ادامه داد: وکلا در حال پیگیری هستند اما نه وقتی تعیین شده و نه آقایان برای ارائه توضیحات&nbsp;احضار شده‌اند.&nbsp;&nbsp;</font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font></div><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">امام همچنین در خصوص آخرین وضعیت دفتر سید محمد خاتمی گفت: ایشان همچنان در دفتر بنیاد باران مستقر هستند و دفتری برای انتقال آماده نشده است.&nbsp;</font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;در همین راستا، روز یکشنبه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت سید محمد خاتمی که از سال ٨٨ مفتوح است، گفت: این پرونده به شعبه بازگشته و خیلی هم در دست دادستان نبوده است.</font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;وی افزود: این پرونده یا در دست دادستان نبوده و یا مدتش کم بوده اما در جابجایی‌ها اینکه عمدا یا سهوا بوده قدری زمان برده است که گفتیم پیگیری کنند.</font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: گاهی در جابجایی پرونده مغفول می‌ماند و به نظرم بیشتر از حد متعارف این پرونده دنبال شده و آقای شریعتمداری هم گفته که دفاعیاتش آماده است.</font></span></font></p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font></div><p align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></span></font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--></p><p align="justify"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 30.0pt;mso-outline-level:2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;Microsoft Sans Serif&quot;;color:blue; background:#E1E1E1;mso-font-kerning:18.0pt;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><font size="5">&nbsp; تهیه وُ تدوین : عـبـــد عـا صـی&nbsp; </font></span></b><b><span style="font-size:24.0pt;mso-font-kerning:18.0pt" lang="AR-SA"></span></b></p> </p><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font></div></div><div align="justify"><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span></font></div></div><br>